Family Padanisalu 1spbhotel.ru

ఫ్యామిలీ పదనిసలు – Family Padanisalu

రచ్చబండ దగ్గర రాత్రి పదిగంటల వరకు బాతాఖానీ వేసి లేచారు గ్రామపెద్దలంతా. అప్పటివరకు కరెంటు కష్టాల గురించీ, జగన్ ఓదార్పు యాత్రల గురించీ చర్చించి, రాబోవు ఉప ఎన్నికల గురించి, కబుర్లు చెప్పుకుని అలసిపోయి నిద్ర ముంచుకురావడంతో ఇళ్లకు బయలుదేరారు.

తుండు తీసి దులిపి భుజాన వేసుకుని తన ఇంటివైపు నడిచాడు గిరినాయుడు. చీకటి పడగానే అన్నం తిని రావిచెట్టు కింద రచ్చబండ మీదకి చేరడం ఆఊరి పెద్దలకలవాటు.

కుర్రకారు కూడా వీధి చివర తూము మీదనో, శివాలయం మెట్లమీదనో, మాజీ మునసబు ఇంటి అరుగు మీదనో చేరి సినిమాకబుర్లతో కాలక్షేపం చేసేవారు. కానీ, కేబుల్ టీవీలు వచ్చాక సినిమాలకోసం, క్రికెట్ మ్యాచ్ ల కోసం టీవీ కి అతుక్కుపోతున్నారు ఇప్పుడు.

గిరినాయుడు కూడలిలోకి వచ్చి తన ఇల్లు ఉన్న వీధిలోకి మలుపు తిరుగుతూ హఠాత్తుగా ఆగిపోయాడు. అప్పటికి గంటక్రితమే కరెంటు పోయింది. అయినా పౌర్ణమి పోయి రెండు రోజులే కావడంతో వెన్నెల పుచ్చపువ్వులా విరిసి ఉంది. ఆ వెన్నెల వెలుగులో తన ఇంటిప్రహారీగోడ దాటుతున్న ఆకారాన్ని చూసి ఆగిపోయాడు గిరినాయుడు. దూరంగా ఉండడంవల్ల మొహం గుర్తు తెలియలేదు. బలంగా ఉన్న యువకుడని మాత్రం తెలిసింది గిరినాయుడుకి. రెండు చేతులతో ప్రహరీ అంచుపట్టుకుని ఒక్క వూపున పైకి లేచి గోడ మీదికి చేరింది ఆ ఆకారం….ఒక్కసారి వీధిలోకి అటూఇటూ చూసి లోపలికి దూకింది…ఆ ఆకారం తను వున్న వైపు చూసేప్పటికి కనిపించకుండా అడుగు వెనక్కి వేసి గోడమూల నక్కాడు గిరినాయుడు. తిరిగి చూసేసరికి ఆ ఆకారం అటువైపుకి దూకేసింది.

“ఎవడు వాడు? దొంగా?” అనుకున్నాడు గిరినాయుడు. ఒక్కడు ఆ విధంగా దొంగతనానికి రాడు…వచ్చినా ఏమీ దొరకదు..పచ్చగడ్డి మోపు, వరిగడ్డి కట్టా ఎట్టుకెళ్లాలి …దానికోసం ఆ సమయంలో ఎవడూ దొంగతనానికి రాడు. పైగా లుంగీ, బనియన్ తో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి.

అలాంటి సమయంలో గోడలు దూకేది ఆడవాళ్ల కోసమే…తనూ వయసులో ఉన్నప్పుడు అలాంటి పనులు ఎన్నో చేసాడు…ఆ వీధిలో మూడో ఇల్లు తనది. వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు గిరినాయిడు. ట్రాక్టర్ లోపలికి ప్రవేశించడానికి వీలుగా పెద్ద గేటు ఉంది తన ఇంటికి. రేకులతో చేసిన తలుపుల గేటు తియ్యబోతూ ఆగిపోయాడు గిరినాయుడు. గేటు తోస్తే కిర్రుమని చప్పుడవుతుంది,ఆ చప్పుడు విని లోపలి వాళ్లు సర్దుకోవచ్చు….అనుకుని గేటు తీసే ప్రయత్నం మానుకున్నాడు గిరినాయుడు.

తన ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్లు ముగ్గురు….అంతా పెళ్లయిన వాళ్లే…వీడు వాళ్లలో ఎవరికోసమయినా వచ్చిఉంటాడా? లేక నిజంగా దొంగేనా? అనుమానం కలిగింది గిరినాయుడుకి. తను చూసిన ఆకారం ఎలా ప్రహరీగోడ దాటిందో తనూ అలాగే ఎక్కాడు అతికష్టం మీద. యాభయిమూడేళ్ల వయసున్నా చిన్నప్పటినుంచి కాయకష్టం చేసిన శరీరం అవడంవల్ల బలంగానే ఉన్నాడు గిరినాయుడు. ఎంత పని చేసినా అలుపనేది ఎరుగడు. గోడ అవతలికి దిగి చుట్టూ చూసాడు.వెన్నెల వెలుగులో ఆవరణ మసగ్గా కనిపిస్తోంది….ఎక్కడా ఏ అలికిడీ లేదు. దక్షిణం పక్కనున్న డాబా సింహద్వారం మూసి ఉంది…వరండాలో పది పదిహేను వరకు ధాన్యం బస్తాలు పేర్చి ఉన్నాయి…తూర్పు పక్క పెద్ద పశువులపాక ఉంది. దాని పక్కనే వరిగడ్డివామి…పడమరపక్క పూలమొక్కల చెట్లు ఉన్నాయి.

చుట్టూ జాగ్రత్తగా పరికించి చూసాడు గిరినాయుడు. ఎక్కడా ఏ చిన్న అలికిడీ వినిపించలేదు. అటూ ఇటూ చూస్తూ ముందుకి అడుగు వేసాడు. దొంగ కాదని రూఢి అయిపోయింది. అయితే వాడు ఎవరికోసం వచ్చి ఉంటాడో? ఆలోచిస్తున్నాడు గిరినాయుడు. ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్లు ముగ్గురూ అతడి కళ్ల ముందు మెదిలారు.

సునంద …గిరినాయుడి భార్య, నలభయితొమ్మిదేళ్లుంటాయి…ఎర్రగా ఉన్న చర్మం ఇప్పుడిప్పుడే ముడతలు పడుతూ ఉంది. పదేళ్లుగా క్రుంగదీస్తున్న అనారోగ్యం వల్ల ఇంకొంచం వయసు పైబడిన దానిలా కనిపిస్తుంది..”ఛ ఛ…అది అలాంటి తప్పుడు పనులు చెయ్యదు” అనుకున్నాడు మనసులో తన భార్య గురించి గిరినాయుడు.

ఉమ…ఆ ఇంటి పెద్దకోడలు. గిరినాయుడు పెద్దకొడుకు ప్రసాదు భార్య. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి…ఎంతో మంచి పిల్లగా అందరి మన్ననలు పొందిన ఆడది…వయసు ఇరవయ్యేడేళ్లు.. ఎర్రగా ఉంటుంది. రెండోకాన్పు తర్వాత కొంచం వొళ్లు పెరిగినా ..అందంగానే ఉంటుంది.

శ్యామల…గిరినాయుడి చిన్నకొడుకు జనార్ధన్ భార్య, ఇరవయినాలుగేళ్లు..పెళ్లయి రెండేళ్లు అయింది..ఇంకా పిల్లలు కలగలేదు. ఇంటర్ వరకు చదువుకుంది. సన్నగా,తెల్లగా,పొడుగ్గా ,అందంగా ఉంటుంది. పనీపాటలమీదకంటే అందంగా అలంకరించుకోవడం మీదనే శ్రద్ద ఎక్కువ. భార్యాభర్తలిద్దరూ చిలకాగోరింకల్లా ఉంటారు.

కోడళ్లు తప్పుదారి తొక్కుతున్నరా అన్న అనుమానం మనసులో మెదిలినా ..ఛ, మంచి పిల్లలు..వాళ్లు అలాంటి పనులు చెయ్యరు అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.

పశువుల పాకలో ఉన్న పాడిగేదె అతడిని చూసి అరిచింది. దగ్గరకు వెళ్లాడు గిరినాయుడు. దాని ముందు గడ్డి అయిపోఇంది. బయటకి వెళ్లేప్పుడు పచ్చగడ్డి వేసాడు. అప్పుడే తినేసి ఉంటుంది అనుకుంటూ ఇంటి వరండాలో ఒక పక్కన ఉన్న పచ్చగడ్డి మోపుల దగ్గరికి వెళ్లి,ఒక మోపు వూడదీసి సందిటతో గడ్డి తెచ్చి పాడిగేదె ముందు వేసాడు ఆత్రంగా మెడ కిందికి చాచి గడ్డిపరకలు అందుకుని నమలసాగింది గేదె. దాని పక్కనే నిలబడి చుట్టూ చూసాడు. మరో నాలుగు గేదెలు, రెండు ఆవులూ ఉన్నాయి. మైసూరు ఎద్దుల జత ఒక పక్క కట్టివేయబడి ఉంది.

ఎక్కడినుంచో చాల దూరం నుంచి వినిపించినట్లు సన్నగా చిన్నగా వినిపించింది గాజుల చప్పుడు. ఉలిక్కిపడ్డాడు గిరినాయుడు. నిజంగా గాజుల చప్పుడేనా? లేక తన భ్రమా? అనుకుంటూ చుట్టూ చూసాడు.

పశువులపాకకి పక్కనే ఆగిఉంది ట్రాక్టరు….ఇంజనుకి ట్రాలీ తగిలించి ఉంది. మరోసారి వినిపించింది గాజులచప్పుడు…….ట్రాలీ లోంచే వస్తున్నట్లు అనిపించి దగ్గరకు నడిచాడు గిరినాయుడు.
సన్నని మూలుగులు….భారంగా వూపిరి వదిలినట్లు నిట్టూర్పులూ వినిపించాయి. వస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటున్నట్లు శభ్దం వచ్చింది.

ట్రాక్టరు ఇంజనుకి, ట్రాలీకి ఉన్న లింకు మీద కాలుపెట్టి నెమ్మదిగా పైకి లేచి అంచు మీదుగా లోపలికి చూసాడు గిరినాయుడు.

వొత్తుగా వరిగడ్డి పరచి ఉంది ట్రాలీలో…ఆ గడ్డిమీద పడుకుని ఆడామగా మంచి రసకందాయంలో ఉన్నారు. వారి కాళ్లు గిరినాయుడు నిలుచున్న వైపు ఉన్నాయి. కాళ్లు చాపుకుని వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఆడదానిపై మోకాళ్లు మడచి ముందుకి వొంగిఉన్న మగాడు తెగ గుద్దుతున్నాడు .గుద్దుగుద్దుకి “హా…ఆహా” అంటూ మూలుగుతూ సమ్మగా కొట్టించుకుంటోంది ఆ ఆడమనిషి. బలంగా వేగంగా దెంగుతున్నాడు ఆ మగాడు…

ఆమె కాళ్లు, తొడలు కనిపిస్తున్నాయి గిరినాయుడు కి……..లుంగీ నడుమ్మీదకి లేపేసుకున్న మగాడి పిరుదులు….అతడి మొడ్డ ఆమెలో లోపలికి బయటికి కదలడం కనిపిస్తోంది…ఆ దృశ్యం చూడగానే
గిరినాయుడి మొడ్డలో కదలిక మొదలయింది. ఆ ఆకారం తన భార్య సునందది కాదని అర్థమయింది అతడికి. సునంద తొడలు ఇంత బిగిగా ఉండవు. ఈ తొడలు గట్టిగా ఉన్నాయి.

ఎవత్తిది? పెద్దకోడలు ఉమా? ఆలోచించాడు గిరినాయుడు. ఉమ కొంచం లావు కనుక తొడలు కూడా లావుగా ఉండాలి. పైగా వెడల్పు మనిషి ఉమ…నడుము మీది కండలు ముడుత పడ్డాయి. ఉమ అయి ఉండదు అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.

ఇక మిగిలింది శ్యామల.

శ్యామల రూపం కళ్లముందు మెదిలింది గిరినాయుడు కి. ఎర్రటి ఎరుపు శరీరం…కండపట్టి కసకసలాడే వొళ్లు…గుండ్రంగా పాలకొల్లు బత్తాయిల్లా ఉంటాయి సళ్లు. పైట జారినప్పుడు జాకెట్లో కనిపించే ఆ సళ్లు చూసినప్పుడు
అనేకసార్లు గిరినాయుడి చేతులు దురద పెట్టాయి. అంత కసిగా ఉంటుంది శ్యామల. తన మీద పరాయి మగాడిని మీదెక్కించుకుని కొట్టించుకుంటున్నది శ్యామల అంటే నమ్మకం కలగలేదు గిరినాయుడుకి. జనార్ధన్,శ్యామల ఇద్దరూ ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. రాత్రి తిండి తినడం ఆలస్యం తమ గదిలోకి దూరి తలుపేసుకుంటారు. ఇంటిపని పూర్తవకుండానే లోపలికి దూరుతుందని సునంద ఎన్నోసార్లు విసుక్కున్నా “కొత్త జంట కదా..ఆ మాత్రం ఉండదా” అని తనే సర్దిచెప్పేవాడు. అలాంటి శ్యామల రంకుమొగుడిని తగులుకుందా?..

అరటిబోదెల్లా ఉన్నాయి తొడలు…నేల మీద చాపిఉంచడంవల్ల తొడల వెనుక కండ విశాలమై….మరీ లావుగా కనిపిస్తున్నాయి….అతడి మొడ్డ ఆమెలో నిండుగా ఉంది…అతడు తీసి తోస్తూఉంటే ఆమె పూకు లోపెదాలు
లోపలికి బయటకి కదులుతున్నాయి…అంత టైట్ గా ఉంది అతడి మొడ్డ ఆమె పూకులో….

“స్స్ స్స్ … శివా ..అదరగొడుతున్నావు….ఎన్నాళ్లయింది ఇంత సమ్మగా దెంగించుకుని….ఆహా !!ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావురా…స్పీడు పెంచు….గట్టిగా దెంగు!! ” అంటోంది ఆమె…గుసగుసగా మాట్లాడుతుండడంవల్ల
గొంతు గుర్తు తెలీడం లేదు గిరినాయుడు కి.

రోజూ గదిలో దూరి మొగుడితో కొట్టించుకుంటోంది కదా శ్యామల? జనార్ధన్ గాడు దాన్ని తృప్తిగా దెంగడం లేదా? ఎందుకింత ఆరాటపడిపోతూ ఉంది?…..అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడేకానీ అతని శరీరం అదుపులో లేదు.
ఉద్రేకంతో వూగిపోతున్నాడు….వాడిని, ఆ శివరాంగాడిని తోసేసి తను మీదెక్కేయాలని ఉంది గిరినాయుడు కి ……పేరుని బట్టి ఆమెని దెంగుతున్న మగాడెవరో తెలిసింది….మాజీ మునసబు రామలింగయ్య మనవడు వాడు..
ఇరవైరెండేళ్ల కుర్రాడు. ఇంకా పెళ్లికాలేదు. చదువూ సంద్య, పనీపాటా లేకుండా బలాదూర్ గా తిరిగే శివరాంగాడికి ఎంత ధైర్యం ……రాత్రి తన ఇంట్లో దూరి తన ఇంట్లో ఆడదాన్ని తగులుకుంటాడా వెధవ…అనుకున్నాడేకానీ కోపంకంటే ఉద్రేకమే అతడి నరాలని పిండేస్తూంది.

“ఎవడ్రా అది?” అరిచాడు గిరినాయుడు.

అతని గొంతు వినగానే చేస్తున్న పని ఆపేసాడు శివరాం….ఆమె పూకులోంచి తన మొడ్డని లాగేసుకుని మోకాళ్లమీద ముందుకు పాకి ట్రాలీలోంచి బయటకి పరుగెడుతూ ప్రహరీగోడ ఎక్కి అవతలికి దూకేసాడు.

లంగా చీర కిందకి లాక్కుని లేచి కూర్చుంది ఆమె…. గిరినాయుడు ట్రాలీలోకి దిగాడు.తలవొంచుకుని మోకాళ్లమీద నుదురు ఆనించి కూర్చోవడంవల్ల ఆమె మొహం కనిపించడంలేదు అతడికి. జుట్టు వూడిపోయి
వీపంతా పరుచుకుని ఉంది. పడుకున్నప్పటికంటే కూర్చున్నప్పుడే లావుగా కనిపిస్తోందామె.

“ఎవతివే నువ్వు?” అంటూ వొంగి జుట్టుపట్టుకుని గుంజుతూ ఆమె మొహం పైకెత్తాడు గిరినాయుడు. ఆమె మొహం చూసి ఉలిక్కి పడ్డాడు….తన అంచనా తప్పని అర్థమయింది అతనికి.

ఆమె ………!!!!

ఆమె… శ్యామల కాదు…పెద్దకోడలు ఉమ….హఠాత్తుగా మామగారు తన ముందు ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి భయంతో వణుకుతుంది ఆమె శరీరం….రెండుచేతుల్లో

మొహాన్ని దాచుకుని వెక్కెక్కి ఏడవసాగింది. తిట్టాలో, ఏడుస్తుంటే ఓదార్చాలో అర్థంకాక అలా చూస్తుండిపోయాడు గిరినాయుడు.

“చేసింది చాలక ఎందుకే ఏడుస్తావు?….నీ రంకు బయటపడితే కుటుంబగౌరవం మంటగలిసిపోతుంది. ప్రసాదుకి తెలిస్తే నిన్ను బతకనిస్తాడా?

అయినా మొగుడుండగా నీకు ఇదేం బుద్దే లుచ్ఛాముండా?” అన్నాడు కోపంతో పళ్లు కొరుకుతూ గిరినాయుడు.

ఏడుపు ఆపి చటుక్కున గిరినాయుడి రెండుకాళ్లు వాటేసుకుంది ఉమ.

“నన్ను క్షమించండి మామయ్యా..బుద్ది గడ్డితిని తొందరపడ్డాను….ఆయనకి తెలియనివ్వకండి…నన్ను నరికేస్తారు…పిల్లలు దిక్కులేనివాళ్లవుతారు”

అంది కన్నీళ్లు కారుస్తూ.

గిరినాయుడు ఆమె పక్కనే కూర్చుని భుజాలుపట్టుకుని వెనక్కి జరిపాడు. “సర్లే నీ కాపురం పాడుచేస్తానా?…అయినా నీకిదేం బుద్ది?” అన్నాడు..

అలా అంటూ ఆమె సళ్ల కేసి చూసి ఉలిక్కిపడ్డాడు.

ఉమ అతని కాళ్లు పట్టుకున్నప్పుడు పైట జారిపోయింది. జాకెట్ హుక్ తీసి శివరాంతో కసిగా పిసికించుకుంటోందేమో సళ్లు రెండూ బయటపడి ఉన్నాయి.

నూజివీడు పెద్దరసాల్లా కనిపించిన ఆ సళ్ల్లు చూసేసరికి మతిపోయింది గిరినాయుడికి. తన భార్య సునంద సళ్లు గుర్తుకి వచ్చాయి. జారిపోయి ఉన్నాయి అవి….

అయినా గతిలేక వాటితోనే తంటాలు పడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు నిండుగా ఉబ్బి ..కొద్దిగా కిందకి జారి రెండుపక్కలకి విడిపోయిఉన్న కోడలి సళ్లని…

నల్ల ద్రాక్షపళ్లలా ఉన్న ముచ్చికలని చూసేసరికి వాటిని పట్టుకుని పిసకాలన్న కోరికని నిగ్రహించుకోలేకపోయాడు.

ఊపిరి పీల్చడం కూడా మరచిపోయి అతను కళ్లింతచేసుకుని తన సళ్లని చూడడం గమనించింది ఉమ. చటుక్కున పైట భుజం మీద వేసుకుని సళ్లకడ్డంగా

సర్దింది.

“ఎవరితో చెప్పుకోను మామయ్యా నా బాధ….పెళ్లయి ఇన్నేళ్లయింది. ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాను…అయినా ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా తృప్తిగా సుఖపడలేదంటే

మీరు నమ్ముతారా?”అంది బాధగా ఉమ.

అయోమయంగా చూసాడు ఆమె వంక గిరినాయుడు.

” అంటే ..ఏంటే నువ్వనేది…ప్రసాదు నిన్ను సుఖపెట్టడం లేదా?” అడిగాడు అనుమానంగా.

“నా సుఖం గురించి పట్టించుకోడు ఆయన….తనపని తను చేసుకుపోతాడు…నాకు కోరిక తీవ్రమయ్యేసరికి పని పూర్తయిపోతుంది. ఎంతో బాధ కలుగుతుంది.

అయినా నా ఖర్మ అని సరిపెట్టుకుంటున్నాను. శివరాం తరచుగా ఈ మధ్య మన ఇంటికి వస్తూ నేను కనిపించినప్పుడల్లా చూపులతో రెచ్చగొడుతున్నాడు…

భరించలేకపోయాను..ఈ రాత్రి రమ్మన్నాను….కానీ, మీకు పట్టుబడిపోతాననుకోలేదు” అంది ఉమ కన్నీళ్లు కారుస్తూ.

“అవును మొగుడు కుతితీరా వాయించకపోతే ఏ భార్యా తట్టుకోలేదు…అయినా ఇలాంటి పని తప్పు కదా?” అంటూ ఆమె భుజాలమీద చేతులు వేశాడు గిరినాయుడు.

తలెత్తి అతని వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఉమ.

ఆమె పైట కిందకి పడేసాడు….ఆమె సళ్లు అటూ ఇటూ వూగాయి. చటుక్కున రెండు చేతులు ఆరెండు సళ్లమీద వేసి ఆత్రంగా అదిమాడు.

“మామయ్యా!!” అంది ఉమ ఆశ్చర్యంగా.

“నీ బాధ నాకు అర్థమయ్యిందే ఉమా …..నాలో ఇంకా సత్తా ఉంది” అంటూ ఆమెను వెల్లకిలా పడుకోబెట్టాడు…మోకాళ్ల మీద కూర్చుని చీరను లంగాతో సహా

పైకి బొడ్డు మీదకి లేపేశాడు. నున్నగా ఉన్నాయి తొడలు. చేయి వేసి వాటిని నొక్కాడు…వెన్నెల వెలుగులో అరచేతి మందాన వుబ్బి కనిపిస్తోందామె పూకు…

రెమ్మలు లావుగా ఉన్నాయి…వాటి మధ్య చీలిక పెద్దదిగా ఉంది. అది కంటపడగానే ఆగలేకపోయాడు గిరినాయుడు….అరచేతిని పూకు మీద బోర్లించాడు…

వేడిగా తగిలింది చేతికి. “సరయిన దెబ్బ లేక ఎంత అల్లాడిపోతుందో ఇది” అనుకుంటూ అణచిపెట్టి రుద్దాడు. చూపుడు వేలితొ చీలిక వెంట

పెదాల అంచులని రాపాడిస్తూ… బిరుసెక్కి బిగిసి ఉన్న గొల్లిని కదిపాడు.

“అబ్బా…..మామయ్యా!!…ఆహా!!” అంది ఉమ మూలుగుతూ.

ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే మరింత రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు. చూపుడు వేలితో పాటు పక్క వేలిని కూడ లోపలికి దూర్చి కెలుకుతూ ముందుకి వొంగి

ఆమె సళ్లకి మొహం ఆనించాడు. అతడి మెడ మీద చెయ్యేసి అదుముకుంది ఉమ…తన కుడి రొమ్ముని పైకెత్తి అతడి నోటికి అందిస్తూ …

“ఆహా..మామయ్యా…!! ఎంత సమ్మగా ఉంది…రా…చీకు..చప్పరించు….!!” అంది.

ఆమె అందించిన రొమ్మును నోటినిండా కుక్కుకున్నాడు గిరినాయుడు….తల ఆడిస్తూ చప్పరించసగాడు…చెయ్యి పక్కకి చాచి అతడి లుంగీలోకి దూర్చి

బాగ నిగిడి ఉన్న మొడ్డని అందుకుంది ఉమ….దాన్ని గుప్పిటతో బిగబట్టి “అబ్బా…ఏంటిది??” అంటూ తలతిప్పి అతని మొడ్డ వైపు చూసింది.

“ఏమిటే?” అనడిగాడు గిరినాయుడు.

“నీ మొడ్డ మామయ్యా…..ఏమిటి ఇంత పొడుగు ఉంది…??” అంది ఆశ్చర్యంగా. అలాంటి దాన్ని జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనట్లు.

కుతూహలం పెరిగింది గిరినాయుడుకి. “ఏంటే మొడ్డ ఎలాఉంటుందో తెలీనట్లు మాట్లాడుతున్నావు..?” అన్నాడు చప్పరించడం ఆపి మొహం పైకెత్తిచూస్తూ.

“ఇంత పొడుగు,ఇంత లావు ఎప్పుడూ చూడలేదు మామయ్యా. మీ అబ్బాయిది ఇందులో సగం కూడా ఉండదు…” అంది ఏదో అద్భుతాన్ని చూస్తున్నట్లు

సంభ్రమాశ్చర్యాలతో.

“ఆ శివరాం గాడిది ఇప్పుడేగా దూర్చుకున్నావ్…? అది కూడా ఇలా లేదా? ” అడిగాడు….శివరాం మొడ్డ కంటే తనదే బాగుందని ఆమె అంటుందన్న ఆశతో..

“వూc హూc…లావుగా ఉంది కానీ …పొట్టి… మొత్తం దించినా నా దాంట్లో దిగినట్లే లేదు” అంది అతడి మొడ్డని అటూ ఇటూ ఆడించి సంబరపడిపోతూ…

అంతే…..గిరినాయుడుకి మైకం కమ్మేసింది పూర్తిగా. ఈ వయసులో …ఒక వయసులో ఉన్న ఆడదానిచేత అలాంటి పొగడ్త లభించడం ఏ మగాడికయినా

ఆనందమే. మరింత రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు.

“చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది…కొట్టించుకుని చూడు” అంటూ లుంగీ లాగిపారేసి చొక్కా పైకి తీసుకుని మీదెక్కాడు గిరినాయుడు.

“పిచ్చెక్కిపోతుంది మామయ్యా…రా ..పెట్టు” అంటూ రెండు కాళ్లూ చాపి, తొడలు తెరిచిపెట్టింది ఉమ …అతడి మొడ్డని అందుకుని తన

పూకు రెమ్మల మధ్య ఆనించి పెట్టింది బొక్కకి నేరు గా…గట్టిగా తన నడుముని కిందికదిమాడు గిరినాయుడు…….వెన్నలో కత్తి దించినంత

మెత్తగా ఆమె పూకులో దిగిపోయిందతని మొడ్డ.

“అబ్బా….ఆహా,,,,,ఓహ్హ్..ఆఆఅ…మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..!!!” అంది ఉమ గట్టిగా మూలుగుతూ.

“ఎలా ఉందే?” అడిగాడు గిరినాయుడు.

“ఓహ్హ్హ్….సమ్మగా ఉంది మామా….చంకలో బిడ్డని పెట్టుకుని వూరంతా వెతికినట్లు …ఇంత హాయిగా దెంగే మొడ్డ ఇంట్లో ఉంచుకుని వీధిలో వాడి కోసం

ఎగబడ్డాను…ఈ వయసులో కూడా నీ గునపానికి ఇంత పదునుంటుందని అనుకోలేదు మామా…గుద్దు…ఇంకా,….గట్టిగా ..పగిలిపోవాలి నా పూకు” అంది ఉమ

పిర్రలు పైకెత్తుతూ..

రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు….ఆమె బిగుతుగా ఉన్న పూకు రెమ్మల మధ్య తన మొడ్డని దించుతుంటే ఎంతో సమ్మగా సుఖంగా ఉంది. అప్పుడప్పుడూ సునందని వాయించినా …బిగి సడలి

లూజు అవడం వల్ల గోతిలో దింపి ఆడించినట్లుగా ఉంటుంది…చాలాకాలం తర్వాత బిగుతుగా ఉన్న పూకు దొరికేసరికి పరవశించి పోతున్నాడు గిరినాయుడు.

రెండు సళ్లని కసిగా పిసుకుతూ ఎత్తెత్తి దెంగసాగాడు. అతడి రెండు పిర్రలు వాటేసి పట్టుకుంది ఉమ….. “ఆహా మామా ఏం దంచుతున్నావ్…దంచు…బాగా దంచు” అంటూ

తన మొత్త పైకెత్తి ఎదురూపులిస్తూ మూలుగుతోంది.

పళ్లు బిగబట్టి బలంగా దెంగసాగాడు గిరినాయుడు….ఎన్నో ఏళ్లుగా దెబ్బకు కరువాసిపోయినట్లు, దొరక్క దొరక్క మొడ్డ దొరికినట్లయి రెచ్చిపోయి కొట్టించుకుంటోంది ఉమ…

“మామా .. ఆహా…మగాడివంటే నువ్వే… ఏం దెంగుతున్నావ్ మామా..ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం…ఆహా…ప్రాణం గాల్లో తేలిపోతోంది మామా….దెంగు ..అలాగే…అలాగే..కొట్టు ..కొట్టు..

అబ్బ…స్స్ స్స్ స్స్ స్..హా ఓహ్ హ్ హ్…మామా…” అంటూ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అతడి పిర్రలు వదిలేసి మొహం పక్కకి తిప్పుకుంది స్పృహ తప్పినట్లు..మరో నాలుగు గుద్దులు గుద్ది తన

రసాన్ని వదిలేసాడు గిరినాయుడు. ఉద్రేకం పోయి దాని స్థానంలో నీరసం ఆవహించింది….అలాగే ఆమె మీద కరుచుకు పడుకున్నాడు. అతని వీపు, మెడ నిమురుతూ ముద్దు పెట్టుకుంది ఉమ.

“ఇంత పోటుగాడివని తెలిస్తే ఏనాడో నీతో దెంగించుకునేదాన్ని మామా…జీవితంలో మొదటిసారిగా దెంగుడులో ఉన్న సుఖమేంటో తెలిసింది…మా అత్త

ఎంత అదృష్టవంతురాలో ఇంత మొనగాడిని కట్టుకుని ఇన్నేళ్లు తెగ సుఖపడింది” అంది ఉమ పరవశించిపోతూ.

గిరినాయుడు ఆమె మీదనుంచి లేచాడు…బుగ్గలు కొరికాడు…పెదవులు ముద్దాడాడు..సళ్లు పిసికి పిసికి వదిలాడు..

“ముసలిదానితో సుఖంలేక ఛస్తున్నాను…చాలా రోజులకి నువ్వు దొరికావే ఉమా” అన్నాడు గిరినాయుడు ఆనందంగా….

ఇద్దరూ బట్టలు సర్దుకుని లేచారు.

“ముందు నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను….నువ్వు తరువాత రా” అంటూ ట్రాలీ దిగి ఇంట్లోకి నడిచాడు గిరినాయుడు.

లేచి కూర్చుని జాకెట్ హుక్స్ తగిలించుకుని ట్రాలీలోంచి కిందకి దిగబోతోంది ఉమ.

“దిగొద్దు.అలాగే ఉండు” అన్న మాటలు వినిపించి వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఉమ.

అక్కడ…………
“ముసలాడిని భలే బొల్తాకొట్టించావే!!….పాపం మానవుడు తనో గొప్ప మగాడిననుకుంటూ తెగ ఇదయిపొతున్నాడు !” అంటూ ట్రాలీలోకి దిగాడు శివరాం.

చటుక్కున తలెత్తి చూసి “నువ్వా?పారిపోయావుగా ? మళ్లీ ఎప్పుడొచ్చావ్ ?” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది ఉమ.

“గోడ దూకానేగాని వెళ్లలేదు.ముసలాడు నిన్నేమంటాడో అని నక్కి నిలబడ్డాను.ట్రాలీలోకి దిగినవాడు ఎంతసేపటికీ కిందికి రాకపోయేసరికి అనుమానం

వచ్చి గోడదాటి వచ్చి చూసాను…..వీరావేశంతో దెంగుతున్నాడు మీ మామ నిన్ను….అతడు లేచినప్పుడు ట్రాలీ కింద దూరి దాక్కున్నాను.”అంటూ

ఆమె పక్కన కూర్చుని సళ్లు అందుకున్నాడు శివరాం.

“అబ్బా….ఇప్పుడే గంటసేపు వాయించి వదిలాడు …..వెంటనే నువ్వు తగులుకున్నావా ?”అంది ఉమ నవ్వుతూ.

“మధ్యలో చెడగొట్టాడు….చూడు అప్పటినుంచి పడుకోకుండా ఇది ఎలా మారాం చేస్తుందో?”అంటూ లుంగీ చెంగులు తప్పించి ఉద్రేకంతో ఎగిరిపడుతున్న

తన మొడ్డని చూపించాడు శివరాం.

దాన్ని ఒడిసిపట్టుకుని నిమురుతూ “పాపం దీనికి ఆకలి తీరలేదుగా?…అందుకే మారాం చేస్తూంది”అంటూ వేళ్లతో సవరదీసింది ఉమ.

“అబ్బా… నీ చేతిలో ఏం మహత్యం ఉందోగానీ ఇది మరీ రెచ్చిపోతోంది” అన్నాడు జాకెట్ మీదనే ఆమె సళ్లు గట్టిగా పిసుకుతూ.

“ఆలస్యమయితే ముసలాడు అనుమానిస్తాడు….రేపు వేసుకుందాంలే వెళ్లిరా” అంది ఉమ అతడి మొడ్డని గట్టిగా పిసికి వదిలేస్తూ.

“అమ్మో ..కుదరదు…మధ్యలో పొమ్మనడం ఏం న్యాయం ఉమా?…నీ వరస చూస్తుంటే ఆ ముసలాడు నిన్ను కసితీరా వాయించినట్లున్నాడే?”

అంటూ ఆమెని వెనక్కి తోశాడు శివరామ్.

ఆ కాస్త పని పూర్తయితేగానీ వదలడని అర్థం చేసుకుందేమో ఉమ చీరని లంగాతో సహా పైకి లేపుతూ “సరే…..రా..తొందరగా

కానియ్….అనుమానం వచ్చిందంటే వాడు మళ్లీ వస్తాడు” అంది.

ఆత్రంగా మీదెక్కాడు శివరామ్…మంచి ఉద్రేకంలో ఉండగా గిరినాయుడు వచ్చి చెడగొట్టాడేమో ఆవురావురంటూ యెగబడి ఆమె పూకులోకి

బాగా నిగిడిఉన్న తన మొడ్డని దూర్చాడు…..అంతకు ముందే ముసలాడు వదిలిన జిడ్డుతో తడిసి ఉండడం వల్ల సర్రున లోపలికి

దూరిపోయింది అతడి మొడ్డ.

“శివా…తొందరగా కానీ” అంది ఉమ అతడి పిర్రలు పట్టుకుని తనకేసి అదుముకుంటూ…నాలుగు ఊపులూపగానే అతడి నరాలు పట్టుసడలి పోయాయి …

“రేపు రానా?” అన్నాడు లుంగీ సరిగ్గా కట్టుకుంటూ.

“వద్దు..మా మామకు తెలిసిపోయిందిగా ..నా మీద ఒక కన్నేసి ఉంచుతాడు…సమయం చూసుకుని నేనే పిలుస్తానుగా…వెళ్లు!!” అంది ఉమ.

బయటకి తొంగి చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకుని ట్రాలీలోంచి దిగి గోడ దూకి మాయమయిపోయాడు శివరాం. ఉమ లేచి బయటకి వచ్చి

ఇంటి వైపు నడిచింది.

ఆ మరుసటిరోజు గిరినాయుడిని చూసినప్పుడల్లా సిగ్గుపడుతూ, నవ్వుతూ, కొంటె చూపులతో కవ్వించసాగింది ఉమ.

ప్రసాదు నిర్వాకంవల్ల ఎంత బాధపడిందో…తనిచ్చిన సుఖాన్ని మరచిపోలేకపోతోంది…అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.అయితే

అతని చూపు ఇప్పుడు ఉమ మీద లేదు. పైట కింది జాకెట్లో రబ్బరు బంతుల్లా ఉండి నడుస్తుంటే ఎగిరిపడే ఎత్తులుగల

శ్యామల మీదే ఉంది…గతంలో ఎప్పుడయినా ఆమెని చూసినప్పుడు అలాంటి ఆలోచన కలిగితే “ఛ..తప్పు” అనుకునేవాడు. కానీ ఉమతో

అనుభవం తర్వాత “దాన్ని కూడా ఒక పట్టుబడితే” అని ఆలోచిస్తున్నాడు.

రెండురోజులు గడిచాయి. ఆ రోజు రాత్రి ….

ఘాఢ నిద్రలో ఉన్న గిరినాయుడు ఉలిక్కిపడి లేచాడు. తన మొడ్డని ఎవరో పట్టుకుని నలుపుతున్నట్లనిపించింది. ఆగలేక తనతో

కొట్టించుకోడానికి ఉమ వచ్చిందేమో అనుకుంటూ కళ్లు చిట్లించి చూసాడు………

అక్కడ….
అక్కడ ….మంచం పక్కనే కింద కూర్చుని ఉంది తన భార్య సునంద…..చేతిని మొగుడి లుంగీలోకి దూర్చి మెత్తగా ఉన్న అతని మొడ్డని పట్టుకుని నలుపుతోంది.

పెళ్లాం ఆ పని చెయ్యడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు గిరినాయుడు.

నెలకొకసారి తనకి దురదపుట్టి లేపితే విసుక్కునేది, పిల్లలు చూస్తారనో…కొడుకులు,కోడళ్లు గదుల్లోంచి బయటకి వస్తారనో సాకు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చూసేది. సునందకి ఆ పని మీద ఉత్సాహం తగ్గిందనుకునేవాడు గిరినాయుడు…బలవంతంగా ఆమెని వంటగదిలోకి లాక్కుపోయేవాడు….అక్కడ పడుకోడానికి చోటు ఉండేది కాదు. గోడకానించి నిలబెట్టి….గాలిపోయిన ట్యూబుల్లా ఉండే యెత్తుల్ని పట్టి నలుపుతూ …దెంగేవాడు. మొదట వద్దన్నాకూడా పూకులోకి మొడ్డ పెట్టి రెండు వూపులు వూపగానే ఆత్రంగా ఎదురూపుతూ కొట్టించుకునేది సునంద. అలాంటిది తనే తన మొడ్డని నలుపుతూ లేపడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది గిరినాయుడికి.

“ఏంటే?”అన్నాడు లేచి కూర్చుంటూ.

“అబ్బ….అరవక ..పిల్లలు లేస్తారు…రా..వెళ్దాం” అంది సునంద అతని మొడ్డని వదలకుండా నలుపుతూ.

రెండు రోజుల క్రితమే ఉమని తృప్తిగా దెంగడం వల్ల ప్రస్తుతం గిరినాయుడు ఆ మూడ్ లో లేడు….చుట్టూ చూసాడు. ఉమ పిల్లలిద్దరు పక్కనే నవారు మంచం మీద పడుకుని నిద్ర పోతున్నారు. 
 హాల్ల్లో తనూ, సునంద తప్ప ఇంకెవరూలేరు….కొడుకులిద్దరి బెడ్రూం ల తలుపులు మూసిఉన్నాయి. ఏ అలికిడీ వినిపించడం లేదు.

“నిద్ర వస్తుంటే నీ గోలేంటే?” అన్నాడు విసుక్కుంటూ.

“చాల్లే సంబడం…ఆడది నోరుతెరచి అడిగినందుకయినా లేచిరా!” అంది సునంద.

“అదికాదే ….నీరసంగా ఉంది” అన్నాడు.

చటుక్కున తలవంచి అతడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుంది…..నాలికతో కదుపుతూ చప్పరిస్తుంటే ఆశ్చర్యపోయాడు గిరినాయుడు.

“అబ్బ………ఎంత సమ్మగా ఉందే….ఆహా…!!” అన్నాడు తన్మయత్వంతో…అతడి మొడ్డ నిగిడి గట్టిపడసాగింది.

అతడిని వదిలి లేచింది సునంద….. “రా” అంటూ అతని చెయ్యిపట్టి లాగింది…..లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూ ఆమె వెనకే నడిచాడు గిరినాయుడు. ఇద్దరూ వంటగదిలోకి వెళ్లారు.

తలుపుమూల గొడకానుకుని నిలబడి చీర పైకెత్తిపట్టుకుంది సునంద అలవాటుగా….జాకెట్ పైకి జరిపాడు గిరినాయుడు. సళ్లు రెండూ బయటపడ్డాయి. ఆమె సళ్లు చివర్లు ….ముచ్చికలు గట్టిపడి ఉండడం గమనించాడు గిరినాయుడు. “ఈ రోజెందుకో దీనికి బాగా దూలెక్కింది” అనుకుంటూ వేళ్లతో సళ్లని పిసుకుతూ నిప్పల్స్ ని నలుపుతూ ఆమెకి ఆనుకుని నిలబడ్డాడు.

అతడి మొడ్డని లుంగీలోంచి బయటకు లాగి తన పూకురెమ్మల మధ్య దూర్చుకుంది సునంద….గట్టిగా అదిమాడు ……..లావుగా ఉండి విచ్చుకుని ఉన్న ఆమె పూకురెమ్మలమధ్య పూర్తిగా దూరిపోయింది అతడి మొడ్డ.

రెండు చేతులూ అతడి పిరుదుల మీదవేసి తనవైపు అణచుకుంటూ “గూటించి గుద్దవయ్యా…తెగ జిల పెడుతోంది లోపల” అంది సునంద పరవశించిపోతూ..అలాగే నిలబడి ముందుకూ, వెనక్కి వూగుతూ దెంగుతున్నాడు గిరినాయుడు.

“అబ్బా….ఆహా…ఎంత సమ్మగుందయ్యా నీ దెంగుడు !!…రోజు రోజుకీ కుర్రాడివయిపోతున్నావ్ నువ్వు!!” అంది మత్తుగా మూలుగుతూ సునంద. ఒక ఇరవయి నిమిషాలు వూపి వూపి ఆమెని తృప్తి పరచాడు గిరినాయుడు.

బాత్రూంకి వెళ్లి వచ్చి ఇద్దరూ ఎవరి మంచం వాళ్లు ఎక్కారు. అలసిపోయి ఉన్నాడేమో పడుకోగానే నిద్రపట్టింది గిరినాయుడు కి.

ఆ ఇంట్లో ఉన్న రెండు పడక గదుల్లో ఒకదానిలో పడుకుని నిద్రపోతున్న గిరినాయుడు చిన్నకొడుకు జనార్ధన్ పాడిగేదె అదేపనిగా అరవడం విని నిద్ర లేచాడు….వెనక తలుపులు తీసుకుని బయటకు వచ్చి వరండాలో ఉన్న పచ్చగడ్డి వాటెడు తీసుకుని పాకలోకి వెళ్లాడు. గేదె ముందు గడ్డివేసి వెనక్కి తిరిగేసరికి గేటు పక్క ప్రహారీగోడ దూకి ఎవరో లోపల ప్రవేశించడం కనిపించింది. దొంగేమో అనుకున్నాడు మొదట.

కానీ అతడు సరాసరి వచ్చి ట్రాక్టర్ ట్రాలీలోకి ఎక్కి పడుకున్నాడు. జనార్ధన్ ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎవడు వీడు…? అక్కడ వీడికేంపని? అనుకుంటూ ఉండగానే డాబా పక్కనుంచి ఒక స్త్రీ తలనిండా పైట ముసుగులా

వేసుకుని రావడం కనిపించింది…అది చూసి చటుక్కున పాకలో ఉన్న నిట్రాడి స్తంభం వెనక నక్కి తొంగి తొంగి చూడసాగాడు. ఆమె సరాసరి వచ్చి ట్రాలీకి, ఇంజనుకి మధ్య ఉన్న లింకుమీద కాలేసి ట్రాలీలోకి దిగింది. ఆ ఆడమనిషి ఎవరో గుర్తు పట్టాడు జనార్ధన్.

ఆమె……..
….ఆమె తన అన్నయ్య పెళ్లాం ఉమ….

తన వదిన ఎవడితోనో రంకు సాగించడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు జనార్ధన్. తను ఎంతో గౌరవంగా చూసే వదిన ఇంతగా బరితెగించి ఎవడితోనో రంకు సాగిస్తోందా? గుండె మండిపోయింది జనార్ధన్ కి. మెల్లగా దాక్కున్న చోటు నుంచి బయటకు వచ్చి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ దగ్గరకు వచ్చాడు. కుడి వైపున ఉన్న ట్రాలీ టైరు దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు.

“అ ఆహా….అబ్బా..ఏం సమ్మగా ఉందే ఉమా!!” అన్న మూలుగుతో కూడిన గుసగుస మాటలు వినిపించాయి.

ట్రాలీకి వెనక ఉన్న డోర్ కాకుండా రెండు వైపులా రెండేసి తలుపులు ఉంటాయి. తలుపుల మధ్య కొద్దిగా ఖాళీ ఉంటుంది. తల వంచి ఆ ఖాళీలోంచి ఒంటికన్నుతో లోపలికి చూసాడు జనార్ధన్.

లోపల కనిపించిన దృశ్యం చూడగానే అతడి కళ్లు పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి. నరాలు పురెక్కి లుంగీలోపల మొడ్డ రాడ్ లాగా తయారయింది.

వెల్లకిలా పడుకుని ఉంది ఉమ…..ఆమె సళ్లమీద తన పిర్రలు ఆనీ ఆననట్లుగా ఆనించి మోకాళ్లు మడిచి కూర్చుని ఉన్నాడు శివరాం. రూళ్లకర్రలాగ ఉన్న అతడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతోంది ఉమ… దవడలు ఆడిస్తూ ఆమె తన మొడ్డని చప్పరిస్తుంటే మైకం కమ్మినట్లుంది శివరాం కి. తన్మయత్వంతో మూలుగుతూ గొణుగుతున్నాడు. అతడి మొడ్డని మధ్యలో పెదవులతో చుట్టిపట్టుకుంది ఉమ.

అతడు తన నడుము చిన్నగా కదుపుతూ తన మొడ్డని ఆమె నోట్లోకి తోస్తున్నాడు….ఒక చేత్తో అతని లుంగీని ఎత్తి పొట్టకానించి పట్టుకున్న ఉమ మరొక చేత్తో ఊగుతున్న అతని గోళీల సంచిని పట్టుకుని నెమ్మదిగా నొక్కుతూ…. ఆడిస్తూ..గజ్జల్లో గోళ్లతొ గీకుతూ …అతన్ని రెచ్చగొడుతోంది….

ఈ లోకంలో లేడు శివరాం. మత్తుగా మూలుగుతున్నాడు.

చూస్తున్న జనార్ధన్ కి పిచ్చెక్కిపోతోంది.అలా చేయించుకోవాలని ఆశ ఉంది జనార్ధన్ కి….కానీ తన భార్య శ్యామల చప్పరించమంటే ఏమంటుందోనని భయపడ్డాడు. అప్పటికీ ఒకటిరెండుసార్లు తన మొడ్డని ఆమె పెదవులకానిస్తే చటుక్కున తల తిప్పేసుకుని అసహ్యంగా మొహం పెట్టింది. ఆడది మొడ్డ చీకుతూ,చప్పరిస్తుంటే సమ్మగా,సుఖంగా ఉంటుందని ఫ్రెండ్స్ చెబితే విన్నాడు. …

ఇప్పుడు జనార్ధన్ పరిస్తితి చూస్తే….శివరాంగాడిని తన్ని తరిమేసి వాడి స్థానాన్ని తను ఆక్రమించుకోవాలన్న ఆశ కలుగుతోంది. అయినా కిక్కురుమనకుండా అలాగే చూస్తూండి పోయాడు.

పది నిమిషాలు గడిచాయి….కంగారుగా ఆమె నోట్లోంచి తన మొడ్డని బయటకు తీసాడు శివరాం. తడితో మెరుస్తోంది అతడి మొడ్డ…చూస్తున్న జనార్ధన్ అతడి మొడ్డతో తన మొడ్డని పోల్చుకున్నాడు. శివరాం

గాడికంటే తన మొడ్డే పొడుగెక్కువ…లావు కూడా…!!!

“ఏంటి లేచిపోయావు ?” అడిగింది ఉమ పైట చెంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ.

“ఇంకోక్షణం ఉంటే నీ నోట్లోనే కార్చేసేవాడిని” అంటూ పక్కన కూర్చుని …ఆమె చీరను లంగాతో సహా పైకి లేపేశాడు…అరచేతిని ఆమె పూకు మీద వేసి గట్టిగా రుద్దాడు.

ఉమ తొడల మధ్యకి చూసిన జనార్ధన్ ఆశ్చర్యపోయాడు. పొంగడంలా వుబ్బి కనిపిస్తోందామె పూకు. అరచెయ్యి వెడల్పున ఉంది. బాగా కొవ్వు పట్టినట్లు పూకురెమ్మలు దళసరిగా ఉన్నాయి…కొద్దిగా తెరుచుకుని లోరెమ్మల అంచులు కనిపిస్తున్నాయి. లుంగీ మీదనే తన మొడ్డని నలుపుకుంటూ ఉమ పూకు చూస్తూ పిచ్చెక్కిపోతున్నాడు జనార్ధన్. తన భార్య శ్యామల పూకు గుర్తుకొచ్చింది…తోడికోడళ్లిద్దరినీ పోల్చుకుంటున్నాడు ఊహల్లోనే…

తన భార్య శ్యామల పూకు కంటే వదిన ఉమ పూకు పెద్దది. శ్యామల పూకు రెమ్మలు కమలా తొనల్లా అంటుకుపోయి ఉంటాయి. మొదట వేలు కూడ పట్టనట్లుంటుంది లోపల దారి. వదిన పూకురెమ్మలు కొంచం విచ్చుకుని …లోపల దారి కూడ కొంచం పింక్ రంగులో కనిపిస్తూ…

ఉమ పక్కన కూర్చుని ఆమె పూకును అరచేత్తో రుద్దుతున్న శివరాం చెయ్యి తీసేసి తల దూర్చాడు…ఆమె పూకు పైకండను పళ్ల మధ్య పట్టుకుని చిన్నగా కొరికాడు….

“అబ్బా… గాట్లు పడతాయి …నీ నాలుకకి పని చెప్పు శివరాం” అంది ఉమ వణికే గొంతుతో…పక్కకి జరిగి ఆమె రెండు కాళ్లమధ్య కూర్చున్నాడు శివరాం. తల తొడల్లోకి దూర్చి నాలుక పూర్తిగా బయటకి చాపి పైన ఆకురాయితో రుద్దినట్లు నాకసాగాడు.

“అబ్బా….అహా,,,ఒహ్హ్హ్హ్..సమ్మగా ఉంది శివరాం…బాగా రాపాడించు ..అమ్మ..ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావోయ్… అబా..స్స్స్ స్స్.. పై రుద్దుడు ఇక చాల్లే ..ఇక లోపలికి దించు” అంది ఆగలేనట్లు తన పిర్రలు పైకి కిందకి కదిలిస్తూ.

ఉమ తొడల్లో శివరాం తల దూర్చి పైకి కిందకి కదిలించడం కనిపిస్తోంది జనార్ధన్ కి. అతని నరాలు ఫట్ మని తెగిపోయేలా ఉన్నాయి. తన వదినని ఆ దృష్టితో ఎప్పుడూ చూడని జనార్ధన్ కి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఉమ తన వదిన ఉమలా లేదు…కసెక్కిపోయి తెగ కొట్టించుకుంటున్న బజారు ఆడదానిలా కనిపిస్తోంది….

ఆమె మీద ఎక్కాలని… సళ్లని కసకసా నలిపెయ్యాలని, ఆమె పెదవుల మధ్య తన మొడ్డని పెట్టి ఆడించాలని…పొంగిన ఆమె పూకుని కసితీరా కొరికి ….నాలుకతో రాపాడించి…మీదెక్కి కసకసా దెంగాలని అనిపిస్తోంది.

శివరాం ఆకురాయితో రుద్దినట్లు తన పూకుని రుద్దుతూ….గరుకు నాలుకను పూకు లోపలికి, బయటకి ఆడిస్తుంటే ఆ సుఖానికి ఉమ పరవశించిపోతుండడాన్ని ట్రాక్టర్ కి ఒక పక్క కింద నిలబడి రెండు తలుపుల మధ్య ఉన్న సన్నని ఖాళీలోంచి చూస్తూ కసెక్కిపోతున్న జనార్ధనే కాకుండా ,ఆ భాగోతాన్ని మరొక రెండు కళ్లు కూడ గమనిస్తున్నాయి.

జనార్ధన్ దొంగతనంగా తమ దెంగుడు కార్యక్రమం చూస్తున్నట్లు ….కసెక్కి పోయి కొట్టుకుంటున్న
ఉమ, శివరాం గమనించనట్లే ….ట్రాలీలో జరుగుతున్న భాగోతాన్ని తనతోపాటు మరొక మనిషి కూడ చూస్తుండడాన్ని జనార్ధన్ కూడ గమనించలేదు.

ఆ మనిషి……..
ఆ మనిషి జనార్ధన్ భార్య శ్యామల…….

ట్రాలీకి ఒక పక్క టైరు దగ్గర నిలబడి రెండు తలుపుల మధ్య ఖాళీలోంచి జనార్ధన్ చూస్తున్నట్లే మరొక వైపు నిలబడి చూస్తోంది శ్యామల.

అర్ధరాత్రి బయటకి వెళ్లిన తన మొగుడు జనార్ధన్ ఎంతకీ తిరిగి రాకపోయేసరికి తనూ బయటకి వచ్చింది.తన మొగుడు ట్రాలీ పక్కన నిలబడి లోపలికి చూస్తూ తన మొడ్డని నలుపుకుంటూ పరవశించిపోవడం చూసి లోపల ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆసక్తితో జనార్ధన్ కి కనపడకుండా ట్రాలీ రెండో వైపుకి చేరి లోపలకు చూసింది..

చీర,లంగా లేపేసుకుని వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఉమ, ఆమె తొడల్లో తలదూర్చి ఆమె పూకును నాలుకతో రుద్దుతున్న శివరాం కనిపించారు….ఆ దృశ్యం చూడగానే ఆత్రుత పెరిగింది శ్యామలకి…ఎంతో పత్తిత్తులా ఉండే తన తోడికోడలు పరాయి మగాడితో అంత ఇదిగా దెంగించుకోవడం చూస్తూ ఆశ్చర్యపోయింది.

“మొగుడి దెంగుడు ఆనడంలేదా దీనికి? తనకంటే చిన్న వయసు కుర్రాడిని తగులుకుంది?” అనుకుంటూ అలాగే చూస్తున్న శ్యామలకి గుబులు మొదలయింది. శివరాం నాలుక లోపలికంటా దూర్చి కెలకడం…..ఉమ పిచ్చెక్కినట్లు మూలుగుతూ తెగ పరవశించిపోవడం చూస్తుంటే శ్యామల తొడల మధ్య దురద మొదలయింది.

“అబ్బ…నాలుక ఆడిస్తుంటే అంతగా పరవశించి పోతోంది ఉమ…అలా చేయించుకుంటే ఎంత సుఖంగా… ఎంత సమ్మగా ఉంటుందో……అనుకుంటుంటే లోపల జిల మొదలయింది. ఊట వూరినట్లు రెమ్మల మధ్య తడి వూరింది. సళ్లు పొంగాయి. ముచ్చికలు బిర్రబిగిసాయి. జాకెట్ బిగుతయిపోయినట్లు అనిపించింది శ్యామలకి. ట్రాలీ తలుపుకి సళ్లు అదిమిపెట్టి నొక్కుకుంటూ కనురెప్ప వేయకుండా అటే చూడసాగింది.

“అహహా….శివరాం…పైకి రా…రుద్దుడు చాల్లే..ఇక నీ దండం ప్రయోగించి దంపుడు మొదలెట్టు” అంటూ అతడిని జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాగింది ఉమ. ఆమె పైకి పాకాడు శివరాం. అతడి మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని విచ్చుకుని ఉన్న తన పూకురెమ్మల మధ్య సర్దుకుంది ఉమ. గట్టిగా అణచిపెట్టి దెంగసాగాడు శివరాం.

“ఆహా….ఎంత సమ్మగా ఉందిరా నీ దెబ్బ ….ఓహ్హ్హ్….అదిరిపోతోంది…అలాగే…అలాగే..కొట్టు..ఇంకా గట్టిగా…” అంటూ రెండుకాళ్లు అతని నడుము మీద వేసి బిగించి అతనితోపాటు పైకీ కిందకి కదులుతోంది ఉమ…అప్పటికే ఇద్దరిలో ఉద్రేకం పరాకాష్టకు చేరిపోయింది. అరచేతులమీద పైకి లేచాడు శివరాం…ఎత్తెత్తి దెంగసాగాడు. వూపు వూపుకి “అమ్మ..అబ్బా..ఆహ్..ఓహ్హ్…అని అరుస్తూ అతణ్ని కాళ్లతో చేతులతో గట్టిగా బిగించిపట్టుకుని “ఆహా…..స్ స్ స్స్” అంటూ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి పట్టు వదిలేసింది ఉమ. నాలుగు గుద్దులు వేగంగా గుద్ది ..ఆమె మీద వాలిపోయాడు శివరాం…ఇద్దరూ అలాగే కరుచుకుపోయి ఆయాసం తీర్చుకోసాగారు.

పని పూర్తయిందని అర్థంకాగానే అంతవరకూ ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తున్న జనార్ధన్ అక్కడి నుంచి కదిలాడు. ఇంటివైపు గబగబా అడుగులు వేసాడు. మత్తులోంచి తేరుకున్నట్లు శ్యామల ట్రాక్టర్ ట్రాలీ దగ్గరినుంచి కదిలి గడ్డివామువైపు నడిచి గోడకి, గడ్డివాముకి మధ్య సందులో నక్కి నిలబడింది.

“ముసలాడు మనిద్దరినీ చూసాడు. నిన్ను దెంగడం ఇక వీలుకాదేమోనని భయపడ్డాను” అన్నాడు శివరాం ఆమెమీద నుంచి లేచి పక్కన కూర్చుని లుంగీ బిగించి కట్టుకుంటూ.

“ముసలాడు గొడవ చెయ్యకుండా బుట్టలో వేసా” అంది ఉమ చీర కిందకి లాక్కుని లేచి కూర్చుని జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుంటూ.

“నీ మొగుడు ఇంట్లో ఉండకపోవడం మనకి మంచిదయింది..రేపు రానా?” అన్నాడు శివరాం.

“అలాంటి పని చెయ్యక! అల్లరయిపోతాం. వీలు చూసుకుని నేనే చెబుతాగా!!” అంది ఉమ లేచి నిలబడుతూ.

“ముందు నేను వెళ్తాను. అయిదు నిమిషాలాగి నువ్వు వెళ్లు” అంది. కింద కూర్చున్న శివరాం ఆమె తొడలు వాటేసుకుని మొహం చీర కుచ్చెళ్లమీద ఆనించి ఆమె పూకు మీద అదిమాడు. “మళ్లీ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో దీన్ని దెంగే ఛాన్సు” అన్నాడు.

“చాల్లే వదులు……ఆత్రపడితే అల్లరయిపోతాం” అంటూ అతన్ని వదిలించుకుని ట్రాలీలోంచి కిందికి దిగి ఇంటి వైపు నడచింది ఉమ. అయిదు నిమిషాలాగి తల పైకెత్తి చుట్టూ చూసి లేచి ట్రాలీ దిగాడు శివరాం. గడ్డివామి పక్కనుంచి వీధి గేటు పక్కకెళ్లి గోడ దూకడానికి సిద్దమయ్యాడు శివరాం.

అప్పుడు వినిపించింది ఒక పిలుపు……

“ఏయ్ నిన్నే..ఇటురా !!!!!” అని

అదిరిపడ్డాడు శివరాం. కంగారుగా వెనక్కి తిరిగాడు.

అక్కడ…….

వరిగడ్డివాము వెనక సందులో నిలబడి ఉన్న ఆకారం కనిపించింది… మనిషి ఎవరో గుర్తు తెలియకపోయినా ఆడమనిషే అని అర్థమయింది అతనికి….అలాగే నిలబడి చూసాడు.

“ఏయ్ శివరాం ! …ఇలా రా” చెయ్యెత్తి పిలిస్తోంది ఆమె.

అడుగులో అడుగేసుకుంటూ అటు వెళ్లాడు. తనెవరో ఆమెకి తెలిసిపోయింది. పారిపోయినా ప్రయోజనం లేదని దగ్గరికి వెళ్లాడు. ఆమెని చూడగానే ఆశ్చర్యంతో బిగుసుకుపోయాడు శివరాం.

ఆమె జనార్ధన్ భార్య శ్యామల.

“ఎన్నాళ్లనుంచి జరుగుతోంది ఈ రంకు భాగోతం ?” అడిగింది శ్యామల.

“ఏది? ఏంటి నువ్వు అనేది?” అన్నాడు.

“నేను అంతా చూసానులే….ఉమను తెగ దంచుతున్నావ్ గా ?” అంది శ్యామల.

శివరాం మాట్లాడలేదు. శ్యామల ఎలా చూసింది….చూసింది తన మొగుడికో, మామకో, ఉమ మొగుడికో చెప్పక రహస్యంగా తననెందుకు పిలిచి అడుగుతోంది…… ఆలోచిస్తున్నాడు అతను.

“నువ్వు దాన్ని వాయిస్తుంటే చూసి పిచ్చెక్కిపోయాను….నాలుక బాగా లోపలికి దూర్చి కెలుకుతున్నావ్ గా… అసహ్యమనిపించలేదా నీకు ? ” అడిగింది శ్యామల.

ఆమె వంక చూసాడు శివరాం. తమ దెంగుడు చూసి కసెక్కిపోయిందని ఆమె మొహం చూస్తేనే అర్థమయిపోయింది…

కసి కనిపిస్తోంది ఆమె కళ్లలో, మొహంలో….

“అంతా చూసావన్నమాట !” అన్నాడు ఆమె రెండు భుజాలమీద చేతులు వేసి.

“వదులు నేను దానిలాంటి తిరుగుబోతును కాను” అంది శ్యామల ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి…

“ఇంతవరకు కాదులే…ఇప్పుడు మొదలెట్టు…అందుకేగా ఇక్కడ కాపుకాసావు ? ” అంటూ చేతులు కిందకి జార్చి పైట పక్కకి నెట్టి సళ్ల మీద చేతులేసి అదిమాడు.

“అబ్బ…రబ్బరు బంతుల్లా గట్టిగా ఉన్నాయి దీని సళ్లు “అనుకున్నాడు శ్యామల బింకం సడలని సళ్లు చిన్నగా పిసుకుతూ.

“వదులు” అంది శ్యామల…..అన్నదేగాని వదిలించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యలేదామె.

పక్కకి తిప్పి ఆమెను గోడకు ఆనించి మరింత గట్టిగా అదిమాడు శివరాం…అతడు వడిసిపట్టి సళ్లని పిసుకుతూ ,అదుముతూ ఉంటే కొత్తగా ఉంది శ్యామలకి….పైన చేతులు వేసి వేళ్లతో గుచ్చి పట్టుకుని నొక్కుతాడు జనార్ధన్. కానీ తన మొగుడు ఎప్పుడూ ఇలా అదిమిపట్టి నొక్కలేదు.

“ఏంటి మాట్లాడవే ….బాగుందా ? ” అడిగాడు శివరాం. ఆమె దగ్గరగా జరుగుతూ.

“నాకు పెళ్ల్లయింది. మొగుడున్నాడు….నువ్వు చేతులు వెయ్యగానే పరవశించిపోవడానికి కన్నెపిల్లను కాను” అంది శ్యామల అతని మొహం వంక చూస్తూ.

“అయితేనేం…ఒక మగాడికి మరొ మగాడికి తేడా ఉంటుంది…నీ అక్క మొగుడులేకనా నా వెంట పడింది ?” అన్నాడు శివరాం నవ్వుతూ.

“ఏంటి ఆ తేడా…? ” అంది కొంటెగా.

“దెంగించుకుంటే నీకే తెలుస్తుంది” అన్నాడు శివరాం సళ్లు గట్టిగా పిసుకుతూ…

“ఏంటి తెలిసెది? ఏ మగాడయినా కడ్డీ అందులో పెట్టి ఊపడమేగా ?” అంది శ్యామల.

“అయితే నన్నెందుకు పిలిచావు ?” అన్నాడు శివరాం….అప్పటికే అతని నరాలు పొంగాయి…మొడ్డ రాడ్డు లాగ తయారై…
ఎప్పుడెప్పుడు బొక్కలో దూరుదామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది పైకి కిందకి వూగుతూ…(లుంగీలోనే)

“నీ నాలిక ఆడింపు చూసి కసెక్కింది” అంది శ్యామల చేతుల్ని ముందుకు చాచి మడిచి కట్టిన లుంగీ అడుగు నుంచి చెయ్యి దూర్చి అతడి మొడ్డని అందుకుంటూ.

“ఇప్పుడేగా వాయించావు…అప్పుడే రాడ్డులా తయారయిందే ఇది ? ” అంది ఆశర్యపోతూ.

“ఏం…నీ మొగుడు ఇంత త్వరగా తయారవడా ?” అడిగాడు …ఆమెని ఆనుకుంటూ.

“నామొగుడి సంగతెందుకులే …కింద కూర్చోరాదూ….?” అంది శ్యామల ఆశగా.

“కూర్చుంటే ఎలా ? పడుకుందాం ” అన్నాడు శివరాం.

“ముందు కూర్చో” అంది అతడి రెండు భుజాలమీద చేతులు వేసి కిందకి అదుముతూ.

ఆమె కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాడు శివరాం….చీరను లంగాతో సహా పైకెత్తి ఉండలా చుట్టి కుడిచేత్తో పొట్టకి ఆనించి పట్టుకుని ఎడమచేయి అతని తలమీద వేసి ముందుకు లాగింది శ్యామల.

ఆమె ఆశ అర్థమయింది అతనికి. ఉమను నాలుకతో చెయ్యడం చూసి ఆ అనుభవం ఎలా ఉంటుందో చూడాలనే కుతి పుట్టినట్లుంది దీనికి…..మొగుడ్ని అడిగితే చీదరించుకుంటాడేమో, ఆ కోరిక తన దగ్గర తీర్చుకోవాలనుకుంటోంది అనుకున్నాడు శివరాం. నాలుక బయటకి చాపి కిందనుంచి పైకి గట్టిగా అదిమి రాపాడించాడు.

రెండు మూడు రొజులయిందేమో అక్కడ ఆతులు గొరిగి ..శ్యామల పూకు నున్నగా ఉండి ..కొంచం గరుగా కూడా ఉంది. అతడి నాలుక అక్కడ పూకు మీద కదిలేసరికి సమ్మగా అనిపించింది శ్యామలకి..” స్ స్ స్స్..ఓహ్ హ్ హ్ హ్ …” అంటూ మూలుగుతూ తొడలు మరికాస్త ఎడం చేసి నిలబడింది….

కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి నాకసాగాడు శివరాం…శరీరమంతా పులకించిపోయింది…..కళ్లు మైకంతో మూతలు పడ్డాయి.

శ్యామల పుట్టింట్లో మంచి ఒంగోలుజాతి ఆంబోతు ఉండేది. ఊళ్లో ఎదయిన ఆవుల్ని దాటించడానికి ఆ ఆంబోతు దగ్గరికి
తోలుకొచ్చేవాళ్లు. ఆవుకి వంద రూపాయల చొప్పున వసూలు చేసేవాడు శ్యామల తండ్రి. ఆవును తెచ్చి స్తంభానికి కట్టేసేవాళ్లు.
ఆంబోతు దాని వెనక్కి వెళ్లి తోక కింద వాసన చూసేది….ఎదయినప్పుడు ఆవు పూకు నుంచి వచ్చే వాసన ఆంబోతును ఉద్రేకపరచేది.
దాని మొడ్డ లోపలికి బయటకి కదులుతూ ఉండేది…ఆంబోతు ఆవుతోకని తప్పించి బలంగా తాటిపట్టలా ఉండే తన నాలుకను
ఆవు పూకులో దూర్చి కొద్ది సేపు లోపలా పైనా నాకి, రుద్ది, ఆ తర్వాత ముందుకాళ్లు పైకెత్తి ఆవు నడుం మీద వేసి ….ఇంత పొడుగున బయటకి వచ్చిన తన బారాటి మొడ్డని ఆవు పూకులో దూర్చి నాలుగు ఊపులు ఊపి దిగిపోయేది.

ఈ తతంగం జరుగుతున్నప్పుడు గదిలోని కిటికీలోంచి చూస్తుండేది శ్యామల …..అలా చూస్తుంటే ఆమె పూకు చెమ్మగిల్లేది …లోపల ఏదో జర్రున పాకుతున్నట్లు అనిపించేది…. రెమ్మల లోపలి అంచులు దురద పెట్టేవి. జాకెట్లో సళ్లు ఉబికి చివర ముచ్చికలు గట్టిపడేవి….ఒళ్లంతా తిమ్మిరెక్కినట్లు
అయిపోయేది….మగాళ్లు కూడా దెంగే ముందు నాలుకతో ఆంబోతు రుద్దినట్లే రుద్ది, లోపలకు దూర్చి కెలుకుతారా అన్న అనుమానం వచ్చేది శ్యామలకు….

తన అనుమానం ఎవరిని అడిగి తీర్చుకోవాలో తెలిసేదికాదు. అప్పటినుంచి ఆ కోరిక అలాగే ఉండిపోయింది.

ఆమె శోభనం రోజు…..

శోభనం రోజున జనార్ధన్ అలా చేస్తాడేమోనని ఎదురు చూసింది. అయితే ఆత్రంగా మీదెక్కడానికే ప్రయత్నించాడు అతడు….జనార్ధన్ బెడ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎదురుగా నిలబడి అతని మొహాన్ని తన తొడలకేసి అదుముకుంది…తన ఆశ అర్థం చేసుకుంటాడేమోనని. కానీ జనార్ధన్ ఆమెని బెడ్ మీదకి పడదోసేవాడే తప్ప చీర ఎత్తి తల తొడల్లో దూర్చేవాడు కాదు.

శివరాం ఉమని నోటితో తృప్తి పరచడం చూసాక అలా చేయించుకోవాలనే ఆత్రం ఎక్కువై అతని కోసం కాపు కాసింది శ్యామల.

శివరాం పూకు లోరెమ్మల అంచులని నాలుకతో రాపాడిస్తూ లోపలికి బయటకి నాలుకని ఊపుతుంటే పరవశం కలుగుతోంది శ్యామలకి.

ఈ పనిలో ఇంత సుఖం,హాయి ఉంటే మగాళ్లు ఎందుకిలా చేయడానికి ప్రయత్నించరు అన్న అనుమానం కలిగింది. అలా చేయడంవల్ల ఆడదానికే హాయి ఉంటుందేమో…… మగాడికి ఉండదేమో అనిపించింది శ్యామలకు. ఏ నాటి కోరికో అది…..కోరిక బలవత్తరంగా ఉండడం వల్ల, అలా చేయించుకోవడం అదే మొదటిసారి అవడం వల్ల లోపలా, బయటా శివరాం నాలుకతో నాకుతూ….పొడుస్తూ ఉంటే ఎంతో సుఖంగా, సమ్మగా, హాయిగా ఉండి పరవశించిపోతోంది శ్యామల…నాలుక ఉపయోగించడంలో

తన ప్రావీణ్యాన్నంతా చూపిస్తున్నాడు శివరాం….శ్యామల పరవశించిపోవడం చూసి మరింత ఉత్సాహంగా పూకు లోపల నాలుకతో చుట్టలు చుడుతున్నట్లు గుండ్రంగా తిప్పుతూ కాసేపు….పైన కాసేపు…. గొల్లిని కదుపుతూ కాసేపు ఆడించసాగాడు.

“ఆహా ….అమ్మా..శ్ స్ స్ శ్ హ్హ్…ఓహ్ …….శివరాం చంపేస్తున్నావు…ఓహ్ .. ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం…మొడ్డ దెబ్బ కంటే ఈ నాకుడే బాగుంది…. ఆపకు…శివరాం… అక్కడే….అక్కడే కలియతిప్పు…… ఆ…. అదీ….అలా…అలాగే…రెమ్మల్ని గట్టిగా రుద్దు…హమ్మా…ఓహ్…హ్హ్హ్హ్…..స్ స్ స్ స్ స్స్..అంటూ తన పిర్రల్ని వెనక్కి ముందుకు ఆడిస్తూ నిలబడలేనట్లు మెలికలు తిరిగిపోతోంది శ్యామల. ఆమె రెండు పిర్రలు అరచేతులతో అదిమి పట్టుకుని స్పీడుగా తలకదిలిస్తున్నాడు శివరాం…అతడి నాలుక ఆమె పూకులో రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తోంది.

పదినిమిషాలు గడిచేసరికి నిలబడలేకపోయింది శ్యామల……అతడిని వదిలి కింద కూలబడిపోయింది…..అందుకోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆమెను వెల్లకిలా పడదోసి లుంగీ పైకి మడచుకుని మీద పడ్డాడు శివరాం….అతడి మొడ్డ అందుకుని బగా తడిదేరి విచ్చుకుని పోటు కోసం తహతహలాడుతున్న తన రెమ్మల మధ్య దిగేసుకుంది శ్యామల….ఒక్క తోపుతోనే మొదలంటా దూరిపోయింది అతని మొడ్డ…మోకాలు మడచి కూర్చుని నడుం కదుపుతూ బలంగా గుద్దసాగాడు శివరాం…అతడి నాకుడికి తృప్తిపడిన శ్యామలకు .,…అతడి దెంగుడులో ఏ ప్రత్యేకతా కనిపించలేదు….పిర్రలు ఎత్తి ఎదురూపుతూ ఉండిపోయింది…. బలంగా నాలుగూపులు ఊపి వదిలేసాడు శివరాం……అతడు తన పైనుంచి లేవగానే చీర, లంగా కిందికి దించుకుని లేచి కూర్చుంది శ్యామల.

“ఎలా ఉంది?” అడిగాడు శివరాం.

“ఏంటి?”

“నా దెంగుడు”

“మొడ్డ దెబ్బకంటే నీ నాలుక పనితనమే బాగుంది శివరాం….” అంది లేచి నిలబడుతూ.

“రేపు రానా?”అడిగాడు ఆశగా……జాకెట్ మీదనే సళ్లు పిసుకుతూ.

“అమ్మో…నా మొగుడు చూస్తే నా కాపురం కూలిపోతుంది…వద్దు …వీలయినప్పుడు నేనే పిలుస్తా” అంటూ చీర సరిచేసుకుని వరిగడ్డివామి వెనక నుంచి బయటకి వచ్చి ఇంటి వైపు నడచింది. వెనకవైపు దగ్గరకు మూసిఉన్న తలుపులు తీసుకుని తన గదిలోకి వచ్చింది ..బెడ్ లైట్ వెలుగులో మంచం ఖాళీగా ఉండడం చూసి

‘జనార్ధన్ ఎక్కడికి పొయాడో’ అనుకుంటూ తలుపులు దగ్గరకేసి మంచమెక్కింది.


ట్రాలీలోంచి దిగి బాత్రూం లోకి వెళ్లి ఒళ్లు శుభ్రం చేసుకుని తన గదిలోకి వచింది ఉమ. అప్పటికింకా తన మొగుడు పేకాటనుంచి రానందుకు సంతోషిస్తూ తలుపు మూసి గడియ వేస్తూ, పక్కన ఎవరో నిలబడినట్లు అనిపించి తల తిప్పి చూసింది.

అక్కడ ………
“నేను వదినా జనార్ధన్ ని” అన్నాడు జనార్ధన్ వంకరనవ్వు నవ్వుతూ. ట్రాక్టర్ ట్రాలీలో ఉమ శివరాంతో కసిగా కొట్టించుకోవడం చూసిన తర్వాత తన గదిలోకి వెళ్లలేదు జనార్ధన్..వెనుక తలుపు ద్వారా ఉమ గదిలో దూరాడు…తలుపు పక్కన నక్కి నిలబడ్డాడు. వదిన లోపలికి రాగానే… “నేను జనార్ధన్ ని” అని పలకరించాడు. “నువ్వా….ఏంటి ఈ వేళప్పుడు వచ్చావు…దాక్కున్నావేం?” అంది మొహం చిట్లించి. ” నీ కోసమే” అన్నాడు జనార్ధన్. అతడి నవ్వు…తన ఎత్తుపల్లాలని గుచ్చిగుచ్చి చూస్తున్న అతని చూపు…..చూసి ఉలిక్కిపడింది ఉమ. ఇంత దైర్యంగా తన గదిలోకి దూరి ‘నీ కోసమే’అంటున్నాడంటే ఇతడికి తన రంకు వ్యవహారం తెలిసిపోయిందని అనుకుంది ఉమ. బహుశా ట్రాక్టర్ తొట్టిలో శివరాంతో దెంగించుకోవడం చూసి ఉంటాడు. అందుకే కసెక్కిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నాడు అనుకుంటూ… “నాకోసమా ఎందుకు?” అంది కోపం నటిస్తూ. పైట పక్కకి లాగి సళ్లు అందుకున్నాడు జనార్ధన్…నొక్కాడు..పిసికాడు…తన భార్య సళ్లలా గట్టిగా లేవు ఇవి…మెత్తగా ఉన్నాయి గట్టిగా అదిమాడు. “ఏయ్…ఏంటిది?” అంది ఉమ. “ఏం ? ఆ శివరాంగాడి కంటే తీసిపోయానా…? ఇప్పటి దాకా వాడితో తెగ కొట్టించుకుని వచ్చావ్ గా ?” అంటూ వాటేసుకున్నాడు జనార్ధన్. “మీ అన్న ఏడవలేకపోవడం వల్లే నాకీ తిప్పలు…..ఆడదానికయితే మాత్రం సుఖం, సంతోషం కావద్దా..?” అంది ఉమ కన్నీళ్లతో. “అంటే ప్రసాదు నిన్ను తృప్తిగా వాయించడం లేదా?” అడిగాడు జనార్ధన్ ఆశ్చర్యంగా. “మా ఆయనే ఉంటే మంగలితో పనేమిటన్నట్లు …నేను…కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్నానా ఏంటి …? మగాడు కనిపిస్తే చాలు ఎగబడిపోవడానికి” అంది ఉమ. “ఇన్నాళ్లు నీ బాధ ఎందుకు దాచుకున్నావు వదినా…? నేను లేనా…? నీకు స్వర్గం చూపించేవాడిని కదా…ఆ శివరాం గాడికెందుకు ఛాన్సిచ్చావు…? బయటపడితే మన కుటుంబం పరువు పోదా ? ” అన్నాడు జనార్ధన్. “వాడిమీద మోజుపడి ఒప్పుకున్నానా? ఏదో తృప్తికోసం …..నీకు తెలిస్తే నువ్వు అసహ్యించుకుంటావేమోనని భయం వేసింది…అయినా ఆడదాన్ని నీతో ఎలా చెప్పుకోగలను..? ఆ బెరుకు, భయం వల్లనేగానీ, లేకుంటే నీ ముందు శివరాం గాడెందుకు పనికి వస్తాడు…?” అంది ఉమ. ఆనందంతో వాటేసుకుని సళ్లు బలంగా నొక్కాడు జనార్ధన్….. “అబ్బ….వదినా నువ్వు వాడితో దెంగించుకోవడం చూసి పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు…..కసకసలాడుతున్న నీ ఒళ్లు, నీ అందం….అబ్బా…నువ్వు వాడిది చప్పరిస్తుంటే ఎంత కోపం వచ్చిందో తెలుసా నాకు…? వాడిని తన్ని తోసేసి నీమీద ఎక్కెయ్యాలనిపించింది నాకు..?” అన్నడు జనార్ధన్ …జాకెట్ హుక్స్ తీస్తూ. “తెగిపోతాయి ఉండు, నేనే తీస్తా…” అంటూ ఒకడుగు వెనక్కి వేసి జాకెట్ హుక్స్ తీసి జాకెట్ ని చేతులనుంచి తప్పించింది ఉమ…..ఏ అడ్డూలేని ఆమె సళ్లని చూస్తుంటే కసెక్కిపోయింది జనార్ధన్ కి. శ్యామల సళ్లు గుర్తుకి వచ్చాయి. గుండ్రంగా యాపిల్స్లా….గట్టిగా ఏ మాత్రం కిందకి జారకుండా ముచ్చికలు పైకి ఎత్తిపెట్టుకున్నట్లు ఉంటాయి శ్యామలవి. పెద్దరసాల మామిడి పళ్లలా ఉన్నాయి ఉమవి. కొద్దిగా కిందకి జారి …మళ్లీ చివర్లు పైకి లేచాయి. ఒకదాన్ని ఒకటి ఒరుసుకుంటూ సన్నని లోయ కనిపిస్తూ ఉంది రెండు సళ్ల మధ్య…ఉమ కదులుతుంటే ఆమె సళ్లు కూడా అటూ ఇటూ వూగుతూ రెచ్చగొడుతున్నాయి.
చటుక్కున రెండూ రెండుచేతులతో అందుకున్నాడు జనార్ధన్. గట్టిగా అదిమి నొక్కసాగాడు …..ఉమ అతడి లుంగీ లాగిపారేసింది. ఇనుపరాడ్డులా బిగిసిన అతడి మొడ్డ … అడ్డంగా నిలబడి పైకీ కిందకీ కదులుతోంది….కుడిచేత్తో దాన్ని బిగించి పట్టుకుంది ఉమ …వేళ్లతొ నలుపుతూ…అటూ ఇటూ వొంచింది. “చాల పొరపాటు చేశాను జనార్ధన్” అంది బాధగా. “ఏంటి వదినా..?” అడిగాడు జనార్ధన్. “ఇంత అద్భుతమైన మొడ్డని ఇంట్లోనే ఉంచుకుని అనవసరంగా వీధిన పడ్డాను….అబ్బా..ఎంత ముద్దొస్తూ ఉంది నీ మొడ్డ…ఈ లావూ. ఈ పొడుగూ…నిజంగా ఆడదానికి స్వర్గం చూపించే మగాడివి నువ్వు” దాన్ని అటూ ఇటూ ఆడిస్తూ అంది ఉమ. “శివరాంగాడిది ఇంత ఉండదా?” అనుమానంగా అడిగాడు జనార్ధన్. “నాకు తెలిసిన మూడో మగాడివి నువ్వు….నీ అన్న, శివరాం తరువాత నన్ను వాటేసుకున్న మగాడివి నువ్వే…..ముగ్గురిలో మొనగాడివి నువ్వే జనార్ధన్…. నీ మొడ్డని చూసిన తర్వాత దానితో దెబ్బేయించుకోని బ్రతుకెందుకనిపిస్తోంది….ఏ ఆడదానికయినా” అంది ఉమ వేళ్లతో దాన్ని నొక్కుతూనే పరవశించి పోతూ. ఈ లోకంలో లేడు జనార్ధన్….చేతల కంటే మాటలే అతన్ని మైమరపిస్తున్నాయి. ఆడది అలా పొగిడితే ఏ మగాడయినా ప్రాణం ఇచ్చెయ్యమన్నా ఇవ్వడానికి సిద్దపడతాడు. అలాగే ఉంది జనార్ధన్ పరిస్థితి. మగాడి వీక్ నెస్ బాగా తెలిసిన ఆడది ఉమ. ఆనాడు మామని, ఈ నాడు మరిదిని అలాగే బోల్తాకొట్టించింది. తన తప్పుడుపని తప్పు కాదు అని వాళ్ల చేతే అనిపించడానికి గొప్ప తెలివితేటలు కావాలి. పెళ్లికాకముందే రకరకాల రుచులకు అలవాటు పడిన ఉమ గొప్ప తెలివయిన ఆడదే. జనార్ధన్ ఉమ చీర కుచ్చిళ్లు లాగి పారేశాడు. లంగా తనే విప్పుకుంది ఉమ….అరటి బోదెల్లా ఉన్నాయి తొడలు…ఉమ సీటు పెద్దది…..వెడల్పు మనిషి అవడం వల్ల నడుము, పొత్తికడుపు విశాలంగా ఉన్నాయి. ఇద్దరు పిల్లల తల్లయినా పొత్తికడుపు పెరగకుండా అంటుకుపోయి కనిపిస్తోంది….బొటనవేలు దూరేంత బొడ్డు …సుడి తిరిగి కనిపిస్తోంది…..పొత్తికడుపు కింద పల్లంలో అరచేయి వెడల్పున ఉంది ఆమె పూకు… ముక్కోణాకారంలో పైకి ఉబ్బి పొంగడంలా ఉంది…. పూరెమ్మలు దళసరిగా ఉన్నాయి. దాన్ని చూసేసరికి కళ్లు తిప్పుకోలేకపొయాడు జనార్ధన్…..ఆ మందం…ఆ పొంగు ..రెమ్మల మధ్య చీలిక ..నిక్కి చూస్తున్న గొల్లి…చూస్తూ ఎండిపోయిన పెదాలని నాలుకతో తడుపుకున్నాడు జనార్ధన్. “ఎమిటలా చూస్తున్నావు….ఏ ఆడదాన్నీ చూడనట్లు..? ” అంది ఉమ….అరచేతిని తన పూకుమీద బోర్లించుకుంటూ….చటుక్కున ఆమె ముందు మోకాళ్లమీద కూర్చున్నాడు జనార్ధన్… రెండు చేతులు తొడల వెనుకవైపు నుంచి కిందికి, పైకి అరచేతులతో రాపాడిస్తూ ఆమె చేయి లాగిపారేసి దగ్గరనుంచి చూడసాగాడు ఆమె పూకుని. “చూస్తుంటే కొరుక్కుతినేయాలనిపిస్తుంది వదినా నీ పూకు” అన్నాడు. “వద్దన్నానా…నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో….కానీ, వరసపెట్టి పిలుస్తుంటే సిగ్గుగా ఉంది నాకు. వదినా అనడం మానేసి పేరుపెట్టి పిలువ్” అంటూ అతని తలవెనుక చెయ్యి వేసి తలను తన తొడల మధ్యకు లాక్కుంది……గబుక్కున నోరు తెరచి పళ్లతో కరచిపట్టుకున్నాడు జనార్ధన్……పైకి ఉబ్బిన పూకు రెమ్మలని నాలుకతో రాపాడించసాగాడు. “అబ్బా…జనార్ధన్…హా…శ్ శ్ శ్…ఓహ్ హ్ హ్హ్హ్హ్” అంటూ మూలిగింది ఉమ…..పెదవులతో దిమ్మ మీద రాపాడించి నాలుక అదిమి పామాడు…..కాళ్లు కొద్దిగా ఎడం చేసింది ఉమ. నాలుక పూకు లోపలికి పెట్టి ఆడించసాగాడు జనార్ధన్…. అయిదు నిమిషాలు గడిచాయి. “ఆహా ….జనార్ధన్..ఎంత హాయిగా ఉంది నువ్వు అలా చేస్తుంటే ..అబ్బా..ఆగలేనోయ్ పిచ్చెక్కించేస్తున్నావ్ లే” అంటూ అతన్ని పైకి లేపింది ఉమ. ఎగిరిపడుతున్న అతని మొడ్డని పట్టుకుని నలుపుతూ….. ” దీని దెబ్బ రుచి చూడాలని ఎంత ఆత్రంగా ఉందో తెలుసా? రా….కసితీరా దెంగు….స్వర్గం చూపించు” అంది ఉమ. జనార్ధన్ ఆమెని వెనక్కి నడిపించి బెడ్ దగ్గరకి తోసుకెళ్లాడు. బెడ్ మీద కూర్చుంది ఉమ. ఉమ శివరాం మొడ్డని నోటినిండా పెట్టుకుని చప్పరించడం అతని కళ్లముందు మెదులుతోంది. అలా చేయించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆశ అతన్ని నిలువనీయడం లేదు. ఆమె ముందు నిలబడి అతను తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకుని ఒకడుగు ముందుకేశాడు. అతడి మొడ్డ చివర ఆమె పెదవులకి దగ్గరగా ఉంది….జనార్ధన్ వైపు చూసి చిలిపిగా నవ్వి చటుక్కున నోరు తెరచి పైకీ కిందికీ వూగుతున్న అతడి మొడ్డని అందుకుంది ఉమ. ఆమె పెదవుల ఒత్తిడి….తడి, తన మొడ్డకి తగిలేసరికి అతని శరీరం ఒణికింది. నాలుక కొనతో ఆమె తన మొడ్డని తడిమేసరికి అప్రయత్నంగా “ఆహా…ఉమా…!!!” అని మూలిగాడు.

అతడి రెండు పిర్రల మీద రెండు చేతులు వేసింది ఉమ. ఫుట్ బాల్స్ లా గట్టిగా ఉన్న పిర్రలను గోళ్లతో గుచ్చిపట్టుకుని తలను ముందుకీ వెనక్కీ వూపుతూ చీకసాగింది. ఆకాశంలో విహరించసాగాడు జనార్ధన్….ఎన్నడూ అలాంటి సుఖం ఎరగలేదేమో ఒళ్లు వశం తప్పుతోంది….కాళ్లు వణుకుతున్నాయి. నడుము ముందుకు వొంచి వెనక్కి వొంగాడు….కళ్లు మూసుకుని “స్ స్ స్స్… ఓహ్ హ్హ్.. ఆహా” అంటూ గట్టిగా మూలిగాడు. దవడలు కదిలిస్తూ ….నాలుకతో జనార్ధన్ మొడ్డ చివరిభాగాన్ని రాపాడిస్తూ,ఐస్ ఫ్రూట్ చప్పరించినట్లు చప్పరిస్తూ …ఒక చేత్తో అతని గోళీల సంచి పట్టుకుని నెమ్మదిగా నొక్కుతూ…గోళ్లతో గీరసాగింది ఉమ. అయిపోయింది జనార్ధన్ పని…..ఆగలేక ఉమను బెడ్ మీదకి పడదోసి మీదెక్కాడు….రెండు కాళ్లు చాపుకుని పడుకుంది ఉమ. తొడల మధ్య ఒత్తిడికి ఆమె పూకు పైకి ఉబికి రెమ్మల అంచులు తెరచుకున్నాయి. రెండు మోకాళ్లు ఆమె నడుముకి రెండు వైపులా ఉంచి ఆమె మీదకి ఒంగి కూర్చున్నాడు జనార్ధన్. అతడి మొడ్డని అందుకుని రెమ్మల మధ్య ఉంచుకుంది ఉమ….గట్టిగా అదిమాడు… ఇరుగ్గా ఉంది దారి…తొడలు దగ్గరికి చేర్చి ఉండడం వల్ల ఇరుకయిన దారిలో రెమ్మల్ని బలంగా విడదీస్తూ చీల్చుకుంటూ పోయినట్లుగా లోపలికి దిగబడింది అతని మొడ్డ పూర్తిగా…. మోచేతులు ఆమె ఛాతీకి ప్రక్కలకి ఆనించి మొహంతో రొమ్ముల్ని కుమ్ముతూ …..ఒక దాన్ని మార్చి, ఒక దాన్ని చప్పరిస్తూ దెంగసాగాడు జనార్ధన్. రెండు చేతులతో అతని వీపు వాటేసుకుంది ఉమ. “అబ్బా..ఏం గుద్దుతున్నావ్…..అదిరిపోతుంది…ఆహా…ఇన్నాళ్లు ఈ సుఖానికి దూరమయ్యాను…ఓహ్ హ్ హ్..ఇంతటి పోటుగాడ్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకుని తెలుసుకోలేకపోయాను….జనార్ధన్….నా రాజా.. దెంగరా…నా పూకు పగిలిపోవాలి… ఓహ్ హ్..అలాగే..కొట్టు…కొట్టు..ఓహ్హ్హ్..శ్ శ్ శ్హ్..అబ్బా…హాఆ” అంటూ పిర్రలు పైకి కిందికి కదిలిస్తూ ఎగిరెగిరి పడుతోంది ఉమ….విజృంభించిపోయాడు జనార్ధన్… “ఉమా..అబ్బా…ఎంత సమ్మాగా ఉంది..నిన్ను దెంగుతుంటే” అంటూ చేతుల మీద పైకి లేచి గుభీ గుభీ మని గుద్దసాగాడు..ఎదురూపుతూ మెలికలు తిరిగిపోతోంది ఉమ ….ఇద్దరూ ఈ లోకాన్ని మరచిపోయి సుఖసాగరంలో ఈదులాడుతూ పరవశించిపోసాగారు. అయితే వాళ్లకి తెలీదు..తమని కిటికీలోంచి ఒక కన్ను గమనిస్తోందని… ఆ కన్ను….

ఆ కన్ను ఉమ మొగుడు ప్రసాదుది. పేకాటపిచ్చిగాడు ప్రసాదు…రాత్రీ, పగలు అని లేకుండా ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఎక్కడ పేకాట ఆడుతుంటే ఆకడికి వెళతాడు. పెళ్లాం, ఇల్లు, వ్యవసాయం, తిండి, పిల్లలు, నిద్ర అన్నీ కూడా పేకాట తర్వాతనే అతనికి. ఆ రోజు ఆరువేలు గెలుచుకున్నాడు. అర్ధరాత్రికి ఆట ఆపేయడంతో ఇంటికి రాక తప్పలేదు ప్రసాదుకి…రాత్రి సమయంలో ఎప్పుడు వచ్చినా ముందువైపు నుంచి కాక వెనక్కి వచ్చి గది తలుపు నెమ్మదిగా తడతాడు. తన తండ్రి చూస్తే ఆక్షింతలు వేస్తాడు అని భయం ప్రసాదుకి. ఆ రోజు అలాగే లోపలికి వచ్చి ముందు తలుపు తట్టకుండా వెనక్కి వచ్చి తన గది తలుపు తట్టబోతూ ఆగిపోయాడు. లోపలి నుంచి గుసగుసలు నవ్వులు వినిపిస్తున్నాయి చిన్నగా. ముందు అర్థం కాలేదు అతడికి ..తన గది వద్దకు కాకుండా జనార్ధన్ గదికి వచ్చానా అని అనుమానించాడు. కానీ అది తన గదే …తలుపుకి చెవి ఆనించి విన్నాడు. సందేహం లేదు….గుసగుసలూ, మత్తుగా మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి లోపలినుంచి. తన భార్య ఉమ తప్ప ఎవరుంటారు లోపల…? ఎవరయినా బంధువులు వస్తే గది ఇచ్చి తను ముందు హాల్లో పడుకుందా ఉమ???…కానీ తమ ఇంటికి ఎవరు వచ్చి ఉంటారా ? అని ఆలోచిస్తూ ఇంటి పక్కనున్న చిన్న సందులోకి వెళ్లాడు. గదికి కిటికీ ఉంది ఆ ప్రక్క…పైతలుపు ఒకటి కొద్దిగా తెరిచి ఉండడంతో ఆ ఖాళీలోంచి లోపలికి చూసాడు. బెడ్ లైట్ వెలుగులో వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఉమ కనిపించింది…..యమ స్పీడుగా దెంగుతున్నాడు జనార్ధన్….అతడి గుద్దుడికి ఒళ్లు మరిచిపోయి చిన్నగా మూలుగుతోంది ఉమ… అతడి కింద నలుగుతూ….అతడి దెబ్బకు పరవశించిపోయి మెలికలు తిరిగిపోతోంది. చూస్తున్న ప్రసాదుకి ఒళ్లు మండి పోయింది. కోపంతో పళ్లు పటపటా కొరుకుతూ చూడసాగాడు. ఉమ శరీరం ఎగిరెగిరి పడడం, ఆమె మొహంలో కనిపించే తన్మయత్వం చూస్తుంటే కోపంతో పాటు ఆశ్చర్యం కూడ కలుగుతోంది ప్రసాదుకి….తనంటే పడి ఛస్తుందని…నాలుగు రోజులు తనతో దెంగించుకోకపోతే విలవిల్లాడి పోతుందని అనుకుని గర్వపడేవాడు ఇంతకాలం. ఆ రకంగా ప్రవర్తించి తనని పిచ్చివాడిని చేసి ఇలా చాటుమాటు రంకు వ్యవహారం నడుపుతోందన్నమాట…..అనుకోగానే అతని గుండె మండిపోతోంది. ఓసారి ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగినప్పుడు బందువులంతా వచ్చారు. నాలుగురోజులపాటు భార్యాభర్తలకి ఏకాంతం లభించలేదు……జనార్ధన్ పెళ్లయిన కొత్తరోజులవి….ఆ గది వదిలేసి మిగతా ఇల్లంతా బందువులు ఆక్రమించుకున్నారు. తను ఆరుబయట పడుకునేవాడు వేసవికాలం అవడంవల్ల….అయిదోరోజు అర్ధరాత్రి ఉమ వచ్చి నిద్ర లేపింది….ఆనాటి సంఘటన గుర్తు వచ్చింది ప్రసాదుకు……..ఎవరా అని ఉలిక్కిపడి లేచాడు ప్రసాదు……ఎదురుగా ఉమ నిలబడి ఉంది. “ఎమిటే?”అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా. “బాత్రూంకి వెళ్లాలి భయంగా ఉంది….తోడు రా…” అంది ఉమ. ఆరోజు మధ్యాహ్నం నీళ్లతొట్టికి పక్కన చుట్టచుట్టుకుని పడుకున్న కట్లపాము పిల్ల కనిపిస్తే దాన్ని చంపారు. అందువల్ల ఉమ భయపడుతోందని అనుకున్నాడు ప్రసాదు. “ఛ …నేను రావడం ఏమిటి….ఎవరయినా చూస్తే బాగోదు…ఇంకెవరినయినా ఆడాళ్లని తీసుకెళ్లు” అన్నాడు. “అబ్బ..ఎందుకు రమ్మంటున్నానో వినిపించుకోరేం….? రా” అంది విసుగ్గా. మంచం మీద నుంచి లేచి ఆమె వెనకే వెళ్లాడు. “లోపలికి రా” అంది ఉమ బాత్రూంలోకి వెళ్లి, బయట నిలబడిఉన్న ప్రసాదుతో. “లోపలేం భయంలేదులే….తొందరగా రా” అన్నాడు ప్రసాదు. “రమ్మంటున్నాగా…..రారాదూ” అంది ఉమ విసుక్కుంటూ. ప్రసాదు లోపలికి వెళ్లాడు.

తలుపు మూసి బోల్ట్ బిగించింది ఉమ. ఆశ్చర్యంగా చూసాడు ప్రసాదు. ఎదురుగా నిలబడి అతడి రెండు భుజాలమీద చేతులు వేసింది. “మధ్యాహ్నం అన్నం వడ్డిస్తుంటే కసిగా చూసావు నా వంక……..అప్పట్నుంచి ఒకటే ఇదిగా ఉంది…..నాకూ తెలుసు, నాలుగు రోజులయిందంటే చాలు నాకోసం అల్లాడిపోతావు …. అందుకే రమ్మన్నాను” అంది తన సళ్లు అతని ఛాతీకి ఆనించి అదుముతూ…. ఆనందంగా నడుం వాటేసుకున్నాడు ప్రసాదు….బల్లిలా అతనికి కరుచుకుపోయి నోట్లో నోరు పెట్టింది….పిర్రలమీద చేతులు వేసి తనకేసి అదుముకుంటూ ఆమె పెదవులు చప్పరించాడు. “గునపంలా గుచ్చుకుంటోంది నీ మొడ్డ ….” అంటూ లుంగీ మీదనే అతడిది ఒడిసిపట్టుకుని నలిపింది….పైట తప్పించి జాకెట్ మీదనే సళ్లు నలపసాగాడు అతను. “అబ్బ ఎంత సమ్మగా ఉంది…గట్టిగా పిసుకు..” అంటూ లుంగీ చెంగులు తప్పించి వేళ్లతొ అతడి మొడ్డను నలపసాగింది ఉమ. ఆత్రం ఆగడం లేదు ప్రసాదుకి. “ఇక్కడ ఎలా చేసుకుంటాం ?” అన్నాడు ఆమె సళ్లని బలంగా అదుముతూ. “మనసుంటే మార్గం ఉండకపోదు…” అంటూ గోడకు ఆనుకుని నిలబడి చీర లంగాతో సహా పైకెత్తి పొట్టకు ఆనించి పట్టుకుంది…ఆమె ముందుకు జరిగాడు ప్రసాదు…. ఒక చేత్తో అతడి మొడ్డ అందుకుని తన పూరెమ్మలకు ఆనించి పెట్టింది…నిలబడి దెంగించుకోవడం అదే మొదటిసారెమో ప్రసాదుకు మహదానందంగా ఉంది….అదిమిపెట్టి తోసాడు. మెత్తగా దిగింది లోపలికి…. “అబ్బా…ఏం తోసావయ్యా…నిండుగా…సమ్మగా ఉంది…అణచిపెట్టి గుద్దు….అలాగే..అలాగే…పడుకున్నాను గాని నిద్ర పట్టలేదు. …నీ మొడ్డ దెబ్బకోసం లోపల తెగ జిలపెట్టసాగింది. నా ప్రసాదూ…నీకు దూరంగా నేను ఉండలేను…ఆహా…నా రాజా…నా ముద్దుల మగడా….నీలాంటి మొనగాడు నాకు మొగుడయినందుకు నాకెంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా…అబ్బా… ఆపకు…గట్టిగా గూటించి గుద్దు…ఎక్కడో లోపల తగులుతోంది నీ మొడ్డ…..ఆహా..ష్ శ్ స్ స్ హ్..అలాగే” అంటూ అతని పిర్రలు పట్టుకుని తన వైపు లాక్కుంటూ ఉంది ఉమ…బలంగా, వేగంగా దెంగసాగాడు ప్రసాదు…అతడి వూపులకి ఆమె పిర్రలు గోడకు గుద్దుకుని తపక్..తపక్ ..మని శబ్దం వస్తోంది. పావుగంట వాయించి వదిలాడు. అలాంటి ఉమ …ఇప్పుడు జనార్ధన్ తో కసిగా కొట్టించుకోవడం చూస్తుంటే నమ్మాలనిపించడం లేదు ప్రసాదుకి…. “అబ్బా….స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ జనార్ధన్…ఇన్నాళ్లూ నా దూలతీర్చే మగాడు దొరక్క అల్లాడిపోయాను….ఇప్పుడు తెలుస్తోంది …దెంగుడులో అసలయిన సుఖమేంటో…!!” అంది ఉమ తనపై ఊగుతున్న జనార్ధన్ కి ఎదురూపులిస్తూ…. “దూల తీరకపోవడం ఏమిటి…..ప్రసాదన్న నాకంటే ఎత్తుగా, బలంగా ఉంటాడుగా….ఇన్నేళ్లు అతడితో దెంగించుకున్నవ్ గా..?” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు జనార్ధన్. “బలమెందుకు జనార్ధన్….? వాయించే ఒడుపు తెలియాలి…. మొద్దులా మీదెక్కి గుద్దితే సుఖం ఉంటుందా ? ” అంది ఉమ ఆయాసపడుతూ. పళ్లు పటపటా కొరికాడు ప్రసాదు….”అమ్మా!! ముండా…నేనంటే పడిఛస్తావని అనుకున్నానేగానీ ఇంత దూలముండవనుకోలేదు…..కత్తికో కండ కోసి కాకులకూ, గద్దలకూ వేస్తానే నిన్ను !!” అనుకున్నాడు కసిగా. మాటలు ఆగిపోయాయి లోపల, ఊపిరి బిగించి బలంగా గుద్దుతున్నాడు జనార్ధన్…..మత్తుగా మూలుగుతూ పిర్రలు ఎత్తి ఎదురూపుతోంది ఉమ…. అన్న పెళ్లాం … వదిన అని కూడా లేకుండా ఎంత కసిగా దెంగుతున్నాడో….!!! తళుక్కున ఒక ఆలోచన వచ్చింది ప్రసాదుకి. ఆ ఆలోచన ఏమిటంటే……..

అప్పుడు అతనికి జనార్ధన్ భార్య శ్యామల గుర్తుకొచ్చింది. దీనికంటే శ్యామల ఎంతో అందంగా ఉంటుంది…దాన్ని వదిలి ఇద్దరు పిల్లల తల్లి దీన్ని తగులుకున్నాడేంటి వీడు…ఈ విషయం శ్యామలకి తెలిస్తే….!! అనుకున్నాడు ప్రసాదు…. శ్యామల గుర్తుకురాగానే ప్రసాదు మనసులో ఆలోచనలు సుడులు తిరిగాయి….అక్కడినుంచి కదిలి పక్క గది గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చాడు. తలుపు ఓరగా తెరచి ఉండడం చూసి లోపలకు వెళ్లాడు. బెడ్ లైట్ వెలుగులో డబుల్ కాట్ మీద ఆదమరచి నిద్రపోతున్న శ్యామల కనిపించింది. నిద్రలో పైట పక్కకి జరిగి ఉండడంవల్ల సళ్లు కొండశిఖరాల్లా కనిపించాయి. తమ్ముడి మీద పిచ్చికోపంగా ఉన్న ప్రసాదుకి ఆ కోపం శ్యామల మీద చూపించాలన్న ఆలోచన కలిగింది….నా పెళ్లాన్ని బేవార్సుగా వాడుకుంటున్నాడు…..వాడి పెళ్లాన్ని నేనెందుకు దెంగకూడదు? అన్న ఆలోచన కలిగింది. ఆమె మీదెక్కిపోదాం అనుకున్నాడు…కానీ…దీని మొగుడు తనకెంత ద్రోహం చేస్తున్నాడో దానికి తెలియజేసి అప్పుడు ఎక్కాలి దీన్ని అనుకుంటూ శ్యామలని నిద్ర లేపాడు. తన మొగుడు జనార్ధన్ అనుకుని బద్ధకంగా కళ్లు తెరచింది శ్యామల….ఎదురుగా తన బావ ప్రసాదు నిలబడి ఉండడం ….అతని మొహం జేవురించి ఉండడం చూసి గబుక్కున లేచి నిలబడింది. “ఏమిటి బావగారూ..?” అంది కంగారుగా. “ఏంటో తెలుస్తుంది… .నాతో రా” అన్నాడు ప్రసాదు. “ఎక్కడికి?” అని అడగబోయి కోపంతో ఎర్రగా నిప్పుకణాల్లా ఉన్న అతని కళ్లు చూసి అడగలేక పోయింది. ఇద్దరూ గదిలోంచి బయటకు వచ్చారు. తన గది కిటికీ దగ్గర నిలబడి, “చూడు నీకే తెలుస్తుంది” అన్నాడు. కిటికీ తలుపు సందులోంచి ఒంటికంటితో లోపలకి చూసింది శ్యామల. అప్పుడే పని పూర్తయిందేమో ఉమ మీద పడుకుని ఆయాసం తీర్చుకుంటున్నాడు జనార్ధన్…అరచేతులతో అతని వీపు నిమురుతూ ….మొహం మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ ఉంది ఉమ….ఆ దృశ్యం చూడగానే శ్యామల మొహం కోపంతో ఎరుపెక్కింది. ఉమ మీదనుంచి లేచి, పక్కన కూర్చున్న జనార్ధన్ ఛాతీ నిమురుతోంది ఉమ. “ఈ విషయం తెలిస్తే నీ పెళ్లాం మన మీద కక్ష కడుతుందేమో” అంది నవ్వుతూ. “ఏడ్చింది….అదేం చేస్తుంది……దాన్ని నోరెత్తకుండా చేసే బాధ్యత నాది…ఎలా ఉంది నా దెబ్బ..?” అడిగాడు జనార్ధన్ ఆమె సళ్లతో ఆడుకుంటూ… “అదిరింది…ప్రాణం గాల్లో తేలిపోతోంది…..ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం” అంటూ ఛాతీ మీది చెయ్యిని కిందకి జార్చి తొడల్లోకి దూర్చి వాలిపోయి నేల చూపులు చూస్తున్న అతడి మొడ్డని వేళ్లతో పట్టుకుని నలపసాగింది. చూస్తున్న శ్యామల పిడికిళ్లు బిగుసుకున్నాయి. కోపంతో శరీరం వణకసాగింది. తన మెడమీద వెచ్చని ఊపిరి తగలడంతో తల తిప్పి చూసింది.వెనకనే తనని ఆనుకుని నిలబడి ఉన్నాడు ప్రసాదు. “చూడు బాగా చూడు…నీ మొగుడి భాగోతం ఎలా ఉందో..చూసి ఏంచేస్తావో చెయ్యి” అన్నాడు ప్రసాదు. “నా మొగుడ్ని అంటావేం…నీ పెళ్లాం చూడు ఎలా రెచ్చిపోతుందో….” అంది శ్యామల. “దాని సంగతి నేను చూస్తా……నీ మొగుడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనిపించడం లేదా నీకు?” అన్నాడు ప్రసాదు ఆమెకి మరింతగా ఆనుకుని గుసగుసగా. “ఎలా…?” అంది శ్యామల.

“ఇలా..!!” అంటూ ఆమె రెండు చంకల్లోంచి చేతులు ముందుకి తెచ్చి సళ్లు అందుకున్నాడు ప్రసాదు. వాటిని కసిగా పిసుకుతూ తన నడుము ముందుకి వంచి ఆమె పిర్రలకి అదిమాడు. ఎత్తుగాఉన్న ఆమె పిర్రలమధ్య అతని మొడ్డ మేకులా గుచ్చుకోసాగింది…అతడి చేతుల బలం …పిర్రలమధ్య వత్తిడి, ఆమెలో కోరికను రేకెత్తించాయి. నాలుకతో రుద్దించుకోవాలనే ఆశతో అంతకు ముందే శివరాంతో వాయించుకుంది శ్యామల…..మొగుడిని కాదని మరో మగాడి కింద నలిగిన తర్వాత ఇంకెవడయినా ఒకటే….ఎందరయినా ఒకటే….జనార్ధన్ కన్నా, శివరాం కన్నా బలమయిన మగాడు ప్రసాదు. కండలు తిరిగిన శరీరం అతడిది….తన మొగుడులా అందగాడు కాకపోయినా, శివరాంలా నాజూకుగా లేకపోయినా, మనిషి మాత్రం దిట్టమయిన వాడు ప్రసాదు…..అతడి చేతుల్లో నలుగుతుంటే శ్యామలలో ఉద్రేకం ఎగిసిపడింది. “నా మొగుడు నీ పెళ్లాన్ని వాయిస్తున్నాడని నువ్వు నన్ను వాయిస్తానంటావా? మగాడు ఏ రకంగా అయినా తిరుగుతాడు….ఆడది అలా చెయ్యడం తప్పు కదూ ….?” అంది శ్యామల.. వశం తప్పుతున్న శరీరాన్ని అదుపు చేస్తూ. “మొగుడికీ నీతి ఉండాలి….అది లేనప్పుడు అతడిని మోసం చెయ్యడంలో తప్పు లేదు…..నా పెళ్లాం దేవత…అది నేనంటే పడి ఛస్తుందని నమ్మాను ఇన్నాళ్లూ….ఆ ముండ అలా నటించింది…..దాన్ని ఏం చేసినా ఏం లాభం…వాళ్లిద్దరూ కలిసి మనల్ని మోసం చేశారు. మనం అదే పని చేస్తే కసి, పగ తీర్చుకున్న మానసిక శాంతి అయినా దక్కుతుంది మనకు…రా…నీ గదిలోకి పోదాం” అన్నాడు ప్రసాదు. మొగుడుతప్ప మరొక మగాడి దగ్గర పడుకోవడం చెడిపోవడమే అయితే తను ఇంతకు ముందే చెడిపోయింది. ఒకసారి చెడినా, పదిసార్లు చెడినా ఒకటే. ప్రసాదు అర్గ్యూమెంట్ బాగానే ఉన్నట్లనిపించింది శ్యామలకు. ఆమె ఏం మాట్లాడకపోయేసరికి రెండు చేతులతో ఆమెని పైకెత్తి మోసుకుంటూ ఆమె గదిలోకి తీసుకుపోయాడు ప్రసాదు….కాలితో తలుపు దగ్గరకు వేసి శ్యామలను బెడ్ మీద పడుకోబెట్టాడు. చొక్కా,లుంగీ విప్పేశాడు…..అండర్ వేర్ ఉంది…అది గుడారంలా ముందు భాగంలో పైకి లేచి ఉంది……చెయ్యి చాచి దాన్ని అందుకుంది శ్యామల. వేళ్లతో నలపసాగింది. ఒంగి ఆమె జాకెట్ హుక్స్ తీశాడు .. చెంగులు పక్కకి లాగాడు…కిందకీ, పక్కకీ జారకుండా ఛాతీమీద బంగారు కలశాలు నిలబెట్టినట్లు గోపురాకారంలో ఉబ్బి ఉన్నాయి శ్యామల సళ్లు…ముచ్చికలు గట్టిపడి నిగిడి ఉన్నాయి. రెండు చేతులతో వాటి కుదుళ్లు పట్టుకుని పిసుకుతూ ముచ్చికలు మార్చి మార్చి చప్పరించసాగాడు ప్రసాదు….అతడు చేస్తున్న పనికి కోరిక నరాల్ని చుట్టేస్తుంటే తీయగా మూలిగింది శ్యామల….ఎలాస్టిక్ అండర్ వేర్ ని కిందకి గుంజి అతడి మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుంటూ ఆత్రంగా దానివైపు చూసింది….దాని ఆకారం చూడగానే కళ్లు ఆశ్చర్యంతో పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి. గుప్పిడికి అమరనంత లావుగా ఉంది అది…..గుప్పిట బిగించి పట్టుకుంటే మరో నాలుగంగుళాలు బయటే ఉండిపోయింది. ఎన్నోసార్లు జనార్ధన్ మొడ్డని పట్టుకుని నలిపింది..ఆడించింది. కొద్దిసేపటి క్రితం శివరాం మొడ్డని కూడ పట్టుకు చూసింది. కానీ, ఆ రెంటికీ ఇప్పుడు తన చేతిలో నలుగుతున్న ప్రసాదు మోడ్డకీ పోలికే లేదు. మనిషి ఎంత మోటుగా ఉన్నాడో అతడి మొడ్డ కూడా అలాగే పెద్ద సైజులో ఉంది. శ్యామల సళ్లని వదిలి చీర కుచ్చెళ్లు లాగేశాడు .లంగాతో సహా చీరను కాళ్లనుంచి తప్పించాడు. ఆత్రంగా చూపు ఆమె తొడల్లోకి పోనిచ్చాడు. బలంగా నున్నగా మెరిసిపోతున్నాయి తొడలు…అంటుకుపోయిన రెమ్మలతో ముద్దొచ్చేలా కనిపించింది ఆమె పూకు…తల వొంచి ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. అతడి మీసాలు తగిలి ఒళ్లు పులకరించింది శ్యామలకు….ఆ ఆనందం దూరమయిపోతుందేమోనన్న ఆత్రంతో అతడి తల వెనుక చెయ్యి వేసి అదిమింది. రెండు బొటనవేళ్లతో ఆమె పూకు రెమ్మల్ని విడదీశాడు ప్రసాదు….చిలుక ముక్కు తెరుచుకున్నట్లు విచ్చుకుని లోపలి భాగం ఎర్రగా కనిపించింది….ఇష్టమయిన స్వీటు కనిపించినప్పుడు నోట్లో నీళ్లూరినట్లుగా ఉందతనికి…..నాలుక చాపి రెమ్మల అంచుల్ని రాపాడించాడు. చలిజ్వరం వచ్చినట్లు వణికింది శ్యామల….రక్తప్రసారవేగం అధికమయింది…..నరాలు బిర్రబిగిశాయి. సళ్లలో సలుపు ప్రారంభమయింది. ఊట వూరినట్లు తొడల్లో రసాలూరసాగాయి.

“ఆహా…అబ్బా..బావా…!!!” అంది శ్యామల…..తన్మయత్వంతో ఆమె గొంతు వణికింది. ఎప్పుడయితే శ్యామల తను చేసిన పనికి పరవశించి పోతోందని అర్థమయిందో …మరింత విజృంభించిపోయాడు ప్రసాదు. నాలుక బలంగా రాపాడిస్తూ లోపలికి దూర్చి కెలుకుతూ పెదవులతో చప్పరిస్తూ తల స్పీడుగా కదపసాగాడు. పుట్టింట్లో చూసిన ఒంగోలు గిత్త గుర్తు వచ్చింది శ్యామలకు. ఈ పని కోసమే శివరాంని పిలిచి మరీ కొట్టించుకుంది. కానీ ప్రసాదు ముందు శివరాం ఎంతమాత్రం పనికిరాడని ఇప్పుడు అర్థమయింది. ఆమె రెమ్మల మధ్యనుంచి వస్తున్న మదపు వాసనకు మత్తెక్కిపోతూ ప్రసాదు నాలుక లోపల అంతా తిప్పసాగాడు. అలా చేస్తూనే బెడ్ మీదికి ఒరిగి కాళ్లు ఆమె తలవైపు జరిపాడు. తన మొహం దగ్గరికి వచ్చిన అతడి మొడ్డని చూసి అప్రయత్నంగా నోరు తెరిచింది శ్యామల. పెదవులతో చుట్టి పట్టుకుని చప్పరించడం మొదలుపెట్టింది. రివర్స్ లో ఆమెమీద బోర్లా పడుకున్నాడు ప్రసాదు. మోకాళ్లు మడిచి తొడలు పక్కకి వాల్చింది శ్యామల. ఆమె తొడలు పట్టుకుని నిమురుతూ పుస్తకంలా తెరచుకున్న ఆమె పూకురెమ్మల మధ్య నాలుకని కదుపుతూ తన మొడ్డని ఆమె చప్పరిస్తుంటే పరవశించిపోసాగాడు ప్రసాదు. వెల్లకిలా పడుకున్న శ్యామల రెండుచేతులతో అతని పిర్రలు అదిమిపట్టుకుని తల వెనక్కీ ముందుకీ కదిలిస్తూ ఉంది. బిర్రబిగిసి ఇనుపకడ్డీలా ఉన్న అతడి మొడ్డ ఆమె పెదవుల మధ్య లోపలికీ బయటికీ కదులుతోంది. దగ్గరకు వేసిఉన్న తలుపులు తోసి గుమ్మంలో నిలబడి లోపల జరుగుతున్న ఈ భాగోతాన్నంతా చూస్తున్న ఒక మనిషిని వీళ్లు గమనించలేకపోయారు…. ఆ మనిషి……..
ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఆశ్చర్యంతో బిగుసుకుపోయి చూస్తున్న మనిషి ప్రసాదు భార్య ఉమ…… జనార్ధన్ తో మరోసారి దెంగించుకుని బాత్రూంకి వెళ్దామని బయటకి వచ్చింది. నీళ్లగదిలోంచి బయటికి వస్తూ శ్యామల గది తలుపులు కొద్దిగా తెరుచుకుని ఉండడం, లోపలినుంచి…….హా…స్స్స్స్స్ ..అన్న మూలుగులు వినబడడంతో మెట్లు ఎక్కి తలుపుసందులోంచి లోపలకు చూసింది. శ్యామల తొడల మధ్య తలపెట్టి ప్రసాదు పరవశంగా నాలుక ప్రయోగిస్తుంటే …శ్యామల అతడి మొడ్డని కుతిగా చీకుతోంది…వూహించని ఆ దృశ్హ్యం చూసి ఆశ్చర్యంగా బిగుసుకుపోయింది ఉమ…మొదట ఏంచేయ్యాలో ఆమెకి అర్థం కాలేదు. ఆమె మెదడులో ఆలోచనలు చక చకా కదలసాగాయి. చాలా తెలివయిన ఆడది ఉమ…ఒక నిశ్చయానికి వచ్చినట్లు తల పంకించి వెనక్కితిరిగి తన గదిలోకి వెళ్లింది. అయిదు నిమిషాల తర్వాత ఉమ, జనార్ధన్ ఇద్దరూ ఆ గది ముందుకి వచ్చి తెరచిఉన్న తలుపులోంచి లోపలికి చూసారు. ఇప్పుడు దృశ్యం మారింది. రెండు తొడలు తెరిచిపెట్టుకుని పడుకున్న శ్యామల మీద ఎక్కి గుద్దుతున్నాడు ప్రసాదు….. అతడి గుద్దుడికి శరీరమంతా కదిలిపోతుంటే పరవశంగా మూలుగుతూ..ఇంకా …ఇంకా బలంగా దెంగమని ప్రొత్సహిస్తోంది శ్యామల. ఆశ్చర్యంగా ఉమ మొహం వంక చూశాడు జనార్ధన్….అతని మొహంలో ఉన్న కొపాన్ని చూసి చెయ్యిపట్టుకుని తన గదిలోకి లాక్కువచ్చింది ఉమ. “చంపేస్తాను దాన్ని” అన్నాడు జనార్ధన్ కోపంతో ఊగిపోతూ. నవ్వింది ఉమ. “నువ్వు నీ పెళ్లాన్ని చంపెయ్యి. నీ అన్న నన్ను చంపుతాడు….మేము శ్మశానానికి…మీరు జైలుకి….బాగుంది కదా..?” అంది ఉమ. “అయితే నన్నేంచెయ్యమంటావు, అదంత పాడుపని చేస్తుంటే భరించి ఉండలేను” అన్నాడు జనార్ధన్ ఆవేశంగా. ” మరి..నా దగ్గర పడుకున్నప్పుడు …నీ అన్న పెళ్లాన్నని నీకు గుర్తులేదా ?” అంది ఉమ. “నువ్వు శివరాంగాడిని తగులుకుని ముందే చెడిపోయావు” అన్నాడు కోపంగా. “నేనేలాగూ చెడిపోయాను గనుక నన్ను దెంగడంలో తప్పులేదనుకున్నావు….కానీ, అందుకు నన్ను దండించి ఉంటే ఇప్పుడు నీ భార్య చేస్తున్న పనికి
బాధ పడడంలో అర్థం ఉండేది…..కానీ నువ్వు ఆ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలని చూశావు….మనిద్దరం దెంగించుకోవడం చూసి ఉంటుంది నీ భార్య…నెమీద కోపంతో నా మొగుడిని తగులుకుంది. తప్పు ఎవరు చేసినా తప్పే..!” అంది ఉమ ….జనార్ధన్ ని మంచం మీద కూర్చోబెట్టి తను అతని పక్కన కూర్చుంటూ. “నేను మగాడిని…ఎంతమందితో అయినా తిరుగుతాను….నా పెళ్లామ్ అలా చేస్తే సహిస్తానా?” అన్నాడు కోపంగా. ఆ అహంకారమే మగాళ్లకి పనికిరాదు…కనబడిన దాన్నల్లా దెంగి వచ్చి …పెళ్లామ్ దగ్గర ఓపికలేనట్లు ముదుచుకుని పడుకుంటే అది మాత్రం ఎన్నాళ్లు సహిస్తుంది? సమ్మగా వాయించేవాడితో పడుకోదా?” అంది ఉమ చేతిని అతని తొడలమధ్య వేసి లుంగీ లోంచి అతని మొడ్డను బయటకి లాగి పిసుకుతూ… “ఉమా ….గుండె మండిపోతోంది” అన్నాడు జనార్ధన్ బాధగా. ” నీ మంట నేను చల్లారుస్తాను….రా” అంటూ అతన్ని తన ఎదురుగా నిలబడమని చెప్పి లుంగీ లాగేసి నేల చూపులు చూస్తున్న అతడి మొడ్డని నాలుకతో పైకెత్టి నోట్లోకి లాక్కుంది……అతని పిర్రలు బలంగా నొక్కుతూ చీకడం మొదలెట్టింది. “అబ్బా….ఉమా….” అంటూ మూలిగాడు జనార్ధన్. నరాలు పొంగడంతో ..శ్యామల కసికసిగా ప్రసాదుతో కొట్టించుకుంటున్న విషయాన్ని మరచిపోయి “ఉమా…ఉమా” అని మూలుగుతూ నడుం కదిలించసాగాడు. పదినిమిషాల్లో రాడ్డులా తయారయిన మొడ్డని వదిలి జనార్ధన్ ని తన మీదికి లాక్కుంది. ఆమె పైకెక్కి తన మొడ్డని ఆమె పూకులొ దిగేసి దెంగడం మొదలు పెట్టాడు జనార్ధన్. ప్రసాదు తనని సరిగా సుఖపెట్టలేకపోవడం వల్లే తను శివరాం ని తగులుకున్నానని ఉమ చెప్పిన మట గుర్తొచ్చింది జనార్ధన్కి. కానీ, తన భార్య శ్యామల పరవశించిపోతూ దెంగించుకుంటొంది….అలా మత్తుగా మూలుగుతూ….పిర్రలు పైకెత్తి ఎదురూపులూపుతూ …శ్యామల ఎప్పుడూ తనతో అలా ప్రవర్తించలేదన్న విష్యం గుర్తుకి వచ్చింది….ఉమ తన మొగుడు అసమర్థుడని తనతో చెప్పినట్లే శ్యమల కూడా ప్రసాదుతో అలానే చెప్పిఉంటుందా అన్న అనుమానం వచ్చింది జనార్ధన్కి. ఎపుడయితే ఆ ఆలోచన వచ్చిందో అతని ఊపులో వేగం తగ్గిపోయింది. కదలడం మానేసి ఆమె మొహంలోకి చూసడు జనార్ధన్. “ఏమిటి ఆపేసావు….కసెక్కించి మధ్యలో ఆగిపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసా?” అంది ఉమ మొహం చిట్లించి…. “నీ మొగుడు సరిగా దెంగడన్నావుగా..?” అడిగాడు జనార్ధన్. విషయం అర్థమాయి పకపకా నవ్వింది ఉమ. “అవును….అన్నాను ..నిజమే..అయితే ఏంటి? నీ పెళ్లాన్ని ఎలా సుఖపెడుతున్నాడా అనా నీ అనుమానం? పెళ్లానికి కూడా కోరికలుంటాయని, అదీ మనిషేనని మీ మొగుళ్లకు అర్థమ్ కాదు….మొగుడు మొద్దులా ఉండి తీర్చలేని కోరికలను పరాయి మగాడితో తీర్చుకుంటే నరికేస్తాం…చంపేస్తాం అని ఎగురుతారు…నేను చూసిన దృశ్యమ్ నువ్వు చూడలేదు…..నేను చూసినప్పుడు శ్యామల, నా మొగుడు …ఆ…పొజిషన్లో ఉన్నారు…ఒకరినొకరు నోటితో రెచ్చగొట్టుకుంటూ..నువ్వెప్పుడయినా అలా చేసావా?” అంది ఉమ. జనార్ధన్ మొహం నల్లగా మాడిపోయింది. కదలకుండా అలాగే పడుకుని ఆమె మొహమ్ వంక చూడసాగాడు. “శ్యామలకు అలాంటివి ఇష్టముండవని అనుకున్నాను…..అసహ్యించుకుంటుందెఅమోనని భయపడేవాడిని” అన్నాడు. “భార్యాభర్తల మధ్య అసహ్యమ్ అనే మాట ఉండదు. ఎవరి సుఖం వాళ్లు చూసుకోవడం కాదు. ఎదుటివారి ఇష్టాన్ని కూడా గమనించాలి. నా మొగుడు ఎప్పుడూ నాది నాలుకతో నాకలేదు. అలాగే తన మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకోమని అడగలేదు…బహుశ నీ పెళ్లామ్ కూడా అలాగే ఎంతో సిగ్గుపడుతూ ఉత్తమ ఇల్లాలిగా ఉండేదేమో నీ దగ్గర” అంది ఉమ “అవును”..అన్నాడు జనార్ధన్ ఆశ్చర్యంగా. “నేను నీ పెళ్లాన్ని కాను కనుక నా నోట్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నించావు…నేను చీకుతుంటే తెగ ఆనందించావు….మనలాగే వాళ్లూ తమ ఇష్టప్రకారం సుఖపడుతూ ఆనందిస్తున్నారు” అంది ఉమ అతడి పిర్రలు అరచేతులతో నిమురుతూ. “అయితే అలాంటి పనులు చేసుకోవడానికి చెడిపోవాలంటావా..?” అడిగాడు జనార్ధన్ ఉక్రోషంగా. “ఊచూc …భార్యాభర్తలు అరమరికలు లేకుండా తమ ఇష్టాలని తెలియజేసుకుంటూ సుఖపడితే మరొకరికోసం వెంపర్లాట ఉండదన్టున్నాను….భార్య ‘దెంగించుకుందాం.. రా’ అని పిలిస్తే తెగ కసెక్కి బలిసి కొట్టుకుంటుందని మొగుడు అనుమానిస్తాడని తనకెంత దురద ఉన్నా …”రా..ఎక్కు” అనదు. రెచ్చిపోయి భార్య కొట్టించుకుంటే మొగుడు సహించలేడు… తనకోసం కాక మొగుడిని సుఖపెట్టడానికే దెంగించుకుంటున్నట్లు భర్య నటిస్తే మొగుడు ఆనందిస్తాడు….ఈ తేడా ఉండబట్టే నా దగ్గర నువ్వు,,నీ పెళ్లాం దగ్గర నా మొగుడు రెచ్చిపోతున్నారు….ఇంకా..ఇంకా అని అడిగి కొట్టించుకుంటే మీకు ఆనందంగా ఉంది….కానీ పెళ్లామ్ అడిగితే మాత్రం సహించలేరు.” అంది ఉమ. ” ఇప్పుడేం చెయ్యమంటావు ? ” అడిగాడు జనార్ధన్ బేలగా……
“ఏమీ చెయ్యొద్దు….నీ పెళ్లాం సంగతి నీకు తెలియనట్లు
ఊరుకో….అప్పుడప్పుడు నువ్వు నన్నెలా వాయిస్తున్నావో…అలాగే అది కూడా
నీ అన్నతో గుల తీర్చుకుంటుంది” అంది ఉమ పిర్రలు పైకెత్తి
వూపుతూ…క్రమక్రమంగా అతనిలో ఆవేశం మళ్లీ పుంజుకుంది….స్పీడుగా దెంగడం
మొదలు పెట్టాడు.

అప్పటి నుంచి నలుగురూ ఒకరి విషయం మరొకరికి తెలీదన్నట్లు నటించే
వాళ్లు…తెలుసని అందరికీ తెలుసు….కానీ, తెలిసినట్లు ప్రవర్తించేవాళ్లు
కాదు. రహస్యంగా దూరినట్లు ఒకరిగదుల్లోకి మరొకరు దూరి సుఖంగా వాయించుకునే
వాళ్లు.

కొన్ని రోజులు గడిచాయి.

ఉమ అప్పుడప్పుడూ వీలయినప్పుడు గిరినాయుడికి కూడ ఒక ఛాన్సు
ఇస్తుండేది…కోడలి చేత అబ్బో అనిపించుకోవాలనే కోరికతో సిటీ కి వెళ్లి
ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి, అల్లోపతి, ఇలా రకరకాల డాక్టర్ల దగ్గరకెళ్లి, తన
సెక్స్ సామర్డ్థ్యం పెరిగేందుకు రకరకాల మందులు తెచ్చుకుని వాడుతున్నాడు.

ఒక సారి ఇంట్లో అందరూ కలిసి దగ్గర బంధువుల ఇంట్లో జరిగే పెళ్లికి
వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే పొలంలో కాపలా ఉండి కరెంట్ మోటర్లు వేస్తూ
పొలానికి నీళ్లు పెట్టే వెంకటేషు కూడ ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వూరు వెళ్లి
రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తానని చెప్పాడు గిరినాయుడు కి. అసలే వేసవి, పైగా
పవర్ కట్. వూళ్లో వెంకటేశూ లేక, తమలో ఒకరయినా లేకపోతే పొలానికి నీళ్లు
పెట్టే వాళ్లుండరని గిరినాయుడు మిగతా వాళ్లని పెళ్లికి వెళ్లమని తాను
మాత్రం ఉండి పోతానన్నాడు. తీరా బయలుదేరే సమయానికి శ్యామల కూడ ఒంట్లో
బాగోలేదని ప్రయాణంలో ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తుందని పెళ్లికి రాలేనని
మానేసింది. గిరినాయుడు చద్దన్నం తిని మోటర్లు వేసేందుకోసం పొలానికి
బయలుదేరి వెళ్లాడు. తీరా పొలానికి వెళ్లి మోటర్ షెడ్డు తాళం తీయడానికి
జేబులో చెయ్యిపెడితే తాళంచెవి లేదు. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది తాళంచెవి
తేవడం మరచిపోయానని. ఇక చేసేదేమీలేక మరలా ఉసూరుమంటూ తిరిగి ఇంటికి
బయలుదేరాడు తాళం తేవడం కోసం.
ఇంటికి వచ్చేసరికి వీధితలుపు లోపల గడియపెట్టి ఉంది.
శ్యామలని పేరుపెట్టి రెండు మూడు సార్లు పిలిచాడు. సమాధానం లేకపోయేసరికి
ఒంట్లో బాగాలేదని అంది కదా తనగదిలో పడుకుని ఉందేమోనని ఇంటి వెనకవైపుకుకి
వెళ్లాడు ఆమెని పిలుస్తూ. ఇంతలో ఒక మనిషి శ్యామల గదిలోనుంచి
పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి క్షణాల్లో మాయమయిపోయాడు. ఆ మనిషిని గుర్తు పట్టాడు
గిరినాయుడు. వాడు శివరాం. ఈ వెధవ తన చిన్న కోడలిని కూడ మరిగాడా….?
అయినా శ్యామలకి ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పింది కదా…!! పెద్ద కోడలు ఉమ
కోసం వచ్చి ఉంటాడా…? రకరకాల ఆలోచనలు చుట్టుముడుతుండగా శ్యామల గది
కిటికీ దగ్గరకు చేరి లోపలకి చూసాడు గిరినాయుడు. హడావిడిగా చీరకట్టుకుంటూ
కనిపించింది శ్యామల. పైన జాకెట్ లేదు. మొత్తం బట్టలన్నీ విప్పేసి వాడితో
దెంగించుకుంటూ ఉండిందేమో ఈ లంజ….. అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.
నిక్కబొడుచుకున్న ఆమె సళ్లు చూసేసరికి గిరినాయుడు పంచెలో చలనం
మొదలయింది….కిటికీ దగ్గరనుంచి ఆమె గది గుమ్మం వైపు నడిచాడు గిరినాయుడు.
ఏమీ ఎరగనట్టు పిలిచాడు శ్యామలని. శ్యామల గది తలుపు తెరచింది. హడావిడిగా
రావడం వల్ల తల చెరిగిపోయి ఉంది, జాకెట్ హుక్స్ అన్నీ కూడా
పెట్టుకోకపోవడం వల్ల పైటచాటు నుంచి రొమ్ముల పొంగు కనిపిస్తోంది.
“ఏంటి మామయ్యా..పిలిచారా? ఒంట్లో బాగుండకపోవడంతో పడుకుని
నిద్రపోయాను మామయ్యా…ఎంత సేపయింది వచ్చి…? పొలానికి వెళ్లలేదా..?”
అంటూ గాభరా పడుతూనే ప్రశ్న మీద ప్రశ్నలు వేసింది శ్యామల.
“నేను వచ్చి చాల సేపే అయింది, అయినా పిలిచినా నీకెలా
వినిపిస్తుందిలే…వొంట్లో బాగలేదని పడుకున్నావ్ గా….శివరాం గాడితో
మందు వేయించుకుంటూ..” వ్యంగ్యంగా అన్నాడు గిరినాయుడు.
“ఏంటి మామయ్యా ..మీరనేది? అర్థం కావడం లేదు” ఆశ్చర్యం నటిస్తూ అడిగింది శ్యామల.
“నేను అడిగేది నీకెలా అర్థమవుతుందిలే…..జనార్ధన్ తో చెప్తే వాడు
అడిగితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది నీకు” అన్నాడు గిరినాయుడు. తన భర్త పేరు
వినగానే వొంట్లో భయం మొదలయింది శ్యామలకు.
“నన్ను క్షమించండి మామయ్యా” అంటూ గిరినాయుడి కాళ్లు రెండూ పట్టేసుకుంది
గుమ్మం లోనే.
“అయినా నీకిదేం రోగమే…ఇంటి పరువు మంటగలుపుతున్నావ్…..ఒంట్లో
బాగాలేదని చెప్పి పెళ్లికి ఎగ్గొట్టడం ఇందుకోసమా…? చాల్లే
కాళ్లొదులు..ఇక నీ నాటకాలు చాలించు” కోపంగా అన్నాడు గిరినాయుడు.
“మీరు క్షమించాననేంతవరకు నేను వదలను” అంటూ ఇంకొంచం గట్టిగా కాళ్లు
పట్టుకుని మొహం పైకెత్తి చూసింది గిరినాయుడి మొహం వైపు. కాళ్లు
గట్టిగా పట్టుకోవడంలో ఆమె పైట జారిపోయింది …. నిలబడి ఉన్న గిరినాయుడు
ఆమె వైపు కిందకి చూసేసరికి పై హుక్స్ వూడిపోయిఉన్న జాకెట్లో నుంచి ఆమె
సళ్లు కనిపించాయి..గిరినాయుడిలో కోపం స్థానంలో కోరిక
చేరడం మొదలయింది.
“సరేలే …ముందు కాళ్లు వదులు” అంటూ తను కిందకి వొంగి ఆమె రెండు
భుజాలు పట్టుకుని పైకి లేవదీసాడు గిరినాయుడు.
“బుద్ధి గడ్డితిన్నాను మామయ్యా…ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి పని చెయ్యను…
ఆయనతో చెప్పొద్దు.. మీకు దండం పెడతాను… నా మీద దయ చూపించండి మామయ్యా”
అంది ఏడుపు గొంతు తో… అంటూనే గిరినాయుడి కళ్లలోకి చూసేసరికి ఆ కళ్లలో
కోరిక అర్థమయింది శ్యామలకి….ముసలాడికి ఒక ఛాన్సు ఇస్తే
వూరుకుంటాడేమో…అయినా అరిగేది తరిగేది ఏముంది కనుక…ఇప్పటికే మొగుడు
కాకుండా మొరో ఇద్దరు వాడుకున్నారు తన శరీరాన్ని…కొత్తగా
పోయేదేముంది……? అందులో ఇలాంటి సమస్య నుంచి తప్పించుకోవాల్సిన
సమయంలో…అస్సలు తప్పదు..అనుకుంటూ … గిరినాయుడి గుండెల మీద తల వాల్చి
వీపుచుట్టూ తన రెండు చేతులు వేసి గట్టిగా అదుముకుంది. గిరినాయుడికి
ఆశ్చర్యం సంతోషం రెండూ ఒకేసారి కలిగాయి…ఏ విధంగా తను ముందు
చొరవతీసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తుంటే ఆమే ముందు చొరవ తీసుకోవడంతో సంతోషం
కలిగింది. ఆమెను అలాగే పట్టుకుని మంచం వైపు నడిచాడు.
ఆమె భయం అర్థమయింది గిరినాయుడికి. ఆమె లోని బలహీనతని తను
సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మెల్లిగా ఆమె ఒంటి మీద బట్టలని లాగేశాడు. ఇక తాను
అతడి కింద పడుకోవడం తప్ప మరొక మార్గం లేదు కాబట్టి ఆమె కూడా మామకి
సహకరిస్తూ అతను తీయడానికి తంటాలు పడుతున్న బ్రా హుక్స్ ను తనే
తొలగించింది. బయట పడ్డ సళ్లని చూడగానే గిరినాయుడి కళ్లలో మెరుపు
కనిపించింది…ఆత్రంగా వాటిని పట్టుకుని పిసికాడు కొంచం సేపు… తర్వాత
చేయి కిందకి దించి ఆమె లంగా బొందు లాగేశాడు. ఆమె అతని పంచెను లాగేసింది.
ఉద్రేకంతో నిగుడుకుని కోరికతో వూగిపోతున్న మామగారి మొడ్డని చూసి తన
గుప్పెటతో పట్టుకుంది. గుప్పెట నిండా ఉంది …ఆమెని అలాగే వెల్లకిలా మంచం
మీదకి తోశాడు గిరినాయుడు….వెల్లకిలా పడుకున్న కోడలి వైపు పైనుంచి
కిందవరకు తదేకంగా చూశాడు ఒక నిమిషం పాటు…..బాగా పొంగిన పొంగడంలా ఉన్న
కోడలు పూకు చూసేసరికి గిరినాయుడికి నోట్లో నీళ్లూరాయి….నాలుక
తడిజేరింది. ఇక ఆలోచించకుండా తన మొహాన్ని ఆమె తొడల మధ్యకి చేర్చాడు
గిరినాయుడు. రెండు చేతులతో ఆమె రెండు సళ్లు వూతంగా పట్టుకుని పిసుకుతూ తన
నాలుకని ఆమె పూకు పైన ఉంచి పైకీ కిందకీ రాయసాగాడు.

సమ్మగా ఉంది శ్యామలకి. శివరాం కూడా ఇందాక ఇదే పనిలో ఉన్నప్పుడే మధ్యలో
గిరినాయుడు రావడం జరిగింది…..ఆమె పూకులో ఆల్రెడీ రసాలు వూరి
ఉన్నాయి….పైన నాకుతూనే మెల్లిగా నాలుకని లోపలికి ప్రవేశపెట్టి లోపలంతా
కలియతిప్పసాగాడు.శ్యామల ఆనందంతో ..మైకంతో కళ్లు మూసుకుంది….కళ్లముందు
స్వర్గం కనిపిస్తూందామెకు. పూకులోపల తిప్పుతూనే మధ్యలో నాలుకని పైకి
తెచ్చి ఆమె గొల్లిని పొడుస్తున్నాడు. ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోతోంది
శ్యామలకి.

పూకులోంచి రసాలు ఎగజిమ్ముతున్నాయి…ఇక ఆగలేక..
“అబ్బా…చంపేస్తున్నావ్..ఎంత సుఖంగా ఉందో…ఇలాంటి సుఖం నా జన్మలో
ఎరుగను….ఇక పైకొచ్చెయ్ మామయ్యా” అంది శ్యామల. వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న
కోడలి కాళ్లమధ్యకి చేరాడు గిరినాయుడు. పై చర్మం వెనక్కి జరిగి ముందుభాగం
ఎర్రగా నిగనిగలాడుతున్న మామగారి మొడ్డని పట్టుకుని తన కాళ్లు యెడం చేసి
తడిజేరి ఉన్న తన రెమ్మలమధ్య సర్దుకుంది శ్యామల.

ఆ సన్నటి బాటలో నెమ్మదిగా పయనించి మొదలంటా దిగిపోయాడు గిరినాయుడు.
మొకాళ్లమీద వొంగిఉన్న గిరినాయుడు ఆమె సళ్లు పట్టుకుని పిసుకుతూ మెల్లిగా
దంచడం ప్రారంభించాడు. ఆ భంగిమలో అతని మొడ్డ ఆమె లోపలే పొత్తికడుపు వరకు
తగిలేట్లు కుమ్ముతుంటే స్వర్గం కనిపిస్తూంది శ్యామలకి. రొమ్ములని
వొడిసిపట్టి తన ఆయుధంతో ఆమె నడుమంతా రొచ్చు రొచ్చు చేస్తున్నాడు
గిరినాయుడు.
“అబ్బా..అలాగే…ఏం కొడుతున్నావ్ మామయ్యా…నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు
..ఈ వయసులో కూడా ఇలా కుళ్లబొడుస్తున్నావంటే….అమ్మో….!!! వయసులో
ఇంకెంతగా కుమ్మేవాడివో…కొట్టు ..కొట్టు అలాగే…” అంటూ అతన్ని ఇంకా
రెచ్చగొట్టసాగింది శ్యామల.

ఆమె మాటలతో మరింత రెచ్చిపోయాడు .బలాన్నంతా కూడదీసుకుని దెంగసాగాడు
గిరినాయుడు. కొట్టి కొట్టి తన రసంతో ఆమె పూకంతా నింపేసి ఆమె మీద
వాలిపోయాడు గిరినాయుడు.
మురిసిన మనసుతో అలసిపోయింది శ్యామల. కాళ్లు వెనక్కి జాపి ఆమె మీద
వాలి ఒక రొమ్ముని నోటికందించుకుని చీకుతూ పడుకున్నాడు గిరినాయుడు.
ఎంతోకాలంగా గిరినాయుడి మనసులో ఉన్న కోరిక ఆ విధంగా తీరింది.
పెళ్లికి వెల్లిన వాళ్లు తిరిగి వచ్చారు. వచ్చేప్పుడు అదే
పెళ్లికి వచ్చి ఉన్న గిరినాయుడి కూతురు సుమతిని కూడ తీసుకొచ్చింది
సునంద. ఆ మరుసటి రోజు రాత్రి బాత్ రూం కి వెళ్లాల్సివచ్చి ఇంటి
వెనకవైపుకి వెళ్లింది సుమతి. అప్పుడే బాత్ రూంలోనుంచి తిరిగి వెల్తున్న
జనార్ధన్ తన పెద్దన్న ప్రసాదు గదిలోకి వెల్లడం గమనించింది సుమతి. అదేంటి
చిన్నన్న ఆ రూంలోకి వెళ్తున్నాడు? వాస్తుకి మంచిదని పెద్దన్న గది యెగువన,
చిన్నన్న గది దిగువన ఉండేట్లు ఏర్పాటు చేశాడు తన తండ్రి. మరి చిన్నన్న ఆ
గదిలోకి వెళ్తున్నాడేంటి…..? ఈ మధ్య ఏమయినా గదులు మార్చుకున్నారా…?
తను వచ్చిన ఈ రెండు రోజుల్లో తనకి తెలిసి ఉండేది కదా అలా మార్చుకుని
ఉంటే?…అలా ఆలోచిస్తూ బాత్ రూంలో తనపని పూర్తి చేసుకుని లైట్
వెలుగుతున్న తన పెద్దన్న గది కిటికీ వైపు నడచింది సుమతి. కిటికీ
సందులోంచి లోపలికి చూసి….ఆశ్చర్యంతో బిగుసుకుపోయింది. లోపల తన చిన్నన్న
జనార్ధన్ మొడ్డని, తన పెద్దవదిన ఉమ చీకుతోంది. ఉమ నొట్లో బయటకి, లోపలికి
వచ్చి వెళ్తున్న తడిచేరిన తన అన్న మొడ్డని చూస్తోంది. ఒక చేయి తన వదిన
తల వెనుక పెట్టి తన వైపు లాక్కుంటూ ఇంకొక చేత్తో వదిన సళ్లు
పిసుకుతున్నాడు జనార్ధన్. చూస్తున్న సుమతి తొడల మధ్య చిన్నగా జిల
మొదలయింది. చూస్తున్న ఆమెకి ఠక్కున ఒక అనుమానం వచ్చింది.

చిన్నన్న, పెద్ద వదిన ఈ గదిలో ఉంటే మరి పెద్దన్న, చిన్న వదిన
ఏమయినట్లు…..? అలా ఆలోచిస్తూనే చిన్నన్న గది కిటికీ వైపు కదిలింది
సుమతి. లోపలికి చూసిన ఆమె మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. బెడ్ లైట్ వెలుగులో తన
పెద్దన్న తల చిన్న వదిన తొడల మధ్య కదులుతూ ఉంది. చిన్న వదిన శ్యామల
శరీరం యెగిరెగిపడడం చూసి నాలుక పనితో ఆమె ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తుందో
అర్థమయింది సుమతికి. రెండు చేతులు తన పెద్దన్న తలమీద వేసి తన పూకుకేసి
అదుముకుంటూ ఏదేదో కలవరిస్తూ, మూలుగుతోంది చిన్న వదిన శ్యామల. సుమతి
లోతొడల్లో తడిజేరడం మొదలయింది.
వీళ్లు నలుగురూ ఇష్టపడే ఏదయినా ఒప్పందం చేసుకుని
భాగస్వాములని మార్చుకుంటున్నారా? తన తల్లికి కూడా తెలుసా… విచిత్రంగా
ఉందే … ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో ఉంది సుమతి లోపలికి చూస్తూనే…..ఇంతలో ఆమె
పిర్రలకి ఏదో గట్టిగా గుచ్చుకున్నట్లుగా, మెడ దగ్గర వెచ్చగా వూపిరి
తగిలినట్లు అనిపించడంతో వెనక్కితిరిగి చూసింది సుమతి. అక్కడ……..
పాలేరు వెంకటేశు సుమతిని ఆనుకుని నిలబడి ఉన్నాడు.

ఆ రోజు పొలంలో మోటర్ కొంచం ట్రబుల్ ఇచ్చింది. ప్రసాదుకి,
జనార్ధన్ కి కొంచం మోటర్ రిపేరింగ్ గురించి తెలుసు. విషయం చెప్పి
అన్నదమ్ములలో ఎవరినోఒకరిని పొలానికి తీసుకెళ్దామని వచ్చాడు
వెంకటేశు. వాడికి జనార్ధన్ గది కిటికీ దగ్గర నిలబడి లోపలికి చూస్తున్న
సుమతి కనిపించింది. వాడికి పట్టలేని ఆనందం కలిగింది సుమతిని చూడగానే.
పెళ్లికాకముందు సుమతితో సంబంధం ఉంది
వెంకటేశుకి. ఆమె పెళ్లయిన తర్వాత ఇదే మొదటి సారి ఆమెని ఒంటరిగా చూడడం.

“నువ్వెప్పుడొచావురా…? భయపడి చచ్చాను” అంది సుమతి.

“ఇప్పుడే వస్తున్నాను. వాళ్లని చూస్తే నీ గుల ఎలా తీరుతుంది
బుల్లెమ్మా…..? అదే పని మనమూ చేసుకుందాం రా !!” అన్నాడు వెంకటేశు.

ఆమె మనసు కొంచం తేలిక పడింది. వాడు లోపల ఎవరున్నారో చూడనందుకు. తాను తన
అన్నా వదినలని చూస్తున్నాననుకున్నాడే తప్ప…. మార్చుకున్న అన్నా వదినలని
వాడికి తెలీనందుకు మనసు తేలిక పడినట్లనిపించిందామెకు. తాను తప్పు చేసినా,
మిగిలిన తన కుటుంబసభ్యులు కూడా అలాంటివారేనని మరొకరికి తెలియడం ఇష్టం
ఉండదెవరికీ కూడా.

“పెళ్లయిన తర్వాత నన్ను మరిచిపోయినట్లున్నావ్ ..బుల్లెమ్మా…!!!!
ఎంతకాలమయిందో మనం కలుసుకుని..కదా..?” అడిగాడు వెంకటేశు.

యదార్థానికి పెళ్లయినతర్వాత మరలా వాడితో తప్పు చెయ్యాలని కానీ…అసలు
ఇలాంటి అవకాశం వస్తుందని కానీ ఆమె ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అన్నదమ్ముల జంటలు
రెండూ నాక్కోవడాలు, చీక్కోవడాలు చూసిన తర్వాత ఆమెకూడా వేడెక్కి, తొడల
మధ్య టిమటిమ మొదలయింది.

వాడూ తనకి కొత్తవాడేంకాదు …పాత వాడే.. మొరటుగా ఉండే వాడి దెబ్బ
గుర్తొచ్చేసరికి కోరిక మరింత రాజుకుంది సుమతికి.

“వదల్రా వెధవా….ఎవరయినా చూసారంటే మనపని ఇక అంతే..!!” అంటూ వాడిని
వదిలించుకోబోయింది సుమతి.

దొరక్క దొరక్క వూహించని అవకాశం దొరికినందుకు వాడు వదల్లేదు. మరింత
గట్టిగా పట్టుకుని ఆమెని తన కౌగిట్లో నలిపెయ్యసాగాడు.. ప్చిచి పిచ్చి గా.
వాడి ఉడుంపట్టుకి, వాడి నలుపుళ్లకి ఆమెలో కోరిక రెట్టింపయింది. తనూ ఇక
ఆగలేని పరిస్థితిలో పడింది.

“ముందు ఇక్కడనుంచి పదరా….ఎవరయినా ఇక్కడకి బాత్రూం కి వచ్చారంటే
అల్లరయిపోతాం” అంది వాడి చేతుల్లోనుంచి విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ.
ఆమెను అమాంతంగా భుజం మీదికెత్తుకుని ట్రాక్టర్ దగ్గరికి
మోసుకెళ్లి…ట్రాలీలో దించి తను కూడ ఒక్క వూపున ట్రాలీలోకి దిగాడు.
ఆమెకు యెదురుగా కూర్చుని ఆమె వంక తేరిపార చూస్తూ “పెళ్లయిన తర్వాత
నీరు పట్టినట్లున్నావ్ బుల్లెమ్మా…ఇవి కూడా బాగా పెద్దవయ్యాయి” అంటూ
ఆమె రొమ్ములమీద చేతులేశాడు వెంకటేశు.
“అబ్బా…” అంది వాడి నొక్కుడుకి పరవశించిపోతూ.
“నీ మొగుడితో వాయించుకుంటున్నప్పుడు నేనెప్పుడయినా గుర్తొచ్చానా
బుల్లెమ్మా?” అడిగాడు వేళ్లతో తడిమి ఆమె జాకెట్ హుక్స్ విప్పుతూ.
“ఊc…” అంది సుమతి. ఆమె గొంతు ఆవేశంతో ఒణుకుతోంది. హుక్స్ పూర్తిగా
తీసేసి రెండు సళ్లూ రెండుచేతులతో పట్టుకుని కసకసా పిసుకుతూ అదమసాగాడు.
వాడి లుంగీ చెంగులు తప్పించి చేతిని లోపలికి దూర్చింది. లోపల అండర్ వేర్
లేదేమో, రూళ్లకర్రలా చేతికి తగిలింది వాడి మొడ్డ. బిర్రబిగిసి ఉన్న
దాన్ని గుప్పెటతో ఒడిసి పట్టుకుని నలుపుతూ..దాని పొడవుని చేత్తోనే
కొలుస్తూ … చేతిని వెనక్కీ ముందుకీ ఆడించసాగింది.
“అబ్బా….బుల్లెమ్మా….నీ చెయ్యి నా దాని మీద పడితే స్వర్గంలో
తేలిపోతున్నట్లుంటుంది” అంటూ ముందుకు ఒంగి ఆమె సళ్లకి తన మొహాన్ని ఆనించి
రుద్దసాగాడు వెంకటేశు.
ఆమె వెల్లకిలా పడిపోయింది. ఆ పడడంలో లంగాతో సహా చీర మోకాళ్లపైకి
జరిగిపోయింది. జాకెట్ చెంగులు రెండుగా విడిపోయి సళ్లు బయటపడ్డాయి. ఆమె
కాళ్లదగ్గరున్న వెంకటేశు లంగాతోసహా చీరను మరింత పైకి ఆమె పొట్టమీదకి
జరిపాడు. తొడలు నున్నగా తగిలాయి వాడిచేతికి.
“ఈ సంవత్సరం రోజుల్లో ఒళ్లంతా బాగా కండపట్టింది బుల్లెమ్మా..!! “
అన్నాడు బన్నురొట్టెలా పొంగిఉన్న ఆమె పూకు మీద చెయ్యివేసి పాముతూ.
“ఓహ్హ్హ్….స్స్స్స్స్..” అంటూ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లు ఎగిరిపడింది సుమతి.
రెండు వేళ్లతో ఆమె గొల్లిని చిన్నగా నలపసాగాడు……ఆమెలో కామం కట్టలు
తెంచుకుంది.
“స్ స్స్..అబ్బా…ఓహ్ హ్హ్ హ్..గులరేగిపోతోంది.. ఇక పైకిరారా
బాబూ…” అంటూ వాడిని తనపైకి లాక్కుంది సుమతి.
వాడు ఆమె పైకి పాకినట్లుగా జరిగి రెండుచేతులతో రెండు సళ్లందుకుని
గట్టిగా పిసుకుతూ మొహాన్ని ఆమె తొడలమధ్యకి చేర్చాడు.
“ఒరేయ్ ..ఏంటిరా ఆ పిసకడం ….? మనిషిననుకున్నావా…లేక….” అంటూ వాడి
తలని తన పూకుకేసి ఒత్తుకుంది.
“వీటిని పిసికి సంవత్సరం పైన అయిందిగా…..ఈ సంవత్సరనికే బాగా బలిసాయ్
నీ సళ్లు..” అన్నాడు చిన్నగా తొడల్లోంచి కొంచం మొహం పైకెత్తి.
“అబ్బా…ఒరేయ్…చాల గులగా ఉందిరా….ముందు నీ గూటాన్ని తోసి బాగా
దంచు…ఈ సారి నాకుదూగాని” అంది సుమతి ఆగలేక వాడిని తొందరపెడుతూ…
“కాసేపు ఉండహె ….కూసేపయినా పూకు నాకకపోతే నాకు దాహం తీరదు” అంటూ పూకు
పెదాలమీద నాలుకతో కిందనుంచి పైకి ఆవేశంగా నాకసాగాడు.

“ఒరేయ్..అబ్బా…ఆహా…స్ స్ స్ స్స్..ఓహ్ హ్హ్..దూల
తట్టుకోలేకపోతున్నా… నరాలు తెగిపోతున్నయి..స్వర్గం కనిపిస్తుందిరా…”
మూలుగుతూ చిన్నగా అరవసాగింది.
వెంకటేశు వీరావేశంతో నాలుక కొనతో గొల్లిని బాగా రాపాడిస్తూ …..రెండు
చేతులతో సళ్లు పిసుకుతూ…వేళ్లతో ముచ్చికలని నలుపుతూ …” అబ్బా… ఏం
ఉంది నీ ఒళ్లు బుల్లెమ్మా…!!!!”
అన్నాడు.
“నాకింది చాలు..పైకి రారా బాబూ…బొక్కంతా దురదగా ఉంది” అంటూ తన
తొడలమధ్య ఉన్న వాడి తలమీద చెయ్యేసి జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాక్కుంది
సుమతి.
ఆమె పూకులో వూరిన రసాలతో వాడి మూతి మెరుస్తూ కనిపించింది
సుమతికి….చీకట్లో కూడా…..చిన్నగా నవ్వింది అది చూసి…
వెంకటేశు తన మొడ్డని పట్టుకుని …ఎర్రటి గుండును ఆమె పూకు
పెదాలమధ్య పెట్టి ..ఆమె మోకాళ్లని పట్టుకుని తొడలను బాగా విడదీస్తూ బలంగా
ఒక్క తోపు తోశాడు.
“అమ్మో…” అంటూ కీచుగా అరిచింది సుమతి.
వెంకటేశు మొడ్డ మొత్తం ఆమె పూకులో బిర్రుగా కూరుకుపోయింది. ఆమె మీదకు
వాలి ..సళ్లు పిసుకుతూ …ముద్దులిస్తూ..బొక్కలో కూరుకుపోయిన తన మొడ్డను
నిదానంగా లాగి మళ్లీ బలంగా తోసాడు.
“అమ్మో..చచ్చాన్రా వెధవా….అంత మొరటుతనం ఏంట్రా…నిదానంగా
తొయ్యొచ్చుగా…వూపిరాడడం లేదురా ” అంటూనే వాడిని తనకేసి గట్టిగా
హత్తుకుంది.
వెంకటేశు రెండుచేతులనూ ఆమె చంకల్లోంచి దూర్చి ఆమె భుజాలు పట్టుకుని
రొమ్ములు చీకుతూ బాదుడు మొదలుపెట్టాడు. తన బలాన్నంతా కూడదీసుకుని ఆమె
పూకులోకి మొడ్డని లాగి లాగి తోస్తున్నాడు.
“అబ్బా…అదిరిపోతుందిరా…ఆహా…స్స్స్స్స్..అమ్మా..కొట్టు ,,అలాగే
కొట్టు ….అదీ దెబ్బ,,,ఓహ్హ్..శ్ శ్ స్స్ స్” మూలుగుతూ వాడిని పిచ్చిగా
నలిపేస్తూ కేరింతలు కొడుతున్నట్లు చిన్నగా అరుస్తుంది సుమతి.

వాడు వీరావేశంతో రెచ్చిపోయి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో
దంచుతున్నాడు…థపక్..థపక్ అంటూ శభ్దాలు…లాగి లాగి కొడుతున్నాడు …ఆమె
తన వంతుగా కిందనుంచి పిర్రలు ఎగరేస్తూ ఉంది..
“ఊ….హ్హ్ హ్…అబ్బా…ఆహా…స్స్ స్స్ స్స్ స్ స్…బాగా
తొయ్..గట్టిగా…అలాగే ..అలాగే….. అయిపోతోంది ,,,అయిపోతోంది బాగా బలంగా
కొట్టు…హాc అయిపోయిం…” అంది శరీరాన్నంతా బిగదీసుకుంటూ….

“అయిపోయినాదా?” బాగా లాగి లాగి తోస్తూ అడిగాడు వెంకటేశు.

“ఊc” అంది సంతృప్తిగా సుమతి.

ఆవేశంగా దంచుతూ …చివరి పోటును బలంగా ఆమె పూకులో అడుక్కంటా తోసి,
అదిమిపెట్టి వేడిరసాన్ని చిమ్మేసి ఆమెను కరుచుకుపోయాడు కొంచం సేపు.
ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకు సుమతి తన భర్త దగ్గరకెళ్లిపోయింది.
కొన్ని రోజులు గడచాయి……
ఒకరోజు సాయంత్రం……

ఆ సాయంత్రం స్నానం చేసి వచ్చి తన గదిలో చీర కట్టుకుంటోంది శ్యామల. ఉమ
వచ్చింది ఆమె దగ్గరికి. అన్నదమ్ములు ప్రసాదు, జనార్ధన్ లేరు. వరికుప్పలు
నూర్చే సమయం అది. వరికుప్పలు సధారణంగా రాత్రుళ్లు నూరుస్తుంటారు.
అన్నదమ్ములిద్దరూ పొలం వెళ్లారు. ఆ రాత్రికి ఇక ఇంటికి రారు.

“ఈ రాత్రి ఒంటరిగా పడుకోవాలి. నా గదిలో పడుకుందాం రారాదూ..?”
అడిగింది ఉమ శ్యామలని.

శ్యామల ఆశ్చర్యంగా చూసింది. ప్రసాదు పొలంపనికి వెళ్లినా, పేకాటకి
వెళ్లినా రాత్రిళ్లు ఒంటటరిగా పడుకోవడం అలవాటే ఉమకి. మరి ఈ రాత్రి
తననెందుకు పిలుస్తుందో అర్థం కాలేదు.

“నీ అనుమానం నాకర్థమయింది. రాత్రికి శివరాంని రమ్మన్నాను. నువ్వూ రా” అంది ఉమ.

“నేనా?” అంది శ్యామల.

“నాకు తెలుసులే….శివరాం అంతా చెప్పాడు……ఆ రోజు పిలిచి మరీ
పడుకున్నావటగా అతని దగ్గర..?” అంది ఉమ నవ్వుతూ. శ్యామల కూడ నవ్వింది.

ఆ రాత్రి పదిగంటల సమయంలో వెనక తలుపు తీసి ఉంచి ఉమ గదిలో కూర్చుని
ఉన్నారు ఇద్దరూ. శివరాం రహస్యంగా గదిలో దూరి తలుపు మూశాడు. లుంగీ బనియన్
మీద ఉన్నాడతను….

“ఇద్దరూ ఇక్కడే ఉన్నారే..!!!” అన్నాడు ఆనందంగా.

ఉమ తలుపు మూసి గడియ పెట్టింది. ఈలోపు శ్యామలని వాటేసుకున్నాడు శివరాం.
జాకెట్ మీదనే సళ్లు పిసుకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు.

“చాలా రోజులు అయింది నిన్ను తృప్తితీరా వాయించి….” అన్నాడు
కసెక్కిపోతూ. శ్యామల అతని లుంగీలోకి చెయ్యి దూర్చి నిగిడిఉన్న అతని
మొడ్డని బయటకి లాగింది ….వేళ్లతోపట్టి నలుపుతోంది. జాకెట్ హుక్స్ తో
తంటాలు పడుతున్నాడు అతను. పక్కనే నిలబడి ఉన్న ఉమ జాకెట్, చీర, లంగా
మొత్తం విప్పేసింది.

“జాకెట్ హుక్స్ విప్పలేని మగాడేం మగాడు…రెడీగా ఉన్నాను ఇటురా” అంది ఉమ.

తలతిప్పి చూశాడు శివరాం. ఉమ నడుం మీద చేతులు పెట్టుకుని ముందుకి
వొంగి సళ్లు ఎగిరిపడేలా శరీరాన్ని కదిలించింది.

“హాయ్” అంటూ శ్యామలని వదిలి ఉమను వాటేసుకున్నాడు శివరాం. అతడి
లుంగీని లాగిపారేసి అతని మొడ్డని పట్టుకుని తన పూకుకేసి రుద్దుకుంది ఉమ

ఆమె సళ్లు అందుకున్నాడు శివరాం. కుదుళ్లు కదిలిపోయేలా పిసకసాగాడు….అతడి
మొడ్డని పట్టి పిసుకుతూ వెనక్కీ ముందుకి ఆడించసాగింది ఉమ.

వాళ్లిద్దరి వంక చూస్తూ తన బట్టలు విప్పుకుంది శ్యామల. అతణ్ని
వెనకనుంచి వాటేసుకుంది….ముందు ఉమ వెనక శ్యామల అదిమేస్తుంటే
ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యాడు శివరాం. తన అదృష్టానికి తనలో తనే మురిసిపోతూ ……
ఇద్దరినీ అందిన చోటల్లా నలిపెయ్యసాగాడు…ముగ్గురిలోనూ ఉద్రేకం
పెరిగిపోసాగింది.

“శ్యామలా! ముందు నువ్వు ఎక్కించుకుంటావా? లేక నేను దెంగించుకోనా..?”
అంది ఉమ ఉద్రేకంతో ఒణికిపోతూ.

“ఇద్దరినీ ఒకేసారి వాయిస్తా…” అన్నాడు శివరాం ఉత్సాహంగా.
“ఏడిసావులే …ఉన్నదొకటే మొడ్డ …ఒకేసారి ఇద్దరినెలా గుద్దుతావు..?
” అంది ఉమ అతడి మొడ్డని వూపుతూ.

“నువ్వు వాయించుకో అక్కా….నాది నోట్లో పెట్టుకుంటాడులే” అంది శ్యామల.

“ఓహ్….అదిష్టమా నీకు…? కానీయ్ రాబాబూ…నన్ను మొడ్డతో..దీన్ని
నాలుకతో లాగించు..” అంది ఉమ బెడ్ ఎక్కి పడుకుంటూ.

కాళ్లు చాపుకుని వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఉమ మీదికి ఎక్కాడు
శివరాం…….అతడిది అందుకుని తన రెమ్మల మధ్య దించుకుంది ఉమ… శ్యామల
పైకెక్కి ఉమ నడుం దగ్గర అటోకాలు ఇటోకాలు వేసి నిలబడింది. రెండు చేతులతో
ఆమె పిర్రలు వాటేసి పట్టుకుని మొహం పొత్తికడుపు కింద ఉంచి నాలుకతో శ్యామల
పూకును అరగదియ్యసాగాడు శివరాం… అదే సమయంలో నడుముని కదిలిస్తూ తన
మొడ్డతో పడుకుని ఉన్న ఉమని గుద్దసాగాడు.

శ్యామల అతని తల మీద చెయ్యివేసి అణుస్తూ, అతని నాలుక లోపల
కెలుకుతుంటే అహా… అమ్మా… అబ్బా… అంటూ తన్మయత్వంతో మూలగసాగింది….

కింద ఉన్న ఉమ పిర్రలు పైకెత్తుతూ … “చాల రోజులయింది శివరాం నీ మొడ్డతో
దెబ్బేయించుకుని…అబ్బా..ఏం సమ్మగా కొడుతున్నవురా బాబూ…భలే ఉంది నీ
గుద్దుడు” అంటూ ఆయాసపడసాగింది.

పది నిమిషాల తర్వాత తన ఉద్రేకం అణగిపోవడంతో శ్యామలని వదిలి ఉమ
మీదనుంచి లేచాడు శివరాం. అతడు నాలుకతో కెలికి వదలడం వల్ల కోరిక నరాలని
మెలిదిప్పడంతొ శ్యామల విలవిల్లాడిపోతోంది.

“దీనికి తిక్క రేగింది….దెబ్బకోసం అల్లాడిపోతోంది…ఒక పట్టు
పట్టు” అంది ఉమ శివరాంతో.

“బాత్రూంకి వెళ్లి వస్తానుండు” అన్నాడు శివరాం.

“ఉండు బయట ఎవరన్నా ఉన్నారేమో చూస్తా” అంటూ తలుపు తీసి తొంగి చూసి
“వెళ్లు” అంది.

“నువ్వూ రా” అన్నాడు శివరాం.

ఇద్దరూ బాత్రూంలోకి వెళ్లారు….నీళ్లతో కడుక్కున్న తర్వాత అడిగాడు
శివరాం….”గదిలోకి వెళ్లగానే మీదెక్కమంటుంది శ్యామల…కాస్త సాయం
చెయ్యి” అన్నాడు వాలిపోయి ఉన్న తన మొడ్డని వేళ్లతో నలుపుకుంటూ.

నవ్వింది ఉమ….అతని ముందు మొకాళ్లమీద కూర్చుని మెత్తగా ఉన్న అతడి
మొడ్డని నోట్లోకి లాక్కుని చప్పరిస్తూ కింద ఉన్న గోళీల సంచిని వేళ్లతో
దువ్వుతూ ..

గజ్జల్లో గోళ్లతో గీకసాగింది.

“ఆహా…ఉమా..నువ్వు చీకుతుంటే పిచ్చెక్కిపోతోంది.అబ్బా..” అన్నాడు
శివరాం….అతడి నరాల్లో చలనం మొదలై మొడ్డ రాడ్డులాగా గట్టిపడసాగింది.

సరిగ్గా అప్పుడే బాత్రూం తలుపు మీద పడిందొక చెయ్యి…….ఆ చెయ్యి…

ఆ చెయ్యి వేసింది…ఉమా,శ్యామలల అత్త సునంద.

బాత్రూంకి వెళ్దామని పెరటితలుపు తీసుకుని వచ్చింది సునంద. మూసిఉన్న
తలుపు తీద్దామని చెయ్యి వేసేసరికి లోపలి నుండి శివరాం మాటలు వినిపించాయి.
ఆశ్చర్యంతో అలాగే బిగుసుకుపోయింది సునంద.లోపల ఏం జరుగుతుందో
అర్థమయిందామెకి. తన పెద్దకోడలు ఉమ లోపల ఎవడితోనో
కొట్టించుకుంటోంది…..ఆత్రంగా బాత్రూం తలుపువైపు చూసింది….కొంచం
కిందుగా రేకుతలుపుకి చిన్న చిల్లు కనిపించింది….ఒంగి ఒంటికంటితో
లోపలికి చూసింది సునంద.

చూడగానే శివరాంని గుర్తుపట్టింది. అతడి మొడ్డని ఎంతో ఆబగా
చీకుతోంది ఉమ …ఆ దృశ్యం చూడగానే సునంద గుండె దడదడలాడింది….ఎన్నో
ఏళ్లక్రితం పెళ్లయిన కొత్తలో…ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు
అప్పటికి….వద్దన్నకొద్దీ బలవంతంగా తన నోట్లో మొడ్డని దూర్చాడు తన
మొగుడు గిరినాయుడు…..మొదట కాస్త వెగటుగా అనిపించింది. కానీ గిరినాయుడు
తన చీకుడికి పరవశించిపోవడం చూసి కాదనలేకపోయింది….అప్పుడప్పుడు అతని
మూడ్ బాగున్నప్పుడు అలా చెయ్యమనేవాడు….తనకీ ఆనందంగానే
అనిపించేది….ఒకసారి తను వెల్లకిలా పడుకుని ఉంటే తన నోటికి మొడ్డ
అందించి తన కాళ్లవైపు తలపెట్టి మొహం తొడల్లోకి దూర్చాడు. అతడి నాలుక
లోపలికి దూర్చి కెలుకుతుంటే మహా సుఖంగా అనిపించింది అప్పుడు.

ఆలోచనలతోనూ, ఎదురుగా కనిపిస్తున్న దృశ్యాన్ని ఆత్రంగా చూడడంవల్ల
సునంద ఒళ్లు వేడెక్కింది. చాల రోజులయింది మొగుడితో వాయించుకుని. నరాలు
బిగదీసుకుని ఒళ్లంతా తిమ్మిరెక్కినట్లయింది సునందకి.

అయినా ఉమ శివరాంని తగులుకోవడం చూసి ఒకవైపు బాధగా కూడా ఉంది. ఇది
బయటపడితే కొడుకు సంసారంలో నిప్పు రాజుకుంటుందేమోనని ఆమె భయం.

“అబ్బ…..రాడ్డులా తయారయింది నీది…..దీనితో దరువేయించుకుంటే
శ్యామల పరవశించిపోతుంది” అంది ఉమ లేచి నిలబడుతూ.

శ్యామల పేరు వినగానే సునంద ఉలిక్కిపడింది. చిన్నకోడలు కూడా
రంగంలోకి దిగిందా? అనుకుంటూ చటుక్కున బాత్రూం గోడపక్కకి జరిగి చీకట్లో
నక్కి నిలబడింది సునంద. శివరాం, ఉమ ఇద్దరూ బాత్రూంలోనుంచి బయటపడి
ఉమగదిలోకి వెళ్లడం చూసింది.

అయిదు నిమిషాలు అక్కడే నిలబడి ఉమ గదిముందుకు వెళ్లింది. తలుపులు
మూసిఉన్నాయి. పక్కకి వచ్చి కిటికీకి ఉన్న సందులోంచి లోపలకి చూసింది
సునంద.

శ్యామల మీదెక్కి దంచుతున్నాడు శివరాం. పక్కన కూర్చుని అతడి పిర్రలు
తడుముతూ….ఎగిరెగిరి పడుతున్న గొళీల సంచిని పట్టి ఆడిస్తూ నవ్వుతోంది
ఉమ…..పిర్రలు పైకిలేపి ఎదురూపులూపుతూ పరవశంగా కొట్టించుకుంటోంది
శ్యామల.

ఆ దృశ్యం చూడగానే మతిపోయినట్లయింది…..ఇద్దరు కోడళ్లూ ఒకడినే
తగులుకున్నారు…ఈ విషయం బయటపడితే తన కుటుంబం గతి ఏమవుతుందో అన్న భయం
కదిలించివేసింది .

శివరాం కడ్డీలాంటి మొడ్డతో తెగ వాయించడం చూసి మనసు పీకుతున్నా ….తన
కోడళ్ల విషయం ఆమె మనసు కలిచివేస్తోంది.

కొన్నాళ్లు గడిచాయి. కోడళ్లను సూటిగా కాక సూటిపోటిమాటలతో “మీ
సంగతి నాకు తెలుసులే” అన్నట్లు హెచ్చరిస్తూనే ఉంది సునంద. తాము
అప్పుడప్పుడూ మొగుళ్లను మార్చుకున్టున్న విషయం అత్తగారికి
తెలిసిపోయిందేమో అని అనుమానం కలిగింది ఉమా,శ్యామలలకు. అంతే తప్ప
తామిద్దరూ కలిసి శివరాంతో కొట్టించుకున్న విషయం సునందకి తెలిసినట్లు
వాళ్లకి తెలీదు.

కొన్ని నెలలు గడిచాయి.

ఆ ఇంటి పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది.

“అతి సర్వత్రా వర్జయేత్” అన్న నానుడి మరొకసారి గిరినాయుడి విషయంలో
రుజువయింది. సెక్స్ సామర్థ్యం కోసం అతను అతిగా వాడిన మందులు అతనికి
పక్షవాతం వచ్చి మంచమెక్కేలా చేశాయి.

శ్యామలకు నాలుగోనెల కడుపు….మంచినీళ్లు తాగినా బయటకి వచ్చేస్తుండడం వల్ల
వేవిళ్లతో బాగా నీరసించిపోయింది. ఉమ ఇటీవలే పెద్దాపరేషన్ చేయించుకుని
గర్భసంచీ తీసేయించుకోవడంవల్ల
కొన్ని రోజులు లేచి తిరగకూడదని డాక్టర్ చెప్పడం వల్ల విశ్రాంతి
తీసుకుంటోంది. ప్రసాదు,జనార్ధన్ ఎవరి పెళ్లాంతో వాళ్లే ఉంటున్నారు.
ఆ రోజు రాత్రి పన్నెండుగంటల ప్రాంతంలో లుంగీ పైకిమడచికట్టుకుని
ప్రహరీగోడ దూకి లోపలికి వచ్చాడు శివరాం….అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ ట్రాక్టర్
ట్రాలీ దగ్గరకు వెళ్లి పైకెక్కి లోపలికి దిగి పడుకున్నాడు.
పావుగంట తరువాత ఇంట్లోనుంచి బయటకి వచ్చింది ఒక ఆడది. తల మీదుగా పైట
కప్పుకుని నెమ్మదిగా నడచుకుంటూ వచ్చి ట్రాక్టర్ ఇంజనుకీ, ట్రాలీకి మధ్య
ఉన్న లింకుమీద కాలుపెట్టి పైకియెక్కి ట్రాలీలోకి దిగింది.
రెండు చేతులు మడిచి తలకింద పెట్టుకుని వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్నాడు
శివరాం…..అతని పక్కన కూర్చుంది ఆమె….లుంగీ చెంగులు తప్పించి
నిగిడిఉన్న అతడి మొడ్డని అందుకుని వేళ్లతో నలపసాగింది. చెయ్యిచాచి ఆమె
జాకెట్ లోకి పైనుంచి చెయ్యి దూర్చాడు శివరాం. మెత్తగా తగిలింది
కండ….దానితోపాటు మడిచిపెట్టిఉన్న నోట్లు వేళ్లకి తగిలాయి.

వాటిని బయటకి లాగాడు…..అయిదు వందనోట్లు …..విడదీసి చూశాడు. “అయిదేనా….? ఏంటి మరీ తగ్గించేశావు..?” అడిగాడు శివరాం.
అప్పటికి అతని మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని కుతిగా చీకుతున్న ఆమె అతడి
మొడ్డని నోట్లోనుంచి తీసి చేత్తో పట్టుకుని “అదే ఎక్కువ … దీనికి
ఆశపడి ఇస్తున్నాను….సంతోషించు” అంది.
“సరే రా …దెబ్బేసుకుందాం” అన్నాడు శివరాం నోట్లు తలకింద పెడుతూ.
పక్కన పడుకుంది ఆమె….జాకెట్ హుక్స్ తీసి చెంగులు పక్కకి
తప్పించింది. ఆలస్యం భరించలేనట్లు శివరాం ఆమె చీరను పైకెత్తేశాడు.
“రా శివరాం…పదిరోజులకొకసారి వాయించుకున్నా గుల తీరడం
లేదు….నీకేమో డబ్బుపిచ్చి పట్టింది. చంపుతున్నావు” అంది ఆమె. అతడు తన
మొడ్డని బలంగా దించేసరికి “అబ్బా…స్స్ స్స్ స్ స్ స్..ఓహ్ హ్ హ్..అమ్మా
” అంటూ మూలగసాగింది.
అతడిలో ఆవేశం లేదు. తప్పనిసరిగా చేస్తున్నట్లు దెంగుతున్నాడు.
మెత్తగా పట్టుకుంటే జారిపోతున్న సళ్లని గట్టిగా అదుముతూ వేళ్లతో
ముచ్చికలని నలుపుతూ ఎత్తెత్తి దెంగసాగాడు.
“ఆహా…శివరాం….ఏం మొడ్డ నీది…అబ్బ …గడ్డపార దించుకున్నట్లుగా
ఉంది…అందుకే నా కోడళ్లు నిన్ను తగులుకున్నారు” అంది అతడితో పరవశంగా
కొట్టించుకుంటున్న …………సునంద.
అందుకేగా వాళ్లిద్దరినీ మానిపించి నువ్వు
తగులుకున్నావు…..నువ్విచ్చే డబ్బుకోసం నిన్ను దెంగుతున్నాను” అన్నాడు
కసిగా శివరాం.
“ఏదయితేనేం నీలాంటి కుర్రమొడ్డ దెబ్బ ఈ వయసులో …దొరకడం నా
అదృష్టం…!!” అంది సునంద.
ఎంత రహస్యంగా సాగించినా, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా రంకు దాగదు
కదా….? శివరాం అప్పుడప్పుడూ వచ్చి తమ తల్లిని వాయిస్తున్నాడన్న విషయం
తెలిసిపోయింది ఆమె కొడుకులిద్దరికీ….ఆ తరువాత శివరాం పొలం దగ్గర జరిగిన
గొడవలో దారుణమయిన దెబ్బలు తగిలి ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు…కుడికాలు విరగడంతో
కుంటివాడవడంవల్ల గోడలు దూకే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
సునంద ఇప్పుడు భక్తిలో మునిగిపోయింది. రోజంతా పూజలూ, వ్రతాలూ
చేస్తూ మహాతల్లి అనిపించుకుంటోంది గ్రామస్థులతో……ఉమ,శ్యామల ఎంతో
గొప్ప పతివ్రతలుగా తమ కాపురాలు తాము చేసుకుంటున్నారు. ఇంట్లో అటూ ఇటూ
తిరిగేప్పుడు తన కోడళ్ల సళ్లు, పిర్రలు చూసి గిరినాయుడికి మనసులో కోరిక
కలుగుతున్నా శరీరం సహకరించకపోవడం వల్ల గతస్మృతులు తలచుకుంటూ …..తన
ఆరోగ్యం బాగయి వాళ్లని దెంగే ఛాన్సు వస్తుందేమోనని ఆశగా
ఎదురుచూస్తున్నాడు…. …
ఆశపడడంలో తప్పులేదు……మరి మనిషి ఆశాజీవి కదా……????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


odiya sex story comଓଡିଆ ସେକ୍ସtelugu new x storiesodia banda bia kathabanda bia odia storyodia new sex storytelugu sex kathluodia sexy story comtelugusex storeistelugu ssex storiesodia giha gapabest telugu sex kathalubanda bia odia gapasex gapabia banda gapaoria sex storyodia sex storeysextelugu storieshandi sax storesextelugu storiesrecent telugu sex storiesodia village sex storyodia bia banda kahaniodia sex pdfodia bou sex storydeha o manatelugu sex storys insex gapaodia desi gapaodiya sexy storybest odia sex storyతెలుగు sex storiesoriya sexy storytelugu kotha sex storiestelugusex stroiessex story in telugusex stories telugu languageodia giha gapabhauja ku gehiliodia bia kathatelugu sex stories 2018sex telugu stories newtelugu sax storesodia nua sex storyreal life telugu sex storiesbhauja saha sexodia maja kathagiha gehiodia bedha bedhei gapaodia gehiba gapaoriya bia storynew telugu sex stories in teluguwelcome to odia sex storysexy story odiatelegu sex storyssex story odiaodia maa pua sex storybada biaodia bia kathatelugu sex kathalioriya sex kathatelugu new sex stories pdforia sex storyodia gihana kathatelugu stories for sexlatest telugu sex stories comtelugu sex book storiesodiya sex kathasax satorysex stories odiaodia jouna gapatelugu pasandaina kathaluodia bhauja hot photorecent telugu sex storiesoriya sex stories in oriya languagesexe storytelugu new sexy storiessexy tokiஅக்காவை மிரட்டிletest telugu sex storieschodan sexy storytelugu sex stories in telugu fonttelugu srx storestelugu sexy stories in telugu