ଗାଉଁଲି ଟୋକାର ମୁଶଳ ବାଣ୍ଡ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ) – Gaunli Toka Ra Musala Banda Ditiya Bhaga

October 20, 2018 sunitaprusty 0

ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ଗାଉଁଲି ଟୋକାର ମୁଶଳ ବାଣ୍ଡ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) – Gaunli Toka Ra Mushala Banda (Prathama Bhaga) ସିଧା ସାଧା ଗାଉଁଲି ଟୋକା । ସଂପର୍କ କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି । ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି ? ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁନି ନିଜକୁ । ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଚେଇଁଛନ୍ତି ଜଣା […]