మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౮ – Maa Brother To Part 8

July 5, 2019 sunitaprusty 0

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౭ – Maa Brother To Part 7 “ఒక్కసారి పూర్తిగా ఏమీ కంగారు లేకుండా కోరిక తీర్చుకుంటే ఇంకెప్పుడూ గుర్తుకు రాదు. ఈ కోరిక మంచి జ్నాపకంగా మీగుల్చుకుందా ము. మళ్ళీ కేవలం అక్కా త మ్ముడిలాగానే ఉందాము” అన్నాడు. “ఇంకే మీ కావాలీ” అన్నాను నె మ్మది గా, “ఏమీ లేదు, ఒక్కసారి పూర్తిగా అన్నాడు. అర్ధం కానట్టు చూ సాను. […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౭ – Maa Brother To Part 7

July 4, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu sex story, latest telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu అలా బాత్రూ, లో ఎంతసేపు ఉన్నానో తెలియదు. నె మ్మదిగా బాత్రూ, తలుపు చప్పుడిక స్పృవాలోకి వచ్చినట్టు అద్యూను. అక్కా.. పిలుస్తున్నాడు. సమాధానం గా పలకడానికి కూడా ఓపిక లేదు. అలాగే పీలుస్తుండటంతో వూ.. అన్నా నీరసంగా. అమ్మభ్యూ అను కున్నాను. గుడ్డిలో […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౬ – Maa Brother To Part 6

July 3, 2019 sunitaprusty 0

వెనక నా పిరుదులపై చేతులు నొక్కిపట్టి ఉంచాడేమో.. తన చేతీ వేళ్ళ గోళ్ళు లోపల పిరుదులలోపలకి గుచ్చుకుంటున్నట్టు అని పిస్తుంది.. తన రాడ్‌ ని బభమటకు నెమ్మదిగా తీసుకు వచ్చి దాదావు కింది రెమ్మల చివర వర కంటా తెచ్చి కొద్దీ క్షణాలు ఆగుతున్నాడు. అవ్పుడు పిరుదులపై ఉన్న రెండు చేతులు వేళ్ళతో గుచ్చి పట్టు కుంటున్నట్టు, వూతం కోసం నొక్కి వుంటే, వేళ్ళు లోపలకు దిగుతామూ అనిపిస్తుంది. వేళ్ళు […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౫ – Maa Brother To Part 5

July 2, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu kama kathalu, latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౪ – Maa Brother To Part 4 ఓహ్‌.. నిజంగానే నా వల్ల కావడం లేదు.. అంత బారాటిది.. లోపల ఇముడ్చుకోవడం.. లోపల అంతా తిమ్మిరి ఎక్కినట్టుగా అనిపిస్తుంది.. బిర్రుగా దిగుతుంటె.. ఎక్కడ తగులుతుందో ఎంతవరకు […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౪ – Maa Brother To Part 4

June 30, 2019 sunitaprusty 0

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౩ – Maa Brother To Part 3 పార్ట్‌ – 4 గొంతులో ఏదో అడ్డుపడ్డట్టుగా అయింది. గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటూంది.. ఏ క్షణంలోనన్నా ఈ తప్పు మొదలవవచ్చు అని తెలుస్తుంది… కాని ఏమీ ఆలోచనలు సాగడం లేదు. ఎమనాలో.. ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలో తెలీని పరిస్థితి. కాని అలాగే ఉంటే.. నేను సమ్మతిస్తున్నట్టు అనుకుంటాడేమో అని భయం, ఎలా ఈ పరిస్థితి […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౩ – Maa Brother To Part 3

June 29, 2019 sunitaprusty 0

latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama katha, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౨ – Maa Brother To Part 2 పార్ట్‌ -3 హమ్మయ్య… అనుకున్నాను ఏదో సినిమాలో ఆ ఫప్రైవసీలో అలా మాట్లాడి ఉంటాడులే అనుకున్నాను. ఏదన్నా వేరే కూర చెయ్యనా… అడిగాను. ఒద్దులే మోర్నింగ్‌ ది […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౨ – Maa Brother To Part 2

June 28, 2019 sunitaprusty 0

latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama katha, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧ – Maa Brother To Part 1 సినిమా హాల్‌ దగరకు వచ్చింది బస్సు.. ఇద్దరం దిగాము. సెనిమా హాల్లోకి వెళ్ళే వరకూ ఏమీ మాట్లాడలేదు… జనాలు తక్కువగా ఉన్నారు… కొత్త సినిమా అయినప్పటికీ చాలా […]

యా మబీ ౦దు నాలుగవ భాగం – Air hostess Himabindu Sex Journey Part 04

June 24, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex story, 2019 telugu nude sex stories, latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama katha, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories వీదో వీట్టకూత వెద్దగా వీనీవించీనట్రబలు కళ్ళు తెరిచాను. వెలుతురు కనీ వీంచీంది. బె మెంతలు ఉంటుందో చూద్దామంటే వాచీ ఈవిల్ర కి ఇచ్చినట్టు గుర్తొచ్చి వక్కన చూశాను. బిందూ కనీ వీంచలేదు. దీనీ దుంవతెగ్కా ఈ […]

లంట అటు లట అలి దల! ఆక – Air Hostess Himabindu Sex Journey Part 03

June 20, 2019 sunitaprusty 0

telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, telugu sex story, telugu sex kahani, sex story in telugu నాకు కంగారు వుట్టింది, ‘అనలే చలీ, వర్షమూ, దీనీకి తోడు ఇవ్వుడీ వీల్ల కి వీదెనా అయితే ఎలా? మనుములుకూడా లేనీ నీర్ధ్హన్నమెన ఈ దీవీలో మందులె క్కడినుంచొస్తాురా దేవుడా ‘ అనుకుంటూ బీందూ భుజాలచుట్టా చేణువేనీ “ఏమేటి బీందూ, చలెక్కువగా ఉందా? కాస్త దగ్గరగా జరుగు, […]

థమ బీందు ౦౦డవ ఖభాగం౦ – Air hostess Himabindu Sex Journey Part 02

June 19, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex story, telugu kama kathalu, Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sarsam Stories, Telugu srungara kathalu నడు మలోతు నీళ్ళల్లో చిన్నుగా కదులుతూ ఇద్దరమూ డోర్‌ దగ్గరకి చేరుకున్నాము. దానీ వేండిల్‌ ఎక్కడుందో నీళ్ళల్లో ఏమీ కనీవీంచడంలేదు. చిన్నుగా చేత్తో తడు మతూ వేండిల్‌ నీ వట్టి అటూ ఇటూ తీప్పాను. క్రీక్‌ అనీ శబ్దం వచ్చింది కానీ డోర్‌ తెరుచుకోలేదు. డోర్‌కి నా భుజాన్నీ […]