Khan Nagar Masani: Kabi O Kabita Ra Prema – ଖାନ୍ ନଗର ମସାଣି : କବି ଓ କବିତା ର ପ୍ରେମ

Story: Khan-Nagar Masani
Story By: Shri Bhikari Charan Nath
Editor: Sunia Prusty
Hi mu Sunita Prusty mora sabu gelha diara nananda mananka pain ei puruna rahasya maya (Detective) Story ku swagat janauchi. Ehi story ti Lekhaka – Shri Bhikari Charan Nath nka Khan Nagar Masani pustaka ra kichi madhura muhurta ra tiki galpa saha samanya kalpita katha tie. Asa karuchi apan mananku bhari bhala lagiba.
Mu kabita, Mo ranga Haladi Gori munha ujwala lamba. Naba Joubana re munhare smita hasya jubaka nka manaku chori kari nie. Mo joubana ra saita dehara rupa katha jadi janibaku chanhuchanti tebe 34 – 28- 34 kahile apana mane ta bujhi paruthibe. Samastankara jibana bhali mo jibanare besh romanch bhari rahichi. Mo dehara pratham siharana bhari deithile Kabi bhai. Kabi bhai mo mausi pua bhai hebe. Sundar jemiti dekhibaku sehibali tankara sabu dhanga bhari pasanda lage.
Gotae dina mu Kabi bhai nkukhai baku deuthae, se gotie kakara tie nei munhare deba belaku mun nei puni eka kakara o rasagola khuei deli. Kabi bhai mu rasagola khuaila bele mo hata dhari se rasagola ku mo munha re galeidele. Mu setebele tanku badha dei parili nahi. Chiii.. chiiii.. kabi bhai ta ajithu ete dusta heba sikhileni. Jetebele nanhi setebele mo sangare khali ai maja thata.

Kabi BHai – Gotie katha sun kabita.
Mu — han Sunibi hele mo hata chadile sunibi.
Mora etiki kathare se hathat mo pakharu ghunchi jai glassta pani eka niswasre sabu taka piii dei mo khata upare lamba hoi padigale.
Mu-E kana karucha, tame kan aji gharaku jibani ki?
Kabi bhai – Kanhiki Rahigale khyati kan?
Mane mane khub raga madila kemiti dusta manisa tae.
Kabi bhai- Tike iaaade aa.
Kabi Bhai-Mo Rana
Ei tiniti akhyarare ki madakata thila kejani mu aau dande matra thia hoi parilini. Khyanikare mora sabu abhimana pani photoka pari milai gala. Mu jai tanka pakhare chida heli.
Mo luga kanitaku hathat dhari nei se mote pakhare basibaku anurodha kale. Mu kintu tanka pakharu durei jai tani hebaku basili. Lugata ete sighra mo deharu alaga hoi jiba boli jani nathili. Mote bahut laja lagila, mu sehi ghara bhitaru palai asiba bele pachapatu asi mora dui hata bhitare hata purei mote teki nei khata re suai dele.
Mu nirupaya nisahaya abasta re uthibaku chesta kali; kintu parilini. Se mo deharu blouse ta olhaiba ku jai mp blouse bottam kholibaku lagile. Mu pratibada karithile chali thanta, hele mu aau tankara kounasi karjya ku pratibada nakari Dhira sthira santa pilate pari soi rahili.
Tanku eka subarna sujoga miligala bhabi mana ku jaha asila karigale. Kan kahibi aau mo chati upara pura ulagna mo manara lajare mu bi mo nagna chati ku chanhi paru nathili kahli anuvab karuthili madhura piratira chuan. Dui hatare kabi bhai mo dui nagna mansala pinda ku dali chali thanti chumbana pare chumbana. Dehare kebala siharana aau siharana mana ta prafulita heijau thae. Sthana jugala mo jantrana re asmbhala heuthila hele e pida ete je ananda deuthila satare rankuni tie pari soi rahi thili tankara baskhya tale. Kintu mo saita belare mana bujhilani naa kana je se mora pindhi thiba saya ra ganthitaku jemiti kholibaku jaichanti, Mu hathat kahi pakeili — Kabi bhai ! Esabu kan heuchi, tame bada dusta.
Kabi bhai- To tharu kam kabita
Mu- Achha ethara mote chada tene bou..
Kabi bhai- Bou para tene nighoda nidare soi ghungudi maruchanti. Ta chada manisha jibana re aa e sujoga aasibani. E sujoga matra tharu tie ase kabita.
Mu- E sabu kan kahucha kabi bhai?
Kabi bhai- Mu thik kahuchi kabita. Mote aau nirasa karani . Mu je tora aau tu je mora . Aau matra dina keita gale dekhibu ama dunhika hata ek hejiba.
Mu- Ta mane
Kabi bhai- Bujhi parunu kabita, bujhi parunu kabita ama dunhinkara hata ganthi padi baku aau matra dui tini ta masa baki rahila. Khali ama golap ra hata ganthi padi sariba pare mora hata ganthi padibara sujoga asiba.
Mu- Eha kan sata kabi bhai ! Etire kan tumara bapa o mausi raji hebe.
Kabi bhai- Nischita hebe. Bou ra ta sampurna ethire mata kintu mo bapa nku aau dina keita pare raji kareibani se.
Mu- Mo rana khaila. Mo deha chuin sapatha kala?
Kabi bhai- Mu sata kahuchi kabita. Mu ehi chandra ku chanhi sapatha karuchi to chada mora aau ditiya kehi nahi.
Tankara epari kathare sathika utara pai nijara aatita, bartamana o mora bhabisyataku bhuli gali. Tanka kathare, adarare o sohagare kounasi katha badha dei parili nahi.
Mora kichi khyana nirabata bhanga kari mo munha re lage lage dui charoti chumbana dei mo pakhaku lagi soipadili. Mora sete beleku sara dehare apurba siharana kheli jau thae. Joubana ra madakata nisare mu ekbar… Mora prati Lopakupa gudika prema madira pii sitei uthu thae. Mu setebeleku aau nijaku thaya kari napari tanka pakhaku lagigali. Ehi sujogare se mote teki nei tanka chati upare suai dei mote chapi dharile. Mu aau kichi nakhi tanka munha pakhare munha taku nei chumbana pratibadala re chumbana ankideli.
Chumbana anki deli sata hele lajya re mo munha phika padigala. Mu akhi duita ku buji dei tankara chati upare soi rahili. Setebeleku mora khola chatita tanka chati upare jadi jai thila pari mora mane heuthae. Tapare mu anubhab kali se mora pindha saya taku kholibaku tikie madhy kholibaku hela karu nahanti. Tankara hata tiku dhari pratibada karibaku jai laja laja hoi kahili – Chi.. Kabi bhai ! asabu kan heuchi ?
Kabi bhai – Manisa jibanare jaha hue taha hin heuchi
Mu- Tame puni ete dina puri saharae thila kemiti.
Kabi bhai- Upaya nathila kabita, parikhya nadei..
Mu- Upaya nathila hele khande adhe kete bele chithi ta dei pari thanta na?
Kabi bhai- bhula bujha na kabita . Mu chithi khandie nadeli boli je tote sampurna bhuli jaichi se katha sampurna bhula. Tu jaha kaha na kanhiki chithire mo mana bujhena. Mu chanhe ahi pari tote sabudina pakhare pai dhnya hebi.
Mu- Kie jane tame je purusha. Ketebele puni e phula ru dhain anya eka phula ku nei…?
Se abhimana swarupa mo saya bhitaru hata ku bahara kari anile o anya hata ta ku mo dhala dhala mansala sthana ru uthei nele. Aau kahile – Se purusha aau mun eha akasha patala byabadhana. Mote biswas kar, mu jaha kahichi aau purbaru Madhya kahi asichi, mu ta sampurna karibi. Ta na pare ba ethire samaja jadi badha die ta hele mu to pain atma hatya karibi.
Mu – chiii.. epari sabu kan kuhanti. Mo rana kabi bhai, aau epari kahibani.
Ekatha kahi mun tanka pakharu ghunchi asili.

Kabi bhai-Mo rana katha kuha
Kabi bhai mo pakha sandhire hata rakhi kutu kutu kale mote jorrr hasa lagila. Mu phik.. kina hasi deli. Se puni thare mote tanka pakhaku aaujei chumbana pare chumbana anki baku lagile. Mu jemiti bhari chumbana rankuni tae. Tankara se chumbana re madaka sakti thila bodhe mu aau tanka anurodha edai parilini. Kamadebata nku mora premara prathama arghya badhi deba ku jai tanka hataku badha dei parilini. Mora sei dina sola barasha ra saiti rakhi thiba satira stitya khanikare nasta kale. Ki sundara o ananda dayaka muhurtwa se ki maja mo chati ra kampana tanka bisala banda o mo bia ra dharasana. Peli neu thile jorree joorree bhas bhas niswas ra lahadi bhasi jauthila dunhinkara nasa ru. Mo komala chatire dhali rahi thiba dui bela upare aghatara parimana badhi chali thila. Hele mora tike bi pratirodha nathila thila khali upobhoga ra maja ki gihana se deuthile, mo kuanri antire saita dhana re musala banda ku pasai gehi neu thile. Jangha jangha baji fada fada sabda kari prakampita heuthila. Aau prathama dehara upabhoga ku bhalare dirgha samaya dhari maja neba pare mo bia bhitare tanka banda ru birja pasi bharti hoigale. Mo mana anandare bhari gala puni chipa dala aau giha khai mo mana puara santa hoi gala.. Mu suna jhia te pari ulagna hoi soi rahithili tanka nanga dehatale…………….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*