మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧ – Maa Brother To Part 1

సోదరుడు సోదరి సెక్స్, సోదరుడితో సెక్స్, telugu సెక్స్ కథ, స్వీట్ ఫక్
నా వయసు… అప్పుడు 32. మా బ్ర. కి 30. ఇద్దరికి పెళ్ళి అయింది.. ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. మా హబ్బి లాంగ్‌ టూర్‌ మీద వెళితె కొద్ది రోజులు ఉందామని… ఒక రోజు భార్య భర్తలు పడకడింట్లో ఉండగా… చూడాలని కుతూహలం ఆపుకోలేక ఎంత కంట్రోల్‌ చేసుకున్నా కుదరక తొంగి చూశాను. ఎందుకో మరి ఎంత తప్పని అనిపించినా కుతూహలం ఆపుకోలేక పోయాను… ఒక రోజు అయింది.

రెండు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళి కలిశారు… నిజంగా. మరదలు చాలా ఫ్రీగా ఉంది..బెడ్‌ మీద. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది… పగలు ముంగిలా ఉండే మనిషేనా.. అన్పించింది. కాని ఆ రోజు..జరిగింది ఆ సంఘటన. కిటికి సందులోంచి అప్పుడప్పుడు చూస్తున్న నాకు మా తమ్ముడు రవి ఎప్పుడు బయటకు వచ్చాడో గమనించలేదు.

నేను కిటికి సందులోంచి వారి గదిలోకి చూస్తూ ఉండగా బయటకు వచ్చి నన్నే గమనిస్తున్నాడు.. అంతే ప్రాణం పోయిన ఫీలింగ్‌… ఆక్షణంలో నా ఫీలింగ్‌ చెప్పలేను. చావాలన్న ఫీలింగ్‌.. అంతే.. తను కొద్ది క్షణాలు అలాగే చూసి వెళ్ళి పోయాడు.

రెండు రోజులు గడిచాయి… ఊరు వెళ్ళి పోదామనుకున్నాను.. నాలో ఉత్సాహం అంతా నీరు కారిపోయింది.. ఈలోగా వదినకు ఏదో పని పడి.. వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది.. తొందరగా వచ్చేస్తాను..వెళ్ళకు అని చెప్పింది…

తను వెళ్ళాక రెండు రోజులు గడిచాయి.. మాట మంతి తక్కువ.. తనే ఒకటి రెండు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు… అప్పుడప్పుడు..ఒక రోజు ఉండబట్టలేక.. సారీరా అనేశాను.. తను గుర్తుకు వచ్చినట్టు చూసి.. ఓ అదా.. పర్వాలేదులే అని నవ్వేశాడు… చిన్నగా…

కొంత సేపు ఎవో మాట్లాడాక..వదినకు తెలుసా అన్నాను..ఏది.. అని గుర్తుకు వచ్చి.. అదా..ఖీ తనకెలా తెలుస్తుంది… అన్నాడు… నువ్వు చెప్పావా అని అడిగా.. ఛా బుద్ది లేదు.. ఏమని చెప్పను… అన్నాడు..

అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాను… సాయంత్రం కల్లా ఫ్రీ అయ్యాను..షాపింగ్‌కి వెళ్ళాము ఇద్దరము… షాప్‌కి చీరలు కొనడానికి షాప్‌లో సరదాగానే గడిచింది…

షాప్‌లో మళ్ళి ఆ టాపిక్‌ వచ్చింది… అబ్బా వదిలేద్దూ ఆ విషయం అన్నాడు, ఎమో.. ఏమనుకున్నావో నా గురించి అని భయం అంటే.. ఆ పర్వాలేదు.. ఆ క్యూరియాసిటీ అందరికీ ఉంటుందిలే..మన బ్లడ్‌ లోనే ఉంది అన్నాడు… నేను ఉలిక్కిపడి..ఏమిటి.. అంటే..ఎమీ లేదు.. అన్నాడు. ఏం కాదు చెప్పు అంటే.. అబ్బా నాకు కూడా అలవాటు… సరేనా అనేశాడు… పక్కకు తిరిగి నవ్వుతూ…

అంటే అంటే.. అన్నాను.. తను మాట్లాడక పోతే..జబ్బ పట్టుకుని.నా వైపు లగుతూ.. షాప్‌
అతను చూస్తుంటే, కొంచెం ఇబ బ9దిగా తను.. ముందు బట్టలు చూడు అన్నాడు..
నేను చూస్తూ నెమ్మదిగా ఛి.. నేనే అనుకున్నా.సిగ్గు లేదూ అన్నా. ఎందుకు అన్నాడు.. అదో సరదా అంతే… అనేశాడు తేలిగ్గా..
నాలో అపనమ్మకం… అంటే, నువ్వు కూడా.. అని ఆగి పోయి మళ్ళీ తిరిగి.. భీ.. మన ఇంట్లొ చూసే వాడివా అన్నా. నెమ్మదిగా.. ఎమి మాట్లాడక పోతే.. తొడపై గిచ్చి.. చెప్పు సిగ్గెందుకు… అంటే .. అవును.. అన్నాడు..తల ఎటో తిప్పి..
మమ్మల్ని.ఓ.. అంటే… నన్నూ. అదే.. మీ బావనూ చూశావా… తడబడుతూ అడిగా… మాట్లాడక పోతే… రెట్టిస్తే, మరి వివరంగా చెప్పాలా అన్నాడు.
సిగ్గు,… కోపం… అన్నీ… కాని నేను అదే పని చేశాను.. ఏమి అనలేక పోయాను…
చీరలు కొన్నాక.. బ్రా కోనాల్సి వచ్చి నువ్వు నడు… నేను వస్తాను అన్నాను. ఎందుకు అన్నట్టు చూసి.. ఓ.. అవి కొనాలా పరవాలేదు నడు అని వెళ్ళాము… వెంట రావడంతో షాప్‌ కుర్రాడు… రండి సార్‌, ఇవి కొత్త మోడల్‌వి, మీ ఆవిడగారికే కదా తీసుకొండి.. అంటే..
నేను ఏదో చెప్ప పోతే.. తను వాడికి అవి కాదు వేరే సైజు అంటూ కరెక్ట్‌గా నా సైజు చెవ్చొడు..
గొంతులో ఏదొ పడ్డట్టు అయింది.. నా తత్తర పాటు చూసి.. అబ్బా వాడికి మనం ఎవరమో ఏమవుతామో చెప్పాలా మరీనూ… అంటే.. అది కాదు.. అంటూ నానిస్తే, ఎమిటి అన్నాడు.. మొహం కందగడ్డలా చేసుకొని అదే.. నా సైజు, మ్‌.. చెపుతున్నావు.. అన్నా కొద్దిగా కోపంగా..
చిన్నగా నవ్వి.. ఎం తప్పా. సర్లే అది కూడా గొప్ప విషయమా ఏమిటి.. ఒక సారి చూస్తే చాలు చెప్పగలను అన్నాడు…
అంటే తను చూశాడన్న మాట.. ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్పాడు అని సిగ్గు.. ఏమనాలో, ఏం చేయాలో తేలీని పరిస్థితి.
సైజు కరెక్టా కాదా.. అని అడిగితే. తల వంచుకుని.. సరిఅయినదే అనేశాను… ఎందుకయినా మంచిది ఒక సారి ట్రయిల్‌ వేసుకొని చూస్తావా అని నవ్వితే.. నోర్ముయ్‌, చూసి మరీ చెబుతున్నానన్నావు కదా.. (చిరు కోపంగా) అన్నాను.
అవుననుకో.. అంటూ అబ్బాయ్‌ ఇవి ప్యాక్‌ చెయి అని ఇచ్చాడు..
స్కూటరుపై వస్తుంటే, వెనక కూర్చొవడం.. అప్పుడప్పుడు తగుల్తుంటే.. కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది..
అలా ఇంటికి వచ్చాము.
మధ్యలో అప్పుడప్పుడు తను .. ఏమిటి అలా అయిపోయావ్‌.. అంటుంటే నేను ఏమి అనలేదు.
తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక.. ఎవో చిన్న చిన్న మాటలు..
మధ్యలో ఆగలేక… టివి చూస్తున్న తన దగ్గరకు వెళ్ళి… .విసురుగా అసలు ఎప్పుడు
చూశావు అని అడి గేశాను..

నవ్వి తల తిప్పుకుంటే.. చెప్పు… అని గద్దించాను.. అబ్బా..చెప్పడం తప్పయింది.. నీకు..
వదిలెయ్‌ ఎప్పుడో మర్చి పోయాను సరేనా.. అన్నాడు..
ఏం కాదు చెప్పు అంటే.. యిక ఊరుకోనని అర్ద మై.. ఒక సారి బాత్‌ రూంలో మనింట్లో
నువ్వు, బావ ఉంటే, చూశాను. అంతే.. ఒక్క సారిగా నాకు ఆ రోజు బాత్‌ రూంలో ఎంత
పచ్చిగా ప్రవర్తించానో గుర్తుకు వచ్చిది.. ఓ.. ఆ రోజు నువ్వు లేవు కదా అంటే.. అప్పుడే
వచ్చాను.. మీ సరదా చూసి మళ్ళి బయటకు వెళ్ళి పోయాను..
అంతా చూసే వెళ్ళి ఉంటావ్‌ అంటే.. అవును… అన్నాడు.
సిగ్గు లేదూ ఎలా చెబుతున్నాడో చూడు..
లేక పోతే అంత మంచి సీన్‌ చూసేవాడినా…
జబ్బ మీద గట్టిగా గిల్లాను.. అబ్బ అని అరిచాడు..
అబ్బ ఎంత గట్టిగా గిల్లావో అన్నాడు రాసుకుంటూ… మరీ.. అన్నా కోపం తగ్గక.
అపుడూ అంతే.. ఆరోజు కూడా అంతే… (కొంటెగా నవ్వుతూ..) బావని ఇలాగే గిల్లి గిల్లి వదిలావ్‌.. అన్నాడు..
దబాదబా కొట్టి నోర్మూస్తావా లేదా… అన్నాను కోపంగా… మరి ఎందుకు అడుగుతావ్‌ అంటే..

నేనే కాదు.. మీ ఆవిడ కూడా అంతే.. ఏం రెచ్చిపోతుందో.. చూశాగా.. అన్నాను.. కొద్దిగా దెప్పుతూ… అవును మరి.. టైనింగ్‌ నేనే ఇచ్చాను.. నిన్ను చూసి.. అంటే.. ఛీ. అన్నా
అప్రయత్నంగా..
మరి నాతో ఆ మాటలు మాట్లాడితే అలాగే చెపుతా అన్నాడు.
సిగ్గు లేదు.. నీకు తగ్గ పెళ్ళామే దొరికింది అన్నా…
మరీ నీ అంత కాదులే అన్నాడు…
నోర్ముయ్‌, అక్కతో యిలాగేనా మాట్లాడేది… మరి చూడవచ్చా తమ్ముడిని.
నేనేమీ చూడలేదు… అంతా చీకటి…
పాపం.. లైట్‌ వేసుకోన్నాముగా…
ఏం చూడలేదులే..
పోనీ ఈసారి తను రాగానే పూర్తిగా లైట్‌ వేసుకుంటాలే..
నోర్మూస్తావా లేదా.. కసిరాను…
నువ్వు అనవచ్చు.. నేను చెపితే తప్పు అయింది…
చేతులూ రెండు.. చప్పుడయ్యేలా జోడించి మహా ప్రభో… తప్పు అయిపోయింది

యింకెప్పుడూ చూడను… ఏదో… తమ్ముడు ఎం తిప్పలు పడుతున్నాడో… అసలు
మరదలు సుఖపడుతుందో లేదో.. అని ఎదో కుతూహలంతో చూశా…
అబ్బా సుఖపడుతుందో లేదోననా… లేకపోతే ఏం చేసేదానివి…
ఎదో మరదలికి..చెప్పేదానిని.. మగవాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో…
అదే, ఎలా సుఖపెట్టాలో అనా..
అవును…
ధీరీనా…
అవును…
రాకపోతే…. ప్రాక్టికల్‌గా… కూడా చెప్పేదానివా…
ఏం లేదులే.
ప్రాక్టికల్‌గా కూడానా అంటే…
ఏం లేదు అన్నాగా… అవును… ప్రాక్టికల్‌గా కూడా చూపించేదానివా ఆని (కొంటె నవ్వు
నవ్వుతూ అన్నాడు…)
విసురుగా ఎదురుగా వచ్చి.. అంటే నీ ఉద్దేశ్యం.. అంటే.. ఎగరొప్పుతూ.. నేనూ మీ బావ
చేస్తూ చూపించాలా.. ఎంత లోకువ అయిపోయాను… ఎలా మాట్లాడుతున్నావు…
అబ్బా.. సరదాగా తీస్కో…
ఆ.. సరదా అంట..
మరీ అలా కోప్పడకు.. రాలి పడిపోతాయేమో (ఎత్తులు తన ఎదురుగా నుంచోడం వల్ల ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి అలా ఊగుతుంటే, ముఖం ఎదురుగా.. వాటి వేపు క్షణం చూసి అన్నాడు…)
కొద్ది క్షణాలు అర్ధం కాలేదు..ఎమన్నాడో.. ముఖం ఒక్కసారిగా రక్తం అంతా చిమ్మినట్టు అయింది..
విసురుగా పైట కప్పుకున్నాను.. ‘రెట్టిస్తూ.. ప్రాక్టికల్‌ గా అంటె… నవ్వి, వినీ వినపడనట్టు.. బావతోనే అక్కరలేదు… (చివరి మాటలు నసుగుతూ…)
నాకు వినపడ్డాయి..

ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలీక.. ఉండు పాలు పొంగుతున్నట్టు ఉన్నాయి.. అసలు బుద్ది
లేకుండా తయారయావ్‌ అంటు వెళ్ళి పోయాను వంట గదిలోకి.
వంట గదిలోకి వెళ్ళాక.. నాకు కొద్ది క్షణాలు ఆలోచన మృగ్యమయింది.. ఏమిటి
సంభాషణ ఇలా వెళ్తుందా అని..

వెనకాలే వచ్చాడు….
అక్కా మరి తప్పు మాట్లాడనా… కోపం తెప్పించానా.. సారీ.. అన్నాడు చిన్నగా…
వాడి గొంతులో..మెత్తదనం కరిగించింది..
ఛా.. ఫర్వాలేదులే అనేశాను.
ఎదో సరదాగా అలా ఆ మాటలు వెళ్ళాయి… అంతే కదా… అన్నాను…
మాటలే కాదు… ఆగాడు
తన వైపు… తిరిగి..ఎమిటి అన్నట్టు చూశాను…
మాటలకంటే…చేతలు ఇంకా సరదాగా ఉంటాయేమో…
కోపంగా తలెత్తి చూస్తే…
ఆ…పాలు పొంగుతున్నట్టు ఉన్నాయి..స్టౌ ఆర్పు అంటూ మాట తప్పిస్తే…అటు తిరిగాను…
వెనకే ఆనుకుని నిలబడుతూ…చేతలు పరవాలేదా.. వణుకుతున్న గొంతుతో అంటే.. రవి,
వెళ్ళు.. ముందు ఇక్కడి నుంచి..(నా గొంతులో అంత కోపం లేదు…తెలుస్తుంది..)
తన రెండు చేతులు నా ముందుకు వచ్చి, ఒడిసి పట్టుకున్నట్టు నెమ్మదిగా ఎత్తులమై
తాకుతూ ఉంటే.. విదిలించుకోబోతే.. జూగ్రత్త.. పాలు పడిపోతాయి…

ముందు వదులు… (తల కిందకు దించుకునే..)
చేతి వేళ్ళు రొమ్ములపైకి వచ్చి… వాటిని తాకి.. ఓహ్‌.. అంటూ…
ఎమి తగ్గలేదు.. అప్పుడు ఇప్పుడు… అదే బిగువు..(తనలో అనుకున్నట్టు అన్నాడు) తను
ఎ ఉద్దేశ్యంతో అన్నాడో అర్ద మై.. ముఖం ఎర్రబడింది..
పక్కకు విసురుగా తిరిగి.. నేను రేపు ఊరు వెళ్ళి పోతాను ఉండు.. అసలు అన్నా…
తను లేక.. నువ్వు వెళ్ళి పోతే. ఎలా భోజనం… అన్నాడు చేతులు వెనక్కు తీసికొని.
మరీ ్రంట్‌ ఓపెన్‌ జాకెట్టు వాడతావేమిటి.. పెద్ద వయసు అయిపోయినట్టు.
అన్నాడు..సడెన్‌గా అటువైపు చూస్తూ..
నేను ఎమి అన లేదు… పైట సర్దుకున్నాను…
పాలు ఉన్నాయా… ఏం టీ తాగుతావా అన్నాను..
పాలు అయిళఠేనే బెటరేమో..(కొంటె నవ్వు.. పెదాల ఫై)..

లేవు.. అన్నా గట్టిగా…
లేవా రావడం లేదా.. అని ఆగి.. పోని నన్ను టై) చెయ్యమంటావా.. సన్నగా నవ్వుతూ… ఒళ్ళు మండింది.. అసలు నేను నీ అక్కని అని గుర్తుందా.. నాతో యిలాగా మాట్లాడటం… ఓహ్‌.. అక్కవి కదూ… తను లేకపోతే… అందరూ నా పెళ్ళాలే అన్పిస్తుంది… అయినా ఎమో.. తనతో కంటే.. అక్కతో మాట్లాడితేనే బాగుంది… నిజం.. ఎందుకో మరి.. అన్నాడు.. చిన్నగా..

అదేమిటి అన్నట్టు చూస్తే.

ఏమో మరి.. నా గుండెల వంక చూస్తూ… మాట్లాడితేనే యింత బాగుంది.. ఓహ్‌.. మాటలకన్నా… అదే.. అబ్బా అలా కోపంగా చూడకు.. చేతలు అయితే.. ఎంత అదే యింకెలా ఉంటుందో…

కోపంగా చూస్తూ.. చేయి తన రొమ్ముపై వేసి.. తోస్తూ.. ముందు వెళ్ళు. అసలు ఇక్కడ్నుంచి అన్నా కోపంగా…

నా చేయి అలాగే పట్టి పక్కకు తీస్తూ.. మరో చేత్తో. సడెన్‌గా నా రొమ్ములపైకి తెచ్చి ఒక్కసారి వత్తి ఓహ్‌.. చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి… అనేసి.. హాల్‌ లోకి వెళ్ళిపోయాడు..
తన నొక్కుడికి. యింకా చేయి అక్కడే ఉన్నట్టు ఫీలింగ్‌.. అలాగే మాన్సడి ఉండి పోయాను.
మరుసటి రోజు సాయంత్రం వరకూ ఏమి మాట్లాడలేదు..
ఆ రోజు.. సినిమాకి వెళ్టామా అన్నాడు.. ఇంట్లో ఉండి బోర్‌ కొడ్డుంది.. సరే అన్నాను. ఎదో చీర కట్టుకోబోతే.. అబ్బా.. ఏదన్నా మంచి చీర కట్టుకోకూడదూ.. బయటకు వెళ్తున్నాము కదా అన్నాడు..
నేను.. ఓరగా చూస్తే… నవ్వుతున్నాడు.. సరే పాపం మాములు చీరలో వెళితే తనకు నామోషి ఏమో అనుకుని, నవ్వుకుని… షిఫాన్‌ నీలం రంగు చీర దానిఫై తెల్ల జాకెట్టు వేసుకున్నాను.
తను మధ్య మధ్యలో పరీక్షగా చూడడం తెలుస్తూనే ఉంది…
ఎందుకో కొంత సిగ్గు ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇది వరలో ఎప్పుడూ లేదు ఈ ఫీలింగ్‌… బయటకు వచ్చాక..స్కూటర్‌ రిపేర్‌… తనలో విసుగు.. మానేద్దామా అంటే.. వద్దులే.. బస్సులో వెళ్లాం అన్నాను…
అబ్బా బస్సు లోనా అంటే.. ఏం పర్వాలేదు.. అన్నాను. వచ్చేటప్పుడు ఆటోలో వద్దాం .. అన్నాను.
సరే అని బయలు దేరాము.

బస్టాండులో నుంచుంటే చాలా సేపటికి గాని బస్‌ రాలేదు… చాలా రద్దీగా ఉంది. దాంతో తను కూడా లేడీస్‌ డోర్‌ వైపునుంచే ఎక్కాడు… వెనక్కు సర్దుకుని ఇద్దరం మధ్యలోకి వచ్చాము… కష్టంగానే ఉంది.. తనలో చిరాకు.. అబ్బా..రేపు వెళ్ళుము కదా.. టైమ్‌కి స్కూటరు పాడయిపోయింది. అన్నాడు..

వీడికి ఎప్పుడూ ప్రతి దానికి చిరాకే అనుకుని ఏమి మాట్లాడలేదు… మిగిలిన వాళ్ళు దాటుకొని వెళుతుంటే… వెనక్కి జరిగాను.. నా ఇబ్బంది గమనించి… కొద్దిగా పక్కకు వెళ్ళి.. ఇటు వైపు నుంచో అంటూ… తన ముందు కొద్దిగా పక్కకి జరిగాడు… దాంతో తన ముందు ఎడమ పక్కగా సీటు రాడ్‌ పట్టుకొని కొద్దిగా ముందుకు వాలి నుంచున్నాను.

బస్‌ కుదుపులకి తను అప్పుడప్పుడు ముందుకు పడుతూ… ఒక చేత్తో బ్యాలన్స్‌ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. కిటికీ లోనుంచి బయటకు చూస్తున్న నాకు సడెన్‌గా అనుమానం వచ్చింది… తన గట్టిదనం… సరిగా కొద్దిగా వంగి… ఉన్న నా పెరుదుల వెనుక కుడి పెరుదుపై.. వత్తుకుంటుంది..

కొద్ది క్షణాలు… షాక్‌ తిన్నట్టుగా ఉండి పోయాను… నిజమా కాదా నా అనుమానం అన్న సందేహం.. మరో సారి ముందుకు తూలినపుడు.. గట్టిగా నొక్కుకుంది..గుండె గొంతులోకి వచ్చిన ఫిలింగ్‌.. శరీరం సన్నగా భయంతో వణుకుతుంది.. ఎమనాలో తెలీని పరిస్థితి… అలా ముందుకు వచ్చినపుడు… గట్టిగా తాకిన దానిని… కావాలని మరింత వత్తుతుంటే. కావాలనే చేస్తున్నాడా అనే అనుమానం… నివృత్తి కోసం… కొద్దిగా పక్కకు తిరిగి..చూశాను.. కళ్ళు కలిసాయి… నాకు అర్ధమైనట్టు… తెలిసి, ఇబ్బంది పడి.. కొద్దిగా అదో రకమైన స్వరంతో… బస్‌.. కుదుపు.. అంటూ నానుస్తూ.. మాట్లాడుతుంటే… చురుగ్గా చూసి తల తిప్పుకున్నాను…

కోపం వచ్చిందని అర్ధ మై.. ముందుకు వంగి.. (అప్పుడు కూడా తగిలింది..) ఎం చేయను… సారీ.. బసు కుదుపు… వెనక్కి వెళ్ళడం కుదరడం లేదు అన్నాడు… నేను తల వెనక్కి తిప్పలేదు.. అలాగే ముఖం ఎర్రగా చేసుకుని బయటకు చూస్తున్నాను..

ఎవరో వెనుకనుంచి తోస్తే..కుడి చేయి సీట్‌ రాడ్‌ ఫై పెట్టింది..జారినట్టు నా నడుం పట్టుకుని… కొద్దిగా స్ప్రశించి వదిలి… చెవి దగ్గర వంగి బస్‌లో వెళ్ళడమే బాగుంది కదూ అన్నాడు చిన్నగా.. తన వంక విసురుగా చూస్తే.. కొంటెగా నవ్వుతున్న తన కళ్ళు…

నాకు పరమ చిరాకుగా ఉంది.. అన్నా కసిగా వత్తి పలుకుతూ…

బస్‌లో బాగా లేదా ఇంట్లో అయితే బాగుండేదేమో.. అన్నాడు.. ఎవరికి వినిపించకుండా.. నోర్ముయ్‌… అన్నా కోపంగా..

సరే. సరే అంటూ నవ్వాడు.

అప్పుడప్పుడు చేయి కిందకి జార్చి… నడుము పక్క మడతల కింద తడుముతుంటే ఎవరైనా చూస్తారేమో అనే భయం…సిగ్గు..బాథ..కంగారు.. అన్నీ కలగలిపి ఉన్నాయి… చేయి వెనక్కి తోయడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


www bengoli sex story comtelugu ssex storieslatest telugu sex storyodiya bhauja combada bada dudhatelugusex storiestelugu sex stories latestతెలుగు sex storiesodia bhai bhauni sex storysex telugu stores comtelugusex stories in telugu fontlatest telugu sex stories in telugutelugu sexual storiesoriya sex kathabiwi aur sali ki chudaiwww telugusex story comnew sex stories in telugu fontoriya sex bookbhauja saha sexodia giha gapatelugu sex.storiessex stories odiaodia jhia biabanda bia kahanithelugu sex storis comodia kamasutra gapasex storis in telugutelugusex stories in teluguoriya bia storywww telugu new sex storesmo bandaoriya sex storiestelugusex storis comtelugu sex latest storiesbia banda gapaoriya bia banda gapahindi sex katha comodiasexstoryodia sex story maa puabada dudhaodia old sex storyodia bia bandanew odia sex storyodia bia kahaniwww telugu sex booksodia banda bia photoବାଣ୍ଡtelugu sex katabhauja comtalugu sax storestelgu sex stores comodiabianetall odia sex storytelugu sexual storiessexstory in odiaஅக்காவும் நானும்odiya sex gapabhauja. comwww telugusex stores comஅக்கா சூத்துwww telugu sex booksodia banda gapabia banda gapaodia gihana kathaodiya sex kathasex story in oriyaakkavin mulaitelugu language sex storeswww telugu new sex kathalu comodia sex store comsexx storytelugusex storeisgood telugu sex storiesodia kharap katha